HAR FÅ DAGER PÅ SEG: LO-leder Hans Christian Gabrielsen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund har tiden frem til lørdag klokken 2400 for å hindre at Norge rammes av konflikt i neste uke. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Se hvem som tas ut i streik ved konflikt fra søndag

LO og YS tar ut rundt 35 000 medlemmer i streik i privat sektor, hvis det blir konflikt fra søndag. En streik vil kunne lamme store deler av busstransporten i Oslo- og Stavanger-området. Også bryggerier og mange ferjestrekninger vil bli rammet.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Streiken omfatter 28 900 av LOs medlemmer og ca. 6 000 av YS sine medlemmer i privat sektor. Både LO og YS har levert lister til Riksmekleren over samtlige som blir tatt ut i streik.

Her er hele LOs liste over de som tas ut i streik.

Her er hele YS’ liste over de som tas ut i streik.

Mange sentrale ferjestrekninger vil bli tatt ut, blant annet i Troms, Nordland, Møre- og Romsdal, Hordaland og Horten-Moss, hvor to ferjer tas ut. Også en av ferjene mellom Nesodden og Oslo tas ut.

I YS-området tas 1200 bussjåfører ut i Oslo og omegn samt i Stavanger- og Sandnes-området i Rogaland.

Buss rammes

LO tar på sin side ut Norgesbuss-ansatte ved hovedkvarterene i Nittedal, på Forus ved Stavanger og på Trollåsen. De tar også ut deler av Unibuss og Unibuss Express. I praksis betyr det at busstilbudet i hele Ruter-området i Oslo og Akershus blir sterkt rammet av en eventuell streik. Og i tillegg det folketette området i Stavanger og Sandnes.

Målet er å lamme store deler av busstransporten i Oslo, Akershus- og Stavanger-området, får VG opplyst fra forbundssekretær Peter Hansen i det LO-tilknyttede Transportarbeiderforbundet.

BUSS-STOPP? Busstrafikken i Oslo og Akershus kan bli svært hardt rammet av en streik. Bildet er av en svært full buss fra Hauketo mot Oslo sentrum under togstreiken i 2016. Foto: Øyvind Engan, VG

– Det kan bli vanskelig å få busstransport i disse områdene dersom det blir streik, sier kommunikasjonssjef Øyvind Olufsen i YS til VG.

Peter Hansen i Transportarbeiderforbundet sier til VG at bussjåførenes høye organisasjonsgrad er en del av forklaringen på at buss-selskapene rammes så kraftig i første streikeuttak.

– Denne yrkesgruppen har også blitt hengende etter i reallønnsøkning og pensjonsordninger, begrunner Hansen.

Store Norsk kullkompani på Svalbard rammes også, og en rekke renholdsselskaper.

Også mange bergverksselskaper rammes: Blant annet Hustadmarmor, Norstone og Sibelco Nordic en rekke steder.

AFP, krav om reise, kost og losji og tjenestepensjon står sentralt.

7.868 LO-medlemmer som eventuelt tas ut i streik er omfattet av Industrioverenskomsten, altså fra industrien.

Dagligvare

Det gjelder blant annet verftene Ulstein verft og Kleven i Ulsteinvik og en rekke steder hvor Aker Solutions, Bilfinger og Aibel har virksomheter.

Innen dagligvareproduksjonen rammes blant andre Kavli, Orkla, Sørlandschips, Maarud og Mondelez.

Arcus og Vectura AS rammes også.

Innen bygg rammes blant andre Skanska, Block Watne og Veidekke.

Innen møbel er det Ekornes AS som tas ut.

Blant energiselskapene som rammes er Nettpartner en rekke steder, Agder Energi, og Frost Kraftentreprenører.

Mye fraktvirksomhet via Schenker AS rammes kraftig.

Innen forskning og undervisning rammes spesielt Sintef i Trondheim.

Handel og Kontor tar ut mange bedrifter, blant annet:

Ringnes AS, Hansa Borg Bryggerier, Bergensavisen, Hamar media, Schibsted Distribusjon Vest og i Bergen, Siemens flere steder, Hydro Aluminium, ISS hovedavdeling, Bring Cargo hovedavdeling, Post Nord Oslo og Taxisentralen i Bergen.

Tekniske funksjonærer tas også ut u en rekke industribedrifter, blant annet i Bravida, Aibel, Vard Group og Aker Solutions.

Det kan også bli vanskeligere å klippe seg. En rekke av de sentrale frisørselskapene blir rammet, spesielt Nikita.

les også

Meglingsfinte redder LOs ansikt

YS vil offentliggjøre hvem de tar ut i streik, ved en konflikt fra søndag på sine nettsider.

Dersom det blir konflikt, vil omfanget av streiken kunne trappes opp til å gjelde en enda større del av LOs medlemmer: Opptrapping må varsles fire dager før medlemmene tas ut i streik.

les også

Brudd i forhandlingene mellom LO, YS og NHO

Det betyr at en opptrapping først vil kunne skje i slutten av neste uke.

Meklingen mellom LO og NHO går inn i sin siste fase og frist for å komme til enighet er lørdag kveld klokken 24.00.

Hvis YS og NHO ikke blir enige innen meklingsfristen, går seks tusen ansatte i blant annet buss, matvareindustri, media og spedisjon ut i streik fra 8. april. AFP og tjenestepensjon står sentralt.

Streikefare

Sjansene for at det blir streik i privat sektor fra søndag, blir ansett for å være ganske stor, fordi det ligger flere prinsippielle saker på bordet:

Ved siden av lønn skal partene bli enige om nye rammer for Avtalefestet pensjon og Obligatorisk tjenestepensjon.

les også

NHO-topp varsler 0 i generelt tillegg i oppgjøret

I tillegg er det stor streikefare knyttet til reise- kost og losji, men det vil bare ramme industrien.

– Vi har alltid som utgangspunkt at vi skal komme til enighet under en mekling. Vi har krevende tema på bordet. LO konstaterer at det ikke har vært mulig å komme fram til en løsning, og begjærer dermed den frivillige meklingen avbrutt, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

– Vi forhandler om viktige saker for våre medlemmer, og derfor forbereder vi oss også til streik dersom vi ikke skulle bli enig. På bordet ligger våre krav om en mer rettferdig pensjon og bedret kjøpekraft, og også krav knyttet til reise, kost og losji for utsendte arbeidstakere, fremholder han i en pressemelding.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder