ÅTTE SAKKYNDIGE: Hele åtte sakkyndige skal svare på hva de mener skjedde med Martine Lie (13 md...). Fra venstre Claus Møller, Arne Stray Pedersen og Torleiv Ole Rognum. I forgrunnen er Jens Bernhard Grøgaard. Foto: Kristiansen, Tore

Mener Martine (1) døde av risting og slag mot hodet

RINGERIKE TINGRETT (VG) Rettsmedisinere konkluderer med at Martine (1) døde av såkalt «shaken impact syndrome», som innebærer filleristing og slag mot hodet.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Vår endelig vurdering er at Martine ble utsatt for gjentatt kraftig vold, slag mot hodet eller dunking mot et gulv.

Rettsmedisiner Torleiv Ole Rognum og Arne Stray-Pedersen konkluderer med at Martine ble utsatt for såkalt «shaken impact syndrome», hvor hun har blitt filleristet og hvor hodet hennes er blitt slått gjentatte ganger mot et underlag.

les også

Martine døde i 2006: – Et mareritt vi aldri kommer ut av

Da jenta ble brakt til sykehus 4. september 2006 etter å ha vært hos sin dagmamma, hadde hun omfattende skader i hodet, blant annet brudd i bakhodet og nakke. Rettsmedisinerne mener skadene til Martine er forenlige med det de ser i saker hvor barnet er utsatt for «shaken baby», eller såkalt filleristing.

Stray-Pedersen forklarer at de bistår i om lag fem slike saker i året, men at det på landsbasis er mellom 10 og 15 tilfeller.

– I slike saker ser vi ofte at det er en person som ikke har den daglige omsorgen for barnet, og som ikke vet hvordan barnet skal roes ned. I et fortvilet øyeblikk rister de barnet, kanskje bare noen sekunder, forklarer han.

– Passer ikke til skadebildet

Både Martines mor, Trine Lise Lie, og dagmammaen har begge fortalt at jenta var i fin form da hun ble levert mandag 4. september 2006.

DØDE PÅ SYKEHUS: Martine døde på sykehus som følge av hodeskader. Nå er en kvinne i 40-årene tiltalt for legemsbeskadigelse med døden til følge. På dette bildet tar Martine sine første skritt. Foto: Privat

Den tiltalte dagmammaen forklarte i forrige uke at Martine var stille og rolig, men at de sammen lekte på gulvet. De skal blant annet ha lekt med plastbiler, plastbøtter og bamser. Dagmammaens forsvarer har prosedert på at skadene kan ha blitt påført Martine før hun ble avlevert til dagmammaen.

Men Rognum mener skadebildet tyder på noe annet.

les også

Dagmammaen til Martine (1): Trodde hun var trøtt og holdt på å sovne

– Alt tyder på at skadene har oppstått etter klokken 10. Vi kan imidlertid ikke utelukke at skadene er påført før dette tidspunktet. Men at Martine skal ha oppført seg normalt med slike skader, er helt utenkelig, sier Rognum.

Rognum og hans kollega mener at skadene må ha oppstått i umiddelbar nærhet til at jenta ble dårlig.

– Forklaringen hennes om at barnet skal ha krabbet, lekt og spist, passer rett og slett ikke til skadebildet. Martine var påført enorme og svært smertefulle skader, som trolig har medført umiddelbart bevissthetstap, konkluderer Stray-Pedersen.

Uvanlig mange sakkyndige

les også

Dagmamma i retten tolv år etter Martines (1) død

Spørsmålet har i all hovedsak dreid seg om når de dødelige skadene ble påført den 13 måneder gamle jenta. Saken ble henlagt etter bevisets stilling to ganger, etter at en av de sakkyndige reiste tvil om når skadene ble påført Martine.

Da saken ble gjenopptatt i 2015, ble det oppnevnt ytterligere tre sakkyndige for å vurdere skadetidspunktet.

Påtalemyndigheten mener dagmammaen påførte den ett år gamle jenta skadene mens hun passet henne, og mener nå at den tvil som hersket da saken ble henlagt i 2009 er borte.

DISKUTERER: Sakkyndige Claus Møller og Karen Rosendahl følger hovedforhandlingene mot den tiltalte dagmammaen i Ringerike tingrett. Foto: Kristiansen, Tore

Det er nå hele åtte sakkyndige som skal uttale seg i saken, syv av dem har fulgt rettssaken gjennom alle dagene.

Professor i barneradiologi, Karen Rosendahl, ble oppnevnt som sakkyndig i saken etter at den ble gjenopptatt, og hun forklarer at det er usannsynlig at Martine ikke ville ha gitt uttrykk for smerter på noen måte etter at skadene var påført. Hun kan imidlertid ikke konkludere med når skadene oppsto.

– Dette kan ikke være selvpåførte skader, og barnet har vært slått mot et underlag. Det er helt urimelig at skadene har tilkommet på et tidligere tidspunkt, og at Martine ikke har gitt uttrykk for det, sier Rosendahl.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder