Regjeringen går inn for å bevæpne politiet på Oslo Lufthavn

NYDALEN (VG) Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) opplyste om avgjørelsen på en pressekonferanse torsdag morgen.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Politidirektoratet har bedt om bevæpning, og Justis- og beredskapsdepartementet har samtykket til midlertidig bevæpning på Oslo Lufthavn. I første omgang vil bevæpningen gjelde i tre måneder, men vil kunne forlenges, sa Amundsen.

Avinors konsernsjef Dag Falk-Petersen sa til NRK at trusselsituasjonen i verden tilsier at politiet på de store flyplassene i Norge bør være bevæpnet til enhver tid

– Nødvending

Politimester Steven Hasseldal, som i motsetning til Amundsen ikke er tilhenger av generell bevæpning av norsk politi, sier de vil innføre bevæpning på Gardermoen snarest mulig, kanskje allerede i morgen.

– Tiltaket er nødvendig for å avverge å begrense eventuelle terroranslag på Gardermoen. Vi ser at på Gardermoen er ikke fremskutt lagring en god løsning. Man risikerer å være langt fra kjøretøyene når hendelsen inntreffer og være avskåret fra å komme til kjøretøyene. Bevæpning vil innebære å sette våre mannskaper i stand til å repsondere på en rask og effektiv måte dersom en hendelse skulle inntreffe, sier Hasseldal itl VG.

Politimesteren opplyser at ønsket om bevæpning bunner i den store økningen i antall passasjerer på Gardermoen og utvidelsen av flyplassen i flere omganger. I tillegg har man tatt i betraktning trusselbildet PST opererer med og terroranslag mot flere flyplasser i Europa.

Skarpe situasjoner

I en pressemelding skriver Justis- og beredskapsdepartementet at Oslo Lufthavn har enkelte store og åpne områder som er alminnelig tilgjengelig og med få sikringstiltak – hvor det er veldig mange reisende som befinner seg hver dag.

– Departementet vil prioritere oppfølging av spørsmålet om permanent bevæpning ved spesielt utsatte objekter med tanke på å fremme en egen lovproposisjon om saken, sier Amundsen.

Han viste til at skadepotensialet ved en terrorhendelse på Gardermoen er stort.

– Derfor er det viktig at politiet i en skarp situasjon raskest mulig er i stand til å skadebegrense en slik hendelse. Det vil vi gjøre ved å bevæpne, sa han.

– Begynner å haste

Justisministeren forklarte at lovverket i dag kun åpner for midlertidig bevæpning, og at de nye reglene for Gardermoen derfor i første omgang vil gjelde i en periode på tre måneder som kan forlenges, skriver NTB.

Amundsen peker på at Gardermoen er i en særstilling som Norges internasjonale hovedflyplass.

– Norge og Island er så vidt meg bekjent de eneste landene i verden som ikke har bevæpning på sin hovedflyplass, sa justisministeren.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård var også til stede på pressekonferansen. Han varslet at direktoratet kommer til å foreslå at tiltaket gjøres permanent.

– Det er viktig å få dette på plass. Vi vet ikke når permanente ordninger kommer, men dette begynte å haste, sa han.

Jihadistisk terror

I mars anbefalte et statlig utvalg en videreføring av dagens ordning med ubevæpnet politi i Norge, og hvor våpnene lagres i bilene.

Utvalget ønsket heller ikke bevæpning på Gardermoen og begrunnet dette med faren for at terrorister skal finne andre mål, og at risikoen dermed forflyttes. Politidirektoratet skal levere sitt høringssvar angående anbefalingene i desember.

Tirsdag kom det frem på en pressekonferanse at politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener norsk politi bør bære våpen for å kunne stanse jihadisitiske terrorister raskere.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder