KARTSELSKAPET: Lokalene ligger på Ulven i Oslo. Foto: Tore Kristiansen

Rådmann: Politiet bør etterforske kartselskapet

En rekke kommuner mener Oslo-politiet bør åpne etterforskning mot Det Norske Kartselskapet. Flere vurderer nå om de skal kreve pengene sine tilbake.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

VG avslørte i helgen salgsmetodene til Det Norske Kartselskapet. Over en femårsperiode har rundt 7,5 millioner kroner fra norske kommuner havnet hos det omstridte selskapet, som eies av Laila Mjeldheim.

Politiet gikk i går ut og sa at de må «vurdere om det bevisbildet VG nå presenterer, er så alvorlig» at de må starte etterforskning.

Ifølge flere lokalaviser, har flere kommuner nå satt egne jurister på å vurdere kommunen skal ta ytterligere grep for å kreve pengene tilbake fra Det norske kartselskapet.

En rekke kommuner varsler nå at de allerede har eller vil skjerpe inn egne rutiner, for å unngå liknende utbetalinger i fremtiden.

Addictologi-avsløringen: Slik er livet på innsiden

les også

Slik sikret kartselskapet seg tre millioner mindre i skatt

Vil ha etterforskning

Av kartselskapets millioner kom over 70.000 kroner fra Voksenopplæringen i Nome kommune. Det fikk rådmannen først kjennskap til da VG stilte spørsmål om kommunens bruk av kartselskapet.

– Jeg synes politiet burde etterforske dette. Det er viktig å få prøvd slike ting opp mot lovgivningen for svindel. De driver en fordekt virksomhet hvor de er avhengige av at folk går på limpinnen og kjøper noe de absolutt ikke har noen nytte av, sier Bjørn Gunerius Andersen, rådmann i Nome kommune i Telemark

– Det er bra å få disse luringene opp i lyset, sier Andersen.

Samleside: Les alt om Addictologi-avsløringen her

Rådmannen peker på at det i saker som dette har oppstått et gap mellom folks juridiske rettsoppfatning på den ene siden, og den reelle rettstilstanden på den andre siden.

– Politiet må følge dette opp så godt de kan. Er ikke lovgrunnlaget der, må politikerne inn og vurdere lovverket, sier Andersen.

Rådmannen forteller at han nå selv vil vurdere om kommunen selv skal politianmelde eller ta grep for å kreve pengene tilbake.

VURDERER: Oslo-politiet vurderer denne uken om de skal åpne etterforskning