SPØK BLE ALVOR: Mannen publiserte dette bildet, uten sladd, på Facebook som profilbilde. Det likte ikke politiet, og domstolene har funnet det ulovlig. Foto: Privat

Dømt for politicaps-bilde på Facebook

Mannen tok på seg en gjenglemt politicaps, ble fotografert og publiserte bildet som profilbilde på Facebook. Nå har lagmannsretten gitt ham bot.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Etter å ha vært innsatsleder ved en beredskapsøvelse på arbeidsplassen, hvor også polititjenestemenn deltok, ble det som skulle være en uskyldig spøk, til det ramme alvor for en mann i 40-årene fra Troms.

En polititjenestemann hadde lagt fra seg en uniformcaps etter øvelsen på mannens arbeidsplass i Finnmark. Denne capsen tok mannen i 40-årene på seg, og ble deretter fotografert av en kollega. Mannen hadde også da på seg en refleksvest fra øvelsen. Bildet publiserte han deretter som profilbilde på Facebook.

Han hevder han ikke visste dette var ulovlig.

Bildet ble liggende på profilen hans fra 1. september i fjor, til 10. november.

Dette likte ikke politiet.

Les også: Trio opprettet falsk politistyrke - tatt av ekte politi

Byttet bilde

En polititjenestekvinne oppdaget bildet på Facebook 11. oktober.

Hun gjorde mannen oppmerksom på at det var straffbart å utgi seg for å være politi, men fikk beskjed om at «en slik lue kan en kjøpe i enhver lekebutikk, selv om det også kom fram at det ikke var tilfelle med denne lua.» går det frem av Hålogaland lagmannsretts dom.

Avslørt: Falsk politi i Oslo

10. november var mannen i avhør. Litt senere samme dag tok politiet kontakt med ham og påla ham å fjerne bildet innen 24 timer. Dette pålegget oppfylte mannen ved å sladde bildet med påskrift «Sensurert», som nytt profilbilde.

To rettsinstanser har vurdert lovligheten av politicaps-bildet, etter at mannen ikke ville betale et forelegg.

Flere aviser i nord har omtalt saken, blant annet Altaposten.

Mannen har tidligere uttalt til iFinnmark at «denne saken er som å skyte spurv med to kanoner».

– Vi vurderer å anke denne saken. Bildet ble fjernet straks det ble pålegg om å fjerne det, så det er ikke sant det som står i dommen om at jeg ikke fjernet bildet med en gang. Jeg hadde tre samtaler med politiet, før de påla meg å fjerne bildet. Saken var anmeldt før de ringte meg, og i starten spurte de bare om jeg var i besittelse av politiuniform, og det kunne jeg avkrefte, sier mannen til VG.

Vil til Høyesterett

Straffeloven § 165 straffer uhjemlet bruk av uniform som kan være egnet til å skape uleilighet for noen eller svekke tilliten til en offentlig myndighet, i dette tilfellet politiet.

Mannens forsvarer Andreas Søreng Høiby, har følgende å si om saken:

FORSVARER: Advokat Andreas Søreng Høiby vil anke saken til Høyesterett, Foto: Trond Solberg / VG

– Vi anket første gang fordi det er ikke denne typen handlinger loven er ment å ramme. Nå til dags er det kort vei til man hiver opp telefonen, tar en snap, og hiver ut på sosiale medier. Han mente ikke å utgi seg å være offentlig myndighet, men gjorde dette for moro skyld. Jeg mener det er grunn til å anke saken til Høyesterett for å trekke en linje her i og med at det er avvikende rettspraksis på området og behov for avklaring.

Han viser til en dom fra Tønsberg tingrett, hvor en mann nettopp ble frikjent i en lignende tilfelle. En mann hadde publisert et bilde av seg i en gammel politiskjorte. Dommeren mente bildet og publiseringen av bildet på Facebook ikke var egnet til å svekke tilliten til politiet.

– Prinsipiell

Begge rettsinstansene mente at bildet til mannen fra Troms som helhet, med refleksvest og politicaps, gir inntrykk av at mannen er en uniformert politimann.

Lagmannsretten så seg i enig i tingrettens vurdering, som mente at når andre enn politiet bruker politiuniform offentlig, er det egnet til å svekke tilliten til politiet, fordi befolkningen må kunne ha tillit til at den som offentlig bærer politiuniform faktisk er politi.

I tingretten ble han dømt til å betale 7200 kroner i bot, eller å sone 14 dager i fengsel. Nylig kom lagmannsretten til det samme.

Politiet, ved påtaleleder i Finnmark politidistrikt, Morten Daae, har uttalt til Lofotposten tidligere at saken er av prinsipiell art.

– Har dere ikke viktigere saker å bry dere med? spurte Lofotpostens journalist.

– Jo, det har vi. Dette er ikke verdens viktigste sak. Men den er prinsipiell. Man skal ha respekt for politiet og politiets uniform. Vi mener at denne mannen har kommet over uniformseffektene, og bruker dem på uhjemlet vis.

Totalt, med saksomkostninger, har profilbildet kostet mannen 11.200 kroner.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder