UØNSKET: Haramsøya har ett av fem vindkraftanlegg der rejgeringen har grepet inn mot kommunen. Foto: Mattis Sandblad

Ber om gjennomgang av tvang i vindkraft

Stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) mener departementet må revurdere bruken av tvang i vindkraft.

 • Runa Victoria Engen

– Dette er en aldri så liten brannfakkel inn i debatten om vindkraft. Departementet må ta tak i disse sakene, sier Arne Nævra, stortingsrepresentant i SV.

Han snakker om jusprofessor Ole Kristian Fauchalds påstand om at Olje- og energidepartementet (OED) kan ha tatt seg for store friheter når de fatter vedtak som presser gjennom vindkraft i motvillige kommuner.

Vanligvis stilles det krav for at regjeringen skal kunne overprøve kommuner i byggesaker.

Disse faller vekk i vindkraftsaker, på grunn av en særregel i loven som kun gjelder for kraftanlegg, mener departementet.

Dette er ikke riktig, konkluderer jusprofessoren, etter en gjennomgang av loven.

– Det mener jeg er en kortslutning, etter min gjennomgang av lovforarbeidene. Og det finnes ikke mye annet å bygge på enn lovforarbeidene, sier Fauchald.

 • Bakgrunn: les Får vindkraft under tvang

NATUREN: Arne Nævra (til høyre) har bakgrunn som naturfotograf for NRK før han ble stortingsrepresentant for SV. Foto: Øyvind Nordahl Næss

Ber om grundigere gjennomgang

Loven om statlig arealplan kom i 2009. Den gjør at departementet kan vedta at en byggeplan er å regne som statens plan, og at det overstyrer kommunen.

Vanligvis må et byggeprosjekt være nødvendig for at samfunnet skal fungere, eller viktig av andre hensyn, for at staten skal kunne gripe inn på denne måten. Kravene gjelder ikke i kraftsaker, mener departementet.

Fauchald har skrevet en utredning om loven og kravene han mener fortsatt gjelder. Departementet har vurdert den, men er uenig.

Det er for lettvint å avfeie slik, svarer Arne Nævra (SV).

– Denne loven skal bare brukes når det er nødvendig. Vi har ikke hatt en stor og akutt energimangel i Norge, jeg kan ikke se noen grunn til at man ikke har tid til å føre en god prosess, sier Nævra.

Når OED mener at kravene ikke gjelder for vindkraft, betyr det at de ikke trenger å skrive en begrunnelse. De trenger ikke forklare hvorfor hvert prosjekt er viktig nok til å overprøve kommunen.

– Jeg vil stille spørsmål ved om disse kravene er oppfylt. Dette er vurderinger som lokale myndigheter ikke får ta del i. Det er en overkjøring, og gjør at folk føler avmakt, sier Nævra.

les også

Jusprofessor tar oppgjør med tvang mot kommuner

Departementet har brukt særregelen i fem saker der kommunen har vært imot et vindkraftverk: Haramsøya, Tysvær, Sokndal, Gjesdal og Andøya. I tillegg har OED tre nye saker på bordet som nå behandles.

Nævra mener departementet må gå gjennom sakene og vurdere om bruken av loven har vært rett.

– Jeg vil be kommuner vurdere å ta slike vedtak til retten, sier Nævra.

Blir gjennomgått

Før sommeren sendte Stortinget et krav til OED om å gjennomgå alle vindkraftprosjekter på trappene og sjekke om det er begått saksbehandlingsfeil.

Av den grunn vil også disse sakene gjennomgås, sier olje- og energiminister Tina Bru (H). Noen egen gjennomgang av særregelen, blir det ikke.

– Denne loven er til for å ivareta den nasjonale kraftforsyningen. Dersom man har en ekstrem situasjon med kraftunderskudd i landet, så skal man kunne sørge for at vi kan produsere kraft, sier Bru.

Norge har aldri vært i denne ekstreme situasjonen, sier Bru. I stedet har loven blitt brukt som verktøy når kommunene endrer mening.

– Det har vært brukt i tilfeller der kommuner har vært positive i utgangspunktet, og endret mening underveis. Vi må ha en viss forutsigbart når du har fått konsesjon, sier statsråden.

STATSRÅD: olje- og energiminister Tina Bru (H). Foto: Frode Hansen

Jusprofessor får støtte hos advokat

VG har tatt kontakt med flere juseksperter med kunnskap om offentlig rett.

Dosent Fredrik Holth ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) underviser i plan- og bygningsloven, som særregelen er en del av.

Holth er enig i Ole Kristian Fauchalds vurdering – nemlig at departementet ikke fritt kan vedta statlig plan uten å gi noen begrunnelse for det.

– Å treffe en slik beslutning uten noen form for begrunnelse, er i strid med premissene for bruk av statlig plan. Det å gi en konsesjon virkning som statlig plan er et kraftig virkemiddel, som etter plan- og bygningslovens system og alminnelig forvaltningsrettslige prinsipper tilsier at det blir gitt en klar begrunnelse for. Jeg kan ikke se at man har unntatt en beslutning om at en konsesjon skal ha virkning som statlig plan fra disse kravene, sier Holth.

Det er viktig, ifølge Holth, at regjeringen kan vise til et skriftlig vedtak der det står svart på hvitt hvorfor regjeringen har prioritert å sette kommunens arealplaner til side i saken.

Å ikke gi en tydelig og etterprøvbar begrunnelse er et demokratisk problem, mener Holth.

– Dette er svært viktig etter mitt syn. Vi som borgere skal ha anledning til å se hvilke vurderinger som er gjort og hvilke interesser som eventuelt er prioritert bort i slike politiske beslutninger, sier advokaten.

«NEI»: - Dette er ren overkjøring av lokaldemokratiet, sier Bjarne Jensen. Sammen med Hildegunn Flengstad leder han vindkraftmotstand i Tysvær. Foto: Gisle Oddstad

Ikke støtte hos energirettsekspert

Henrik Bjørnebye er professor ved Universitetet i Oslo og har energirett som felt. Han har gått raskt gjennom utredningen til kollega Fauchald.

Bjørnebye har samme forståelse av plan- og bygningsloven §6–4, 3. ledd, som det departmentet har. Altså at det ikke stilles krav om kraftbehov eller andre samfunnsmessige hensyn.

– En annen tolkning ville kreve klare holdepunkter i lovens forarbeider. Så vidt jeg kan se, gir ikke forarbeidene slike holdepunkter, sier Bjørnebye.

Han peker på at spørsmålet om et vindkraftprosjekt er samfunnsmessig rasjonelt, også vil være behandlet gjennom konsesjonsprosessen.

Mer om

 1. Vindkraft

Flere artikler

 1. Jusprofessor tar oppgjør med tvang mot kommuner

 2. Vindkraft-debatten: Hevder opposisjonen driver spill for galleriet

 3. Ta ansvaret for egen politikk!

 4. Regjeringen om støyavtaler: – Det er bare å si nei

 5. Marianne ville besøke datteren – måtte underskrive brev om at datteren kunne dø av covid-19

Fra andre aviser

 1. Vindkraft­motstan­dere jubler: – Det er nesten til ikke til å tro

  Fædrelandsvennen
 2. Gir ikke opp vindkraft­verk i Flekke­fjord

  Fædrelandsvennen
 3. Vindkraftmotstandere på Haramsøya fikk ikke medhold i protest

  Bergens Tidende
 4. Kraftselskap havnet i tidsnød da kommunen sa nei: Ber staten gi klarsignal for omstridt vindkraftverk

  Bergens Tidende
 5. Aggresjon mot vindmøller

  Fædrelandsvennen
 6. Hans Christian sperret veien for gravemaskin – og vil aksjonere igjen

  Bergens Tidende

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no