Kakekaster fikk 30 dagers fengsel

Dommen blir anket til lagmannsretten

(VG Nett) Oslo tingrett har dømt John Waagaard (24) til 30 dagers fengsel for å ha kastet en marsipankake i bakhodet til finansminister Kristin Halvorsen.

ARTIKKELEN ER OVER 12 ÅR GAMMEL

FIKK 30 DAGER: Kakekaster John Waagaard (25) må sone bak fengselsmurene etter å ha kastet en marsipankake på finansminister Kristian Halvorsen. Foto: Roar Dalmo Moltubakk

I dommen slår retten fast at den omdiskuterte paragraf 99 i straffeloven må tas i bruk selv om det bare dreier seg om kakekasting.

Debatt:En passende straff?

Lovbestemmelsen ble innført i 2000, og kan tas i bruk dersom statsråder hindres fra å gjøre sitt arbeid. Minimumsstraffen er 14 dagers fengsel. Maksimumsstraffen er hele 15 år.

John Waagaard har allerede bestemt seg for at han anker saken til lagmannsretten. Dermed blir det en ny runde med kakekasting i det norske rettssystemet.

- Jeg har snakket med min klient og vi mener det er brukt feil lovanvendelse i saken. Vi vil derfor prøve den for lagmannsretten der den vil gå som en jurysak, sier Waagards forsvarer, Harald Stabell, til VG Nett.

Waagaard reagerer på at retten dømte han etter paragraf 99. Han har erkjent forholdet og mener selv straffelovens paragraf 228 om legemsfornærmelse ville være en riktigere lovanvendelse, opplyser Stabell.

- Ressurssterk mann

I dommen skriver tingrettsdommer Thorleif Waaler:

«Retten mener at det i alminnelighet må reageres håndfast og strengt overfor personer som hindrer regjeringsmedlemmer i deres virksomhet ved å gjøre anfall mot dem. Domstolene må verne den verdien det har at politikere kan bevege seg fritt og være i kontakt med folk uten å være beskyttet av livvakter», heter det i dommen.

Retten fant ingen formildende omstendigheter i saken.

«Tiltalte synes på flere områder å være en ressurssterk mann, selv om selve handlingen bærer preg av en sviktende vurderingsevne», står det videre dommen.

Tvil rundt straffen

Siden det ikke finnes noen rettspraksis rundt paragraf 99 har retten valgt å trekke paralleller til straffenivået for vold og trusler mot offentlige tjenestemenn. Dersom handlingen hadde vært gjort mot en polititjenestemann ville straffenivået ha ligget på 14-21 dager. Retten mener denne typen handlinger mot statsråder bør straffes strengere og endte på 30 dager.

VG TV:Waagaard på vei inn i retten

I dommen legges det ikke skjul på at det har vært betydelig tvil rundt straffeutmålingen. De mener imidlertid ikke at forholdene ligger til rette for samfunnsstraff.

Aktors påstand var 45 dagers fengsel.

Les heledommen her.

Finansminister Kristin Halvorsen (SV) ønsker ikke å kommentere dommen.

- Vi tar dommen og at han anker til etterretning, sier statssekretær Roger Østlie Sandum, på vegne av finansministeren, til VG Nett.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder