REFSET AV PARTILEDEREN: Tidligere nestleder Trond Giske og partileder Jonas Gahr Støre, her fotografert i Folketeaterpassasjen under Aps partikontorer på Youngstorget i Oslo. Foto: Vågenes, Hallgeir

Giske la frem varslersakene i brev til sentralstyret

Trond Giske tar i et omfattende brev til sentralstyret i Ap et oppgjør med prosessen mot ham. Han gjengir fem av varslene som felte ham og bestrider tre av dem.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Giske sendte torsdag ettermiddag et brev til Arbeiderpartiet og partiets 20 sentralstyremedlemmer. I brevet gir Giske det han kaller en kortfattet versjon av sitt syn. Han beklager sin opptreden i to av varslingssakene, men ikke i de tre andre.

– Denne fremstillingen gir ikke et fullt ut dekkende bilde av innholdet i de nevnte sakene, og heller ikke dekker omfanget av saker som partiet har behandlet, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG.

I de to sakene hvor Giske tar selvkritikk, har kvinnene tidligere fortalt om sine opplevelser i Nordlys og NRK.

Det er kommet flere varsler på Trond Giske i Ap. Men det er i disse fem sakene at partiet har konkludert med at Giske har brutt partiets regelverk mot seksuell trakassering, får VG bekreftet i Arbeiderpartiet. Det er disse fem sakene Giske tar opp i brevet til sentralstyret.

les også

Ap-ledelsen slår tilbake mot varsler-notat: – Dette er fabrikkert

«Vi må legge dette bak oss»

I brevet til sentralstyret skriver Giske:

«Både partiet og jeg har behov for å sette en sluttstrek og gå videre. Skal vi klare det må vi unngå videre spekulasjoner og konflikt. Varslene mot meg blir satt i bås med svært alvorlige saker i andre partier og nestlederen sier at hun er rystet som jurist. Mer åpenhet er det eneste som kan bidra til at vi kan legge dette bak oss og komme videre».

Les også: Slik gikk Giske av

Han skriver videre:

«Det aller viktigste for meg er å si at jeg tar sterk selvkritikk for episoder der jeg ikke har vært bevisst nok på min rolle og maktposisjon, spesielt i sosiale og private sammenhenger. Ansvaret for slike situasjoner er mitt. Jeg tar disse tilbakemeldingene på største alvor. De har forandret meg. Jeg har lyttet og lært.»

Giske skriver at han alltid har prøvd å respektere andres grenser.

«Jeg har tatt et nei for et nei, og respektert signalene som er blitt gitt. Men situasjoner hvor maktforhold og alder spiller inn, krever en større bevissthet. Kraften i metoo-kampanjen bringer nye, viktige erkjennelser, og jeg støtter opp om den både personlig og politisk».

Haddy Njie: – Jeg støtter Trond fullt og helt

«En nødvendig konsekvens»

Giske fortsetter brevet med å skrive om varslernes mot.

«Jeg har stor respekt for dem som tør å varsle om ting de har opplevd. Spesielt vanskelig er det å skulle ta til orde mot en kjent person i posisjon. Flere av kvinnene som har varslet om meg, har opplevd det som svært krevende å si fra. De fortjener respekt for sitt mot».

Han forklarer at han valgte å sende brevet fordi sentralstyret har fått lest opp deler av varsler etter varsleres eget ønske.

Fire nye varsler i Høyre

«En nødvendig konsekvens er at sentralstyret får en helhetlig informasjon om innholdet i de fem sakene der det er konkludert med brudd på partiets retningslinjer. Siden dette også danner basisen for sentralstyrets oppfatning om mitt oppmøte i sentralstyret, er det naturlig at sentralstyret kjenner dette grunnlaget».

«Innenfor regelverket»

Han fremholder at ettersom varslerne er anonymisert i brevet og omtalen av innholdet i varslene ikke inneholder opplysninger som gir mulighet for å identifisere varslerne, så «er det fullt ut innenfor regelverket for håndtering av slike saker å informere sentralstyret om dette».

Han er kritisk til at han er blitt utsatt for en «omvendt bevisbyrde»:

«At man er skyldig inntil det motsatte er bevist, gjør min tilbakemelding enda viktigere. Likevel ble varslene ferdigbehandlet før jeg var friskmeldt og fikk gitt tilsvar. Konklusjonene var dermed gitt, og muligheten til en grundig kontradiksjon har falt bort. Jeg må bare ta det til etterretning».

Jonas Gahr Støre til NRK: Støtter Amundsens avgang

«Svært beklagelig»

Han skriver at det er stor forskjell på varslene og derfor ulik reaksjon fra ham.

