VIKAR: Lege Ebbe Lyttkens har valgt å være vikarlege. Det vil han fortsette med i noen år til før han pensjonerer seg. Foto: Fredrik Solstad VG

Fastlegene: Kommune betalte vikarlege 229 000 kroner for 20 arbeidsdager

Det siste halvåret har Bindal kommune i Nordland leid inn en svensk-amerikansk legevikar for opptil 11.450 kroner dagen.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Ebbe Lyttken ble rekruttert gjennom det svensk-norske firmaet Dedicare. En rekke norske kommuner er helt avhengige av vikarbyråer for å gi innbyggerne forsvarlig legedekning.

– Vi kom i en situasjon der vi måtte leie inn lege fra byrå. Det kostet kommunen dobbelt så mye som en vikar rekruttert gjennom vanlige utlysninger, sier helse- og velferdssjef Arne Bangstad.

REDNINGSMANN: Lege Ebbe Lyttkens er svensk-amerikansk. Etter et halvt års legejobb i Bindal tar han med seg en god årslønn hjem til Nord-California. Mange norske kommuner sliter med fastlegerekrutteringen. Enda verre er det å skaffe vikar for fastlegen. Foto: Fredrik Solstad VG

Svindyr legejakt

En rekke små og større kommuner punger ut for å skaffe innbyggerne akseptabel legedekning. I VGs oversikt over fastlegesituasjonen i 425 kommuner, oppgir nesten 1 av 3 kommuner at de i løpet av de siste tre årene har leid allmennlege fra byrå. Det er for de aller fleste helselederne en siste utvei etter at de ikke har lyktes med vanlig rekruttering.

INGEN VEI UTENOM: Arne Bangstad, helse- og velferdssjef i Bindal kommune, hadde ikke noe valg da kommunen manglet lege. Han måtte ut på leiemarkedet. Foto: Fredrik Solstad VG

Arne Bangstad i Bindal synes han har vært heldig med vikaren kommunen har hatt de siste månedene. Ebbe Lyttken (62) hadde gode referanser fra blant annet Moskenes i Nordland og kunne steppe inn i Bindal i nesten et halvt år, fra april og ut september. De 1470 innbyggere slapp vikarstafetten andre kommuner ofte må ty til, med hyppige skifter av leger. Men Bangstad synes det ble svindyrt.

Bindal har i mange år hatt stabil legedekning. I andre kommuner på Helgelandskysten har vikarstafetten vært intens.

– Vi har et legeektepar som har vært her lenge og det har gjort legedekningen her stabil. Våre fastleger har pasienter fra flere av nabokommunene. Vi har også to unge leger som har vært her som turnuskandidater og likt seg så godt at de har slått seg ned her som fastleger, sier Arne Bangstad.

Da den unge, kvinnelige legen skulle ha svangerskapspermisjon, ansatte Bangstad vikar, rekruttert i nettverket til en av de erfarne legene.

– Da vikaren ble syk kort tid etter at han begynte hos oss, visste jeg at det ikke var noen vits i å lyse ut vikariatet og håpe på kvalifiserte søkere. Det får vi ikke. Derfor måtte vi ut på leiemarkedet, sier Bangstad.

Vikarstafetter

Bindal ligger helt sør på Helgelandskysten, innover fjorden fra Brønnøysund i Nordland. Når kommunen slås sammen med Vikna, Nærøy og Leka blir bindalingene motvillig trøndere.

– Turnuslegene har vært vår beste rekrutteringsbase. Da turnusordningen ble endret og legestudentene kunne søke på turnusplasser, fikk vi ikke søkere. Vesle Bindal skulle konkurrere om de unge legene. Ingen ville til oss. Vi har nå gått ut av turnusordningen, sier Bangstad.

Ebbe Lyttken har vært vikarlege i 30 år.

– Jeg liker meg godt i Nord-Norge. Lyset er fantastisk her. Jeg tar gjerne vikariater her fra mars-april og til ut september. Det går fint, selv om min kone og jeg bor i Nord-California. Vi holder kontakt på sosiale medier. Når jeg er ferdig her skal vi på ferie, jeg tror det blir i Karibien, sier Lyttken.

LES: Krise da fastlegen ble pensjonist

Til Sør-Sverige

Når VG er på besøk, er han i ferd med å organisere neste vikaroppdrag. Han er gjerne vikarlege sør i Sverige når han ikke vikarierer i Nord-Norge. Der er behovet for legevikarer like stort.

– Jeg synes det er trist for utkantkommunene at det er så vanskelig å få ansatt lege. Jeg sa for minst 30 år siden at landsbylegene på steder som dette burde ha fått bedre lønn. Da hadde det blitt lettere å få mer stabil legedekning. Man får betydelig bedre betalt som innleid lege enn når man er fast ansatt. Det er «tråkigt», men sånn fungerer det, sier Lyttken.

Helsesjef Arne Bangstad synes han signerer på veldig dyre legeregninger. Han forholder seg til vikarbyrået Dedicare som har forhandlet avtalen mellom kommunen og det svensk-amerikanske legen.

FORHANDLET: Arne Bangstad er Helse- og velferdssjef i Bindal kommune. Nå er fastlegen som hadde permisjon tilbake på jobb. Foto: Fredrik Solstad VG

– I tillegg til den avtalte månedssummen, betaler vi også leiebil og fullt møblert leilighet. Totalt fakturerte Dedicare kommunen for 1,05 millioner kroner for leie av lege fra april og ut september. Hvor mye legen sitter igjen med, er et forhold mellom ham og byrået. I tillegg gikk legen vakter og fikk vakttillegg, i dette tilfellet 650.000 kroner for hele perioden han var her. Det er helt normale tillegg kommer i tillegg til til lønn.

Bindalingene har likt vikarlegen sin. Han er en erfaren lege som hjemme i USA har jobbet på et hjertemedisinsk senter.

Varslet Helsetilsynet

Helse- og velferdssjef Arne Bangstad har fra før blandede erfaringer med innleide vikarer. Hans varsel har tidligere ført til at Helsetilsynet har fratatt en lege autorisasjonen.

– Samfunnsøkonomisk er det helt klart dyrt å ha ustabil legedekning og mange vikarer. For eksempel vil en fastlege som kjenner sin pasient, kunne vurdere restarbeidsevne på en helt annen måte enn en lege som er innom i kortere tid og ikke kjenner pasienten. Det er arbeidsplasser på et sted som dette som kunne passet til pasienter med en restarbeidsevne. Når pasient og lege ikke kjenner hverandre, ender det oftere med full uførhet enn en ordning med litt arbeid, sier Bangstad.

SKJÆRGÅRDSDOKTOR: Døgnet rundt er legebåten klar til å rykke ut til pasienter på Bindals øyer og grender. Ebbe Lyttken hadde sitt første vikariat i Bindal for 30 år siden. Foto: Fredrik Solstad VG

Mange kommuner har faste, direkte avtaler med vikarleger som kommer tilbake til kommunen når fast ansatte leger har ferie eller permisjon. Vikarbehov som oppstår brått, ender ofte med bruk av byrå.

VG har også skrevet om situasjonen i Åsnes kommune, hvor 2000 av 7500 innbyggere var uten fastlege.

– Jeg forholder meg til byrået. Alle avtaler som gjaldt Ebbe Lyttkens vikariat var forhandlet med Dedicare. Hva han fikk av det vi betalte i måneden, er et forhold mellom han og byrået som leide ham ut. Det fungerer godt. Er det uklarheter, tas jeg det med byrået, sier Bangstad som beskriver møtet med vikarbyråene som en oppvekker:

– Vi forhandlet fastlønnen ganske mye ned. Andre ytelser ble forhandlet opp. I utgangspunkt diskuterte vi et månedsverk og hva tjenestene rundt skulle koste. Hva skulle han ha i vaktkompensasjon? Hva skulle vi stille med? Vi endte med å stille med totalt møblert leilighet. Vi dekket også leiebil. De helgene han ikke hadde vakt, var det kjedelig å ikke ha bil. Han måtte få kjøre til Namsos og ta en cappuccino, sier Bangstad.

Her kan du lese VGs spesial om fastlegesituasjonen i kommunene.

1,8 ganger vanlig lønn

Dedicare-sjef Bård Kristiansen sier at i vikarbyråets faktura ligger lønn til legen, forsikringer, sosiale avgifter, feriepenger og interne kostnader.

– Det betales også ofte reisekostnader for legen. Normalt ligger lønnen på 1,8 ganger en vanlig legelønn, sier Kristiansen.

– Hvem er legene som tar vikaroppdrag som dette?

– Vi har noen som nettopp har gått av med pensjon, som er midt i 60-årene og fortsatt fungerer godt. Vi har også noen relativt ferske leger som ønsker å skaffe seg erfaring. Vi har etablerte prosesser for å sjekke dem grundig, blant annet i forhold til autorisasjonen som lege, referanser og eventuelle forhold Helsetilsynet ser på. Vi er nøye på bakgrunnsjekken av de vi leier ut og har revisjoner to ganger i året der vi går gjennom alle rutiner, sier Kristiansen.

Det er svenske Björn Örås som er hovedeier i Dedicare. Konsernet er notert på Stockholm-børsen og har virksomhet både i Sverige og Norge. I Norge er selskapet blant de største på utleie av sykepleiere, men en av de mindre aktørene blant byråene som leier ut leger.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder