POD om spredning av nakenbilder: – Vi har et voldsomt problem

Politidirektoratet (POD) har ingen oversikt over hvor mange saker om spredning av nakenbilder som anmeldes eller henlegges. – Jeg tror det holder i massevis å si at vi har et voldsomt problem, sier seksjonssjef Harald Bøhler.

 • Amalie Frøystad Nærø
 • Håvard Kristoffersen Hansen
 • Einar Otto Stangvik
 • Janne Møller-Hansen (foto)

Artikkelen er over ett år gammel

POD-toppen Harald Bøhler innrømmer at norsk politi ikke er i stand til å håndtere alle sakene som omhandler spredning av nakenbilder på nett.

– Her har det vært en utvikling som virkelig utfordrer oss teknologisk, ressursmessig og på prioritering av saker, sier Bøhler.

Onsdag skrev VG om fem unge kvinner som har blitt utsatt for ulovlig spredning av intime bilder. De beskriver en følelse av at livet var ødelagt, og at de mistet all kontroll uten mulighet til å ta den tilbake.

Alle gikk til politiet for å få hjelp. Men ingen ble dømt for spredningen.

– Vi ser at dette er utfordrende. Man står i fare for at saken blir henlagt. Og så er oppfordringen fra oss at flest mulig må anmelde disse sakene.

Les saken her: Naken på nett

– Er det riktig at disse sakene ikke blir prioritert av politiet?

– Jeg tror og håper at dere har fått klare og direkte svar fra politidistriktene om hvilke vurderinger de har foretatt i de enkelte sakene dere har gått inn i.

– Er det sånn at de fleste slike saker blir henlagt?

– Det vet jeg ikke.

Du sier at det er for få som anmelder disse sakene. Hvorfor skal man anmelde disse sakene dersom politiet ikke prioriterer dem?

– Oppmerksomhet skaper aktivitet. Man skal anmelde både for å synliggjøre for oss som etat hvor omfattende dette er, og som en del av sin egen prosess der man viser at «dette tolerer jeg ikke». Da kan det hende at man også tydeliggjør at det er en selv som fornærmet, og at det ikke er en selv som har skyld.

– Men den delen du ikke nevner, er at dette faktisk skal få konsekvenser for de personene som har gjort dette?

– Ja, vi håper jo at vi etterhvert kanskje blir i stand til å håndtere langt flere av disse sakene.

les også

Nei, jente (16) kan ikke «skylde seg selv» når bilder av henne spres på nett

– En etterforskning bør ikke være det viktigste

Han mener det viktigste er at de som blir utsatt for dette har noen å snakke med, og mener at en politietterforskning ikke nødvendigvis vil ha så mye å si for de fornærmede.

– En etterforskning bør ikke være det viktigste for ofrene her. Det viktigste er å ha støttende familie og venner, slik at man kommer seg videre i livet - uavhengig av om noen blir dømt eller ei, sier han.

– Disse bildene blir ikke borte. De er på nett, og de forsvinner ikke. Politisaken er kun en del av det. Det å få noen dømt fjerner ikke bildene på nett.

– Men disse jentene forteller at de føler at de har stått helt alene - selv om de har vært åpne om dette med de rundt seg - fordi de har følt at politiet ikke har tatt dem alvorlig?

– Dette er et sammensatt bilde, og det å få en eller annen dømt for å ha foretatt spredning er nok ikke løsningen i seg selv. Dette er noe politiet prøver å håndtere. Det er ikke slik at dette er helt totalt uprioritert i norsk politi, men vi blir utfordret av den ekstreme økningen vi har av denne typen saker.

Advokat Hege Salomon har hatt flere saker som omhandler spredning av nakenbilder. Hun er uenig i Bøhlers uttalelse om at en dom ikke nødvendigvis er løsningen.

– Det er riktig at dette er et sammensatt bilde som må angripes fra forskjellige vinkler, men det er svært viktig at den fornærmede blir tatt på alvor, og at de som er ansvarlig blir stilt til ansvar for den straffbare handlingen, sier hun.

UENIG: Advokat Hege Salomon mener det er svært viktig at den ansvarlige blir stilt til ansvar. Foto: Kent Skibstad, NTB scanpix

– Blir ikke prioritert

Salomon mener en strafferettslig konsekvens er avgjørende, både for den fornærmede og for å hindre den typen atferd i fremtiden. Hun frykter at for mange av sakene henlegges, og dermed aldri kommer så langt som til rettsapparatet.

– På strafferettens område er det noen saker som blir prioritert, som for eksempel voldtekt. Saker som omhandler bildespredning blir fort kodet som mindre alvorlige hos politiet. Det betyr at etterforskningen ikke blir prioritert på samme måte, og at fornærmede ikke får rett til bistandsadvokat, sier hun.

Advokaten tar til orde for at man nå må se på hele lovverket, og om det er tilpasset dagens samfunn.

– Dette fører ofte til store konsekvenser for den som har blitt utsatt for dette. Flere av mine klienter har forsøkt eller ønsket å ta sitt eget liv som følge av ulovlig spredning av nakenbilder, sier hun.

Har ingen oversikt

I dag har ikke politiet noen oversikt over hvor mange slike saker som blir anmeldt, eller hvor mange som blir henlagt. Grunnen til dette er at sakene går under ulike paragrafer i Straffeloven. Ofte blir sakene heller ikke knyttet opp til bestemte paragrafer, men kodet som «undersøkelsessak», «seksuallovbrudd» eller «diverse», får VG opplyst.

Daglig leder i Slettmeg.no, Hans Marius Tessem, er svært kritisk til politiets håndtering av disse sakene.

– Hvordan skal man håndtere dette problemet når man ikke har data på det? Man kjenner jo ikke til omfanget, og da vet man jo ikke hva som skjer. Da blir det vanskelig å sette inn tiltak og lage en god strategi for å bekjempe dette. Det er jo ikke rakettforskning å kunne lage et system slik at man kan få innsikt i denne problematikken, sier han.

Harald Bøhler i POD er uenig med Tessem. Han mener at mer statistikk i politiet er feil vei å gå.

– Jeg tror det holder i massevis å si at vi her har et voldsomt problem. Vi ser at det er mange ofre, og jeg tror vi er på rett vei for å få den riktige forståelsen. Jeg tror også at vi kommer til å bli flinkere og flinkere til å håndtere disse sakene, sier han.

Mer om

 1. Datakriminalitet
 2. Politidirektoratet (POD)
 3. Politiet

Flere artikler

 1. Justisministeren endrer loven for å bekjempe ulovlig spredning av nakenbilder

 2. Fagarbeideren: Politiet forsvarer omstridt henleggelse

 3. Kulturtopp tiltalt for voldtekt og overgrep mot ni kvinner

 4. Flere nye anmeldelser i Nora Mørk-saken

 5. Saksbehandlingstiden i voldtektssaker øker: – Langt unna fristen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder