TILBAKE PÅ SKOLEN: 49.000 elever i norske grunnskoler har lovfestet rett på - og eget vedtak om at de skal ha spesialundervisning samt en egen individuell opplæringsplan. Bildet er en illustrasjon. Foto: Gorm Kallestad, NTB

Spesialundervisning: Null kontroll av tapte timer

Det finnes ingen sentral registrering av om elever med spesialundervisning får timene de skal ha, bekrefter kontrollinstansen.

 • Frank Ertesvåg
 • Paul Sigve Amundsen (foto)
 • Grafikk: TOM BYERMOEN

VG kunne nylig fortelle at 14.026 elever i grunnskolen hadde fått redusert sin spesialundervisning også etter at skolene åpnet igjen i april og mai etter corona-stengningen.

Men det er vanskelig, om ikke umulig å avdekke hvor mange timer disse elevene har mistet: Det registreres nemlig ikke.

– Det finnes ingen registrering av hvor mange timer som går tapt for elever med spesialundervisning. Det er en mangel i kunnskapsgrunnlaget for å vite om disse elevene får den undervisningen de har krav på, sier utdanningsdirektør Grethe Hovde Parr hos Fylkesmannen i Oslo og Viken til VG.

TILSYNSMYNDIGHET: Grethe Hovde Parr er utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Oslo og Viken. Foto: Berit Roald / NTB

Under kan du se hvor mange elever med vedtak om spesialundervisning som fikk færre timer enn de skulle ha etter skoleåpningen i april og mai:

Uttalelsen til Parr stemmer overens med funnet som to forskere ved Universitetet i Agder (UiA) har gjort.

I en studie fra forskerne Camilla Herlofsen og Marianne Klungland Bahus ved UiA påpeker flere skoler at «det er ingen som kontrollerer at elevene får rett antall spesialpedagogiske timer».

les også

Oslo-elever mye mer borte fra skolen - rektor med bønn til foreldre

Et første steg på veien for å unngå at timer med spesialundervisning forsvinner er å sørge for at skolene registrerer og erstatter disse, påpeker Herlofsen overfor VG.

– Det vil gi et bilde på hva som mangler av ressurser og rutiner for å oppfylle en lovhjemlet rettighet, sier Herlofsen, som skrev om det ukjente time-tapet i en kronikk i avisen Fædrelandsvennen tidligere i høst.

les også

Ny smitteøkning rammer helsetilbudet til barn og unge

Ved sykdom må elever med behov for spesialundervisning ofte delta i klasseundervisningen uten noen form for tilpasset undervisning, rapporterer forskerne.

FORSKER: Camilla Herlofsen er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Hun har en doktorgrad i spesialpedagogikk. Foto: Universitetet i Agder

I de vanlige klassetimene sliter mange elever veldig med å henge med.

– Det beskrives en situasjon hvor elevene med behov for spesialundervisning ofres for klassefellesskapet ved sykefravær. Vikar settes ikke inn, og elevene mister timer med spesialundervisning som ikke blir registrert som tapt, ifølge forskerne.

les også

Smittefrie kommuner satte helsesykepleiere til corona-arbeid

Fylkesmannen i Agder som fører tilsyn med skolen, opplyser til forskerne at det mangler et system for å registrere timer som elevene ikke får ved for eksempel sykefravær.

les også

Lærer-Handal: Skoler overses i nye smittevernregler

– Fryktelig dumt

Renate Toft, som er moren til eleven Henriette (12), som får spesialundervisning, kjenner seg igjen i forskernes beskrivelse.

Hun undrer seg over at det ikke finnes tall på om denne sammensatte elevgruppen får de timene med spesialundervisning som det er nøye vurdert at de skal ha. Toft sitter også i styret i Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) med et spesielt ansvar for foreldre som har barn med spesialundervisning.

FORELDRE-REPRESENTANT: Renate Toft fra Øygarden er mamma til Henriette (12) som har rett til spesialundervisning. Foto: Paul S. Amundsen / VG

– Det er fryktelig dumt at det skal være sånn at det er en sårbar gruppe elever som blir utsatt for den manglende timeregistreringen, sier Toft til VG.

Hun minner om at det er nøye vurdert om elever skal ha spesialundervisning.

– De har vedtak om dette, -om hvor mange timer de skal ha - og får en egen individuell opplæringsplan. Da må det jo registreres om elevene får de timene med faglært person som de skal ha, sier Toft.

les også

Forskere og rektorer: Elev-karantener rammer trangbodde og fattige hardest

I rapporten om corona-skolen fra en egen koordineringsruppe for de sårbare barna, går det også frem at rundt 1400 spesialpedagoger fikk andre oppgaver enn å drive spesialundervisning etter skoleåpningen i vår.

– Situasjonen med redusert spesialundervisning er også utfordrende for spesialpedagogene som på kort varsel må hoppe inn å løse andre oppgaver, og for foreldre som blir overlatt et stort ansvar for oppfølging av skolearbeidet, sier professor Kari-Anne B. Næss ved institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.

les også

Ny smitteøkning rammer helsetilbudet til barn og unge

Hun fremhever det som spesielt krevende for de foreldrene som fra før kan oppleve at barna har behov for tett oppfølging på grunn av funksjonsnedsettelser, uro, søvnvansker eller andre utfordringer.

Koordineringsruppen for sårbare barn skriver at «det er stort antall barn og unge som til vanlig får omfattende og viktig oppfølging gjennom spesialskoler, spesialundervisning og tilpasset undervisning som nå er i en særlig utsatt posisjon.»

«Fra funksjonshemmedes organisasjoner er det blant annet rapportert om utfordringer med tilfredsstillende spesialundervisning over nett, og elever som har behov for tilrettelagt opplæring er derfor særlig sårbare nå».

Les også

 1. Rektor i karantene: Mye fattigere skoleliv

  RØA/NORDSTRAND (VG) Karantene, hjemmeskole og tusenvis av tapte skoletimer.
 2. La skolen etter coronaviruset bli en lek!

  Når vi nå ønsker barna velkommen tilbake til skolen, har vi to valg: vi kan skynde oss å «ta igjen det tapte» eller vi…
 3. Måtte besøke barna gjennom vinduet i to måneder

  Bærum, Stange, Elverum og Asker svarte at de aldri innførte besøksstans hos utviklingshemmede.
 4. Ny undersøkelse om unge: Nær halvparten føler seg ensomme under pandemien

  45 prosent av unge i alderen 16 til 24 år, sier at de føler seg ensomme for tiden som følge av coronaepidemien – en…

Mer om

 1. Skole og utdanning
 2. Coronaviruset
 3. Oppvekst
 4. Spesialpedagogikk
 5. Politikk
 6. Guri Melby

Flere artikler

 1. Ofre for corona-skolen: 14.026 elever mistet undervisning de har krav på

 2. Melby: Skoler kan ikke droppe nødvendig spesialundervisning

 3. Barneombudet om skolefravær: – Ikke holdbart

 4. Forskere og rektorer: Elev-karantener rammer trangbodde og fattige hardest

 5. Oslo-elever mye mer borte fra skolen - rektor med bønn til foreldre

Fra andre aviser

 1. Spesialundervisningstimer forsvinner uten å bli registrert

  Fædrelandsvennen
 2. Hvilket nivå skal grunnskolene i Kristiansand ligge på?

  Fædrelandsvennen
 3. Skoler i Bærum velger bort bøker: 7-åringen bruker bare Ipad til lekser og skolearbeid.

  Fædrelandsvennen
 4. Over 12.000 Oslo-elever har vært i karantene. Det går verst ut over en bestemt gruppe barn.

  Aftenposten
 5. Vi har ingen funn som tyder på at barn går rundt og er «superspredere».

  Aftenposten
 6. Slår alarm om Kristiansand-skolen

  Fædrelandsvennen

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no