SELVMORDSFORSØK: Politiet har etterforsket omstendighetene etter hendelsen som skjedde i Ålesund fengsel i september.

Henlegger sak etter selvmordsforsøk i Ålesund fengsel

Politiet henlegger saken mot fengselsbetjentene etter selvmordsforsøket i Ålesund fengsel. – Viktig at ansvaret plasseres hos de som sitter med pengesekken og bestemmer bemanningen, sier advokat.

Publisert:

Fengselsbetjentene gikk ikke inn på cellen til en innsatt under et pågående selvmordsforsøk i september. I stedet observerte de hendelsen gjennom dørluken og varslet politiet.

Det tok 8–9 minutter før den innsatte fikk livreddende hjelp.

Politiet har etterforsket om fengselsbetjentene brøt hjelpeplikten, som handler å hjelpe dersom det er fare for liv. Det er også vurdert om den innsatte ble forlatt i hjelpeløs tilstand.

Nå er saken henlagt.

Les også

Hovedverneombud etter selvmordsforsøk: Innsatte kan ta kontrollen over fengselet

En ung mann forsøkte å ta livet sitt i Ålesund fengsel, uten at betjentene gikk inn på cellen.

– Bevisets stilling

– Saken er henlagt etter bevisets stilling. Det beror på en konkret vurdering av objektive og subjektive vilkår for straff. Det kreves forsett i saken, sier politiadvokat Alf Rune Nilsen i Trøndelag politidistrikt til VG.

Kort forklart så må det kunne bevises at fengselsbetjentene fullt ut forsto situasjonen.

Politiadvokaten opplyser at han ikke har funnet noen sammenlignbare saker i rettspleien.

VG har ikke fått kontakt med advokat John Marius Dybvik, som representerer den innsatte, en mann i 20-årene. Det er derfor ikke kjent hvordan de stiller seg til politiets henleggelse.

VG har undersøkt alle selvmord i fengsel: Døden bak murene

Les også

Høyre-profil erkjenner feil pengebruk: Har gått ut over bemanningen i fengslene

Justispolitisk talsperson i Høyre, Sveinung Stensland, sier det var feil av den Høyre-styrte regjeringen å bygge to nye…

Kun to på jobb

Fengselsbetjentene mener det ikke var nok folk på jobb til at de kunne gå inn på cellen til den innsatte.

– Fengselsbetjenten er naturlig nok enig i at saken henlegges, men mener saken burde vært henlagt som intet straffbart forhold. Han velger likevel å ikke klage over henleggelseskoden, sier LO-advokat Rune Lium, som representerer den ene fengselsbetjenten.

Det var kun to fengselsbetjenter på jobb i Ålesund fengsel da selvmordsforsøket skjedde.

VG har tidligere omtalt instruksen for nattevaktene i fengselet, som har en kapasitet på 27 innsatte, og at det er intern uenighet i Kriminalomsorgen om hvordan situasjonen burde ha blitt håndtert.

ADVOKAT: Rune Lium i LO er advokaten til den ene av fengselsbetjentene i Ålesund fengsel.

Peker på pengesekken

Advokat Lium sier fengselsbetjenten mener fokuset nå bør rettes mot Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), for å få endret det han mener er en uforsvarlig bemanningssituasjon.

– Det er viktig at ansvaret plasseres hos de som sitter med ansvaret for pengesekken og bestemmer bemanningen. Fengselsbetjentene er satt i en situasjon med for lav bemanning til at sikkerhetshensyn gjør det forsvarlig å gå inn på celle og hjelpe de innsatte, sier Lium, og fortsetter:

– Dette er en tragisk sak som er et direkte resultat av den begrensede bemanningen på natt. Hvis ikke bemanningen økes, så vil vi få tilsvarende hendelser også i fremtiden.

Les også

Mehl vil endre tilsynsordningen i norske fengsler

Tilsynsordningen med kriminalomsorgen har vært sterkt kritisert i en årrekke.

– Diskusjon om bemanning

VG har stilt Kriminalomsorgen spørsmål om politiets henleggelse, om bemanning i fengslene – og om det er nok med kun to betjenter på jobb i et fengsel på størrelse med Ålesund fengsel.

Assisterende direktør i KDI, Jan-Erik Sandlie, har følgende kommentar:

– Vi er glade for at saken er henlagt og at det ikke er påvist noe straffbart forhold. Det pågår for tiden en diskusjon om bemanningen i fengslene.

Direktør i Kriminalomsorgen region vest, Ketil Schreiner Evjen, svarer som følger:

– Jeg er veldig glad for at etterforskningen er avsluttet og at man ikke har funnet at det forelå noe straffbart forhold. Med hensyn til spørsmålet om bemanning, så vil jeg vise til at dette spørsmålet er til diskusjon i kriminalomsorgen. Jeg ønsker for øvrig ikke å uttale meg om bemanningens størrelse på ulike tider av døgnet da dette er sikkerhetsrelaterte spørsmål.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no