«Varslere som står frem med sine historier, skal bli tatt på alvor. Det er derfor svært beklagelig at det blant sakene som partiet mener er brudd på regelverket, er varsler med påstander jeg mener ikke medfører riktighet. Det er viktig for meg å understreke at jeg ved å bestride påstander i disse varslene, ikke betviler andre kvinners historier», skriver han.

Giske avslutter med at han er klar for ny innsats for Arbeiderpartiet

«Jeg vil bidra så godt jeg kan til at partiet kan samles og jobbe med det viktige politiske arbeidet som står foran oss, både i Stortinget og frem mot kommunevalget. Jeg har jobbet for dette partiet og slåss for de verdiene jeg mener det bør stå for, i 35 år, og vil fortsette med det i mange år til».

Støre er kritisk

Dokumentasjonen som sentralstyret får, er bygget opp i to hovedelementer:

Brevet til sentralstyremedlemmene er en juridisk gjennomgang av de fem varslersakene gjort av Giskes to advokater, Christopher Hansteen og Frode Sulland. Giske viser i brevet til en juridisk vurdering av at det faktisk er holdbart å informere sentralstyret på denne måten om de ulike varslingssakene, så lenge varslerne er anonymisert.

Giske er fortsatt sykmeldt og vil ikke kommentere saken overfor VG.

Partileder Støre sier Giskes e-post til sentralstyret påfører varslerne en ekstra belastning, men vil ikke kritisere Giske direkte for å gjøre dette.

– Jeg tar til etterretning at Giske har sendt dette brevet til sentralstyrets medlemmer. Jeg ønsker ikke å kommentere innholdet, da dette omhandler saker som Ap behandler med fortrolighet overfor varslerne.

– Det gjenspeiler ikke hvor alvorlig eller hvor mange saker det er?

– Nei.

– Er det greit at Giske sender dette ut på denne måten?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere. Vi har lagt vekt på beskytte varslerne og ta hensyn til den det er varslet mot. Derfor har vi ikke ønsket å omtale sakenes innhold. Det er selvfølgelig en belastning for varslerne at dette materiale spres og havner i pressen, sier Støre.

VG gjengir deler av sammenfatningen advokatene har gjort av de fem varslene som er behandlet i Ap, samt deler av Giskes vurdering av varslingssakene. Gjengivelsene er basert på Giske og advokatenes vurderinger, og samsvarer ikke nødvendigvis med varslernes opplevelser. VG har tatt ut detaljer og identifiserende opplysninger.

Sak 1:

Advokatene: Varsleren, en kvinne som den gangen var 18 år, har fortalt om et nachspiel Oslo i 2008, da Giske var 41 år, og om et tilfelle i 2009.

Hun ble med Giske hjem for å hente mer alkohol til nachspielet. I leiligheten skal Giske ha blitt svært pågående og intens, og han skal ha begynt å kysse henne. Hun skal også ha blitt strøket på ryggen under skjorten.

Den neste episoden skjedde i 2009. Hun opplevde Giske som «svært beruset» og følte ansvar for å få Giske opp på rommet.

På rommet ville han fortsette å drikke mer øl, og forsøkte også å kysse henne. Varsleren drakk noen slurker av en øl, men avviste kyssingen og forlot rommet.

Giskes vurdering:

Han erkjenner at han var for beruset og at hans opptreden var upassende både ut fra hans posisjon og aldersforskjellen dem imellom. Giske har ingen erindring av forsøk på fysisk tilnærming og fikk aldri noen forståelse av at møtene ble opplevd som ubehagelig av kvinnen. Giske aksepterer likevel fullt ut kvinnens historier. Han påtar seg det fulle ansvaret for det som skjedde, han har beklaget sin oppførsel overfor henne og gitt kvinnen sin uforbeholdne unnskyldning.

VG har vært i kontakt med kvinnen bak dette varselet.

– Giske har dobbeltkommunisert i saken. Da jeg hadde en kronikk på trykk om min sak i Aftenposten, avviste han bestemt påstander om seksuell trakassering. Nå sier han at han var beruset og ikke kan erindre det, men at han aksepterer min historie. Jeg er glad han har snudd og tatt inn over seg sin oppførsel og gir en uforbeholden unnskyldning, sier kvinnen til VG.

Kvinnen stiller seg undrende til gjengivelsen fra Giskes advokater:

– Det mangler vesentlige detaljer og hendelsesforløpet er ikke riktig gjengitt. Ordlyden er så lik at det fremstår ganske åpenbart hvem som står bak det «interne notatet» som Nettavisen publiserte, sier kvinnen til VG.

Hun fortalte sin historie til Nordlys 22. desember i fjor.

Sak 2:

Advokatene: Varsleren, 23 år den gangen, møtte statsråd Giske på en reise til utlandet i 2010. Varsleren, Line Oma, har fortalt om detaljene i mediene, blant annet til NRK:

Line står frem med sin Giske-historie

STO FREM: Lokalpolitiker Line Oma. Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

Advokatene til Giske skriver blant annet at hun forteller at han var svært flørtende. De forlot en klubb som de siste og Giske skal ha snudd seg brått, presset varsler opp mot en vegg og kysset henne intenst før de fortsatte etter resten av følget. Han spurte om hun skulle være med til hotellet, men hun svarte nei.

Giskes vurdering:

Han skriver at han opplevde at han og kvinnen hadde en god og flørtende tone på nattklubben. De hadde også en hyggelig tone dagen etter da kvinnen var guide for Giske. Etter reisen sendte hun flere hyggelige e-poster til Giske. Han har derfor aldri oppfattet at kontakten mellom dem var uønsket eller ubehagelig. Kvinnen skriver i varselet at opplevelsen ikke plaget henne særlig og at hun ikke har behov for en unnskyldning. Giske vil likevel uttrykke en slik unnskyldning, og akseptere kvinnens historie. Han påtar seg det fulle ansvaret for det som skjedde og har beklaget sin upassende oppførsel overfor henne.
Det var en hyggelig tone, men det var ikke flørt fra min side, sier Line Oma til VG om Giskes versjon.

Ifølge Oma er det flere ting i Giskes versjon som ikke stemmer. Blant annet mener Oma at det ikke er riktig at de møttes dagen etter, slik Giske hevder.

– Jeg var ikke guide for ham, her må han forveksle meg med noen andre, sier Oma.

Hun legger også til at e-postene som ble sendt til Giske, var sendt i arbeidssammenheng fra ambassaden, og også inneholdt bilder fra ministerens opphold i India.

Sak 3:

Advokatene: En kvinne i 20-årene forteller at hun møtte Giske på et kulturarrangement i 2012, hvor Giske på vei til et nachspiel skal ha forsøkt å tiltvinge seg kyss. Hun skal ha vridd seg unna og kommet seg bort. Hun har fortalt historien til en venn, som bekrefter det.

Giskes vurdering:

Giske stiller seg helt uforstående til denne historien og har ingen erindring om å ha møtt kvinnen, på tross av hennes omfattende lokalpolitiske aktivitet for Høyre. Giske mener denne saken illustrerer den håpløse situasjonen man kommer i, med en «omvendt bevisbyrde» i slike saker. Det er rett og slett umulig å «bevise» sin uskyld når slike uriktige påstander fremmes, ifølge Giske.

Dette sier varsleren om Giskes versjon:

– Jeg er glad for måten Arbeiderpartiet har behandlet saken min på. De har hatt en veldig ryddig og grundig behandling. Det er veldig godt at partiet tror på oss og tar oss seriøst. Vi som har varslet har ikke noe å tjene på å skulle finne på falske varslere. Det sier seg selv. Vi er kvinner som har varslet om flere ganske like hendelser. Jeg er glad Ap sier at det har styrket vår troverdighet. Utover det vil jeg ikke kommentere saken, fordi jeg ikke orker å diskutere dette med Giske gjennom mediene, sier kvinnen bak 2012-varselet til VG.

Sak 4:

Advokatene: De beskriver detaljert en hendelse da Giske og varsleren, en kvinne i 30-årene, var på et sosialt arrangement i 2016.

VG gjengir ikke detaljer fra advokatenes gjengivelse av varslet.

VG er kjent med at det var en ubalanse i maktforholdet mellom varsler og Giske da hendelsen fant sted.

Giskes vurdering: Giske tar opp to forhold knyttet varslingen: Han avviser at han holdt kvinnen fast på fanget og tok på henne. Han avviser også at han senere på kvelden skal ha tatt på henne.

VG har vært i kontakt med kvinnen bak dette varselet. Hun vil ikke kommentere saken og ønsker ikke at varselet skal gjengis.

Sak 5:

Advokatene: Varselet beskriver detaljert en hendelse da Giske og varsleren, en kvinne i 30-årene, var på et nachspiel hjemme hos Giske i 2014.

VG gjengir ikke detaljer fra advokatenes beskrivelse av varselet.

VG er kjent med at det var en ubalanse i maktforholdet mellom varsler og Giske da hendelsen fant sted.

Giske bestrider på det sterkeste at det har vært noen fysiske tilnærmelser som kyssing eller beføling, og mener at sentrale deler av dette varselet ikke medfører riktighet. Han hevder å kunne underbygge dette.

VG har vært i kontakt med kvinnen bak dette varselet. Hun vil ikke kommentere saken og ønsker ikke varselet gjengitt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder