FORESLÅR FORBUD: Aps arbeidspolitiske talsperson, Hadia Tajik, og Ap-leder Jonas Gahr Støre går til Stortinget med forslag til forbud. Foto: Odin Jæger VG

Ap ber Stortinget forby innleie

Arbeiderpartiet mener forholdene i byggebransjen er så dramatiske at de fremmer forslag om å forby innleie av arbeidskraft.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Dessverre ser vi ingen bedring i byggebransjen i Oslo-området; den negative utviklingen bare fortsetter. Derfor har vi kommet til at vi mener det er nødvendig med et forbud mot innleie, til vi får på plass et bedre lovverk, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG, som nå følger opp sine uttalelser fra valgkampen.

– Useriøse tilstander

Det er Aps arbeidspolitiske talsperson, Hadia Tajik, som fremmer forslaget til Stortinget.

– Vi har nå i lengre tid opplevd så useriøse tilstander i deler av byggebransjen, at vi er nødt til å ty til et så sterkt virkemiddel som et forbud er, sier hun.

Les: Så mye koster du Norge

De fremholder at det i hovedsak vil gjelde byggebransjen i Stor-Oslo, men er åpen for å vurdere om det er behov andre steder. Her er deres forslag:

«Stortinget ber regjeringen utrede med sikte på å innføre et forbud mot innleie begrenset til enten de geografisk sett mest utsatte stedene eller begrenset til de mest utsatte bransjene».

SAMLING FOR FORBUD: Fellesforbundets nestleder Steinar Krogstad (t.v.), Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik møter VG på partikontoret for å fortelle at Ap vil fremme et forslag til Stortinget om å forby innleie i byggebransjen. Foto: Odin Jæger VG

– Det gjelder først og fremst byggebransjen i Oslo-området, men vi har valgt å formulere oss åpent, fordi vi ser at bruken av innleie sprer seg til flere områder, sier Støre, som er medforslagsstiller, sammen med Tajik.

Han sier de reagerte positivt på initiativene som arbeidsminister Anniken Hauglie kom med i valgkampen, men at de ikke ser tegn til handling.

– Arbeidsministerens kommentarer før helgen viser at hennes tidligere løfter om å rydde opp i bygg- og anleggsbransjen, var valgkampbløff. Regjeringen varslet tak på innleie og at de ansatte skulle ha forutsigbarhet for arbeidstid og inntekt. Nå heter det at de ansatte bare skal ha «en viss forutsigbarhet for lønn og arbeidstid». Og ideen om begrensninger har de lagt i skuffen. Tvert imot vil de gi bemanningsbyråene gis en helt ny adgang til å ansette arbeidstagere midlertidig, sier Tajik.

– Får ikke betalt

De samarbeider tett med Fellesforbundet i LO, som følger utviklingen i byggebransjen fra dag til dag.

– Vi er enige i at det ikke er noen vei utenom et forbud. Bemanningsbransjen blir stadig større og dette er den eneste bransjen i Norge hvor ansatte ikke får betalt mellom to oppdrag. Det har ført til stor overkapasitet av folk som ikke ofte ikke har noe å gjøre, som da ofte tyr til det svarte arbeidsmarkedet, sier nestleder Steinar Krogstad i Fellesforbundet.

Les: Dette er jobbene som forsvinner

Tajik sier det ikke går lenger.

– Antallet ansatte i byggefirmaer reduseres, og byggeprosjektene fylles opp med leiearbeidere. Fast ansettelse uten garantilønn har bredt om seg og innleie har blitt regelen heller enn unntaket. Bemanningsselskapene er nå den største arbeidsgiveren på mange byggeplasser, sier hun.

Støre sier de støtter den politisk streiken som avholdes 15. november.

Foreslår flere tiltak

Arbeidsminister Anniken Hauglie skriver i en e-post til VG at hvis arbeidsmarkedet skal fungere, må vi sikre oss en viss grad av fleksibilitet:

– Oppdragsmengden varierer til dels mye, noe som betyr at bedriftene i perioder kan ha et legitimt behov for ekstra arbeidskraft. Et forbud mot innleie vil ikke nødvendigvis være noen god løsning for arbeidstagerne heller. Det hjelper ikke med gode intensjoner, hvis reglene vi politikerne innfører skaper ubalanse på arbeidsmarkedet. Jeg er opptatt av å finne løsninger som både begrenser bruken av innleie, som sikrer arbeidstagerne stor grad av forutsigbarhet for arbeidsmengde, og som til en viss grad ivaretar bedriftenes behov for å ta unna «topper», skriver hun.

Hun understreker at de i høringsrunden som nylig er avsluttet foreslår flere tiltak for å begrense bruken av innleie.

– Vi ønsker en presisering av begrepet «fast ansettelse» i arbeidsmiljøloven. Vi ba også om innspill på å ha en form for kvote for antall innleide i virksomheten. I tillegg foreslo vi en ny hjemmel for midlertidig ansatte i bemanningsbyråer – når arbeidstager skal leies ut til reelle vikariater, sier Hauglie.

Direktør for arbeidsliv i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), Nina Melsom, er kritisk til Arbeiderpartiets forslag.

– Den senere tid har vi sett en økende tendens til at bedrifter inngår mer regulære innleieavtaler med bemanningsbedrifter innenfor bygg og anlegg. Et forbud mot innleie i byggebransjen er ikke veien å gå. Med et forbud risikerer vi at byggeprosjekter stopper opp – og det er det ingen som er interessert i. Utfordringen blir å finne en balansert løsning, skriver hun i en e-post til VG.

Hun mener Hauglies forslag heller er veien å gå - delvis.

– Vi mener forslaget fra arbeidsministeren er et godt forsøk, og vi støtter departementets forslag til presisering av fast ansettelse som et virkemiddel i denne sammenheng. Vi er imidlertid imot at det innføres en kvotebegrensning på innleie, sier hun.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder