Stortingets byggekonto er tom i april

INNENRIKS

Bak lukkede dører i Stortinget onsdag morgen ga stortingspresident Olemic Thommessen (H) en ny sjokkbeskjed.

Publisert:

Stortinget har nå to måneder på seg til å finne en ny halv milliard kroner som skal ned i byggegropen rett utenfor de folkevalgtes vinduer, var beskjeden.

Den jobben får Henrik Asheim (H) finanskomiteens nyvalgte leder og Thommessens partifelle, i fanget.

Han misliker situasjonen sterkt:

– Når jeg ser overskridelsene nå og de to sprekkene samlet, er det ikke tillitvekkende, med tanke på at dette er et prosjekt som har sprukket så mye to ganger, sier Asheim.

Han sier at Thommessen nå må få anledning til å formelt fremme forslaget om en tilleggsbevilgning over statsbudsjetter for 2018. Asheim vil ikke svare på om Thommessen har tillit videre.

– Det må vi komme tilbake til. Nå må vi forholde oss til at han er president i Stortinget, sier Asheim.

Forvirret? Her kan du lese om hvorfor prosjektet har blitt så dyrt

– Må gjøres i løpet av april

Allerede torsdag setter presidentskapet seg sammen for å lage en plan slik at  slik at byggeprosjektet kan gå videre uten å stoppe opp på pengemangel om et par måneder. Det er bare Stortinget i plenum som kan forplikte statskassen slik at byggeledelsen kan inngå nye kontrakter.

– Jeg har inntrykk av at det må gjøres i løpet av april, sier Henrik Asheim 

– Så vidt jeg forstår har Stortinget likviditet til å holde prosjektet i gang, men de trenger er en ny fullmakt for å unngå at de går ut over de fullmaktene de har i budsjettet. Og det må komme ganske raskt. 

– Så de går tom for penger?

– Om de ikke går tom for cash, så risikerer de å gå ut over fullmaktene de har fått.

– Hva vil det koste?

– Det vet jeg ikke nå og det er et av spørsmålene jeg er oppriktig nysgjerrig på. Nå er det 2,3 milliarder, og så skal vi ha inn eksterne. Jeg har selv spurt om vi vet at en halv milliard er nok.

– Svaret var nei?

– Svaret var at det tror man jo. Men nå har det sprukket en gang og en gang til. Så jeg vil gjerne vite hva vi skal forholde oss til i finanskomiteen,

– Så det kan bli dyrere enn 2,3 milliarder?

– Det vet jeg ikke.

– Prosjektet er fortsatt ikke under kontroll, sier Kari Elisabeth Kaski, SVs finanspolitiske talsperson.

– Vi er rystet over at det går så lang tid fra administrasjonen ser at det sprekker, til presidentskapet får vite om det. Det har uansett presidenten ansvaret for, sier hun.

Her kan du lese mer om