DØDE MÅKER: Torsdag oppdaget Hanne og ektemannen over 50 døde måker i fjæra i Jøkelfjord.

Fant 53 døde måker: − Rene massakren i fjæra

Hanne Wiesener fant 53 døde måker i fjæra i Jøkelfjord i
Nord-Troms. De har mest sannsynligvis druknet, sier professor i marinbiologi.

Publisert:

– Det er rene massakren nede i fjæra her, sier Hanne Wiesener til avisen Framtid i Nord.

Hun og mannen bor i Jøkelfjord i Kvænangen. Torsdag holdt ektemannen på med arbeid nede i fjæra da han kom opp til huset og ba henne bli med ned for å se noe.

– Og da så vi enormt mange måker som var døde som lå i fjæresteinene. Vi talte på sånn cirka hundre meter 53 døde måser, sier hun.

VARSLET: Hanne Wiesner har meldt inn funnet til SNO og Mattilsynet.

Wiesener, som er varaordfører for Bygdelista i Kvænangen, forteller at måkene så relativt ferske ut.

– Måsene var ikke råtnet, men de har ligget i alle fall i to-tre døgn, anslår hun.

– Hvordan reagerte du da du så dette?

– «I alle dager!» var det jeg tenkte. Man begynner å tenke på fugleinfluensa eller om de kanskje har gått inn i garnene på sildebåtene – for det har vært mye sildefiske utenfor stuevinduene våre. Men vi aner ikke, vi har sendt det videre til Mattilsynet og SNO i Alta, så de er på saken.

Skal undersøke saken

Ken Gøran Uglebakken er seniorrådgiver i Statens naturoppsyn (SNO) i Alta. Han bekrefter at de har mottatt varslet fra Hanne Wiesener og mannen, og forteller at de har sendt det videre til Mattilsynet.

– Normalt sender de noen av fuglene til veterinærinstituttet, som igjen sjekker ut hva det kan være. Et eller annet har jo skjedd når så mange døde måker ligger på et lite område, sier han.

Seksjonssjef Hilde Haug i Mattilsynet har ikke rukket å se på saken torsdag, men at de skal undersøke det nærmere.

1 / 5
UNDERSØKELSER: Mattilsynet skal undersøke hva som har skjedd med måkene som ligger i fjæra.

Har trolig druknet under sildefiske

Det er ikke første gang store mengder døde måker blir funnet i fjæra i Troms.

I 2017 telte professor i arktisk og marin biologi ved UiT og naturfotograf, Audun Rikardsen 350 døde måker i fjæra i Bellvika på Kvaløya utenfor Tromsø.

Måkene hadde da sannsynligvis mistet livet på grunn av en snurpenot som brukes under sildefisket. Det samme mener Rikardsen etter alt å dømme har skjedd denne gangen i Jøkelfjord.

– Det som ofte skjer er at måkene er veldig sultne på denne tiden, også flyr de inn i nota, sier Rikardsen til VG.

Hvis det i tillegg er dårlig vær kan måkene bli skylt inn i sildenoten. Faren er da at de drukner, forklarer han.

BIFANGST: Under sildenotfiske kan måkene forville seg inn i noten (den store garnposen), bli dratt under vann og drukne. Bildet er fra 2011 og kun ment som illustrasjon.

I Jøkelfjord i Kvænangen har det både vært sildefiske og dårlig vær den siste tiden.

– Hvis de har funnet 50 fugl, er det garantert mange som ikke er funnet, sier Rikardsen.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har siden i fjor høst forsket på fenomenet med «måkedrukning» under sildefiske. Målet med forskningsprosjektet er å finne ut hvordan dette kan unngås.

– Utfordringen er også at noen av måkeartene er rødlistet, sier Rikardsen.

Fiskemåken har vært rødlistet fra 2021 under kategorien sårbar. De er fredet fra jakt og eggsanking, skriver Store norske leksikon.

KJENT FENOMEN: Audun Rikardsen er professor i professor i arktisk og marin biologi ved UiT.

Her ble de døde måkene i Nord-Troms funnet:

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no