MENER SEG UTSATT FOR TORTUR: Anders Behring Breivik gikk til sak mot staten fordi han mener soningsforholdene bryter med menneskerettighetene. Foto: Lise Åserud/NTB scanpix

Breiviks anke avvist i menneskerettsdomstolen

Anders Behring Breivik mener staten har krenket hans menneskerettigheter gjennom umenneskelige og nedverdigende soningsforhold. Europadomstolen avviser anken til massemorderen.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Breivik klaget inn Norge til Europadomstolen for det han mener er brudd på menneskerettighetskonvensjonens artikkel 3 og 8, som omhandler umenneskelig og nedverdigende behandling og retten til privatliv.

Tre rom, TV og Playstation: Slik er Breiviks liv i fengsel

Klagen har omhandlet blant annet at Breivik er overlatt til sitt eget selskap stort sett døgnet rundt, og at han siden pågripelsen skal ha vært utsatt for flere hundre nakenransakelser og omlag 3000 håndjernpåsettelser.

Torsdag avslo domstolen i Strasbourg anken fordi de ikke kan se at hans menneskerettigheter er brutt. Tre dommere har vurdert nordmannens anke, og domstolen presiserer at avgjørelsen er «endelig».

– I begrunnelsen fant Strasbourg-domstolen at undersøkelser av saken ikke avdekket noen brudd på konvensjonen, heter det i avgjørelsen, hvor det også blir lagt til at domstolen anser saken som bygget på et for dårlig grunnlag.

Det var etter å ha tapt saken i norsk rett, at Breivik tok klagen over soningsforholdene videre til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Han soner en 21-årig forvaringsdom for terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011. 77 mennesker ble drept.

Avvist av Høyesterett

Massedrapsmannen, som nå har byttet navn til Fjotolf Hansen, har flere ganger klaget på soningsforholdene på Ila og i Skien fengsel fordi han mener omfanget av isolasjon og kontroll i fengselet bryter med menneskerettighetene.

Han fikk delvis medhold da saken ble behandlet i Oslo tingrett, men tapte imidlertid på alle punkter da saken ble behandlet av Borgarting lagmannsrett i mars i fjor. Anken til Høyesterett ble avvist.

les også

Ny rapport: Ville gi Breivik samvær med andre fanger

Breivik er den fangen i Norge som er underlagt strengest sikkerhetsregime, og soner på avdeling med «særlig høyt sikkerhetsnivå» i Skien fengsel.

Les også: – Jeg tror ikke så mange vil overlevd like lenge som meg

I lagmannsrettens avgjørelse fra 2017 vises det blant annet til at det er en løpende høy risiko for vold både fra og mot massemorderen. Retten peker også på at det er sterke samfunnshensyn som taler for å hindre Breivik i å etablere høyreekstreme nettverk i og utenfor fengselet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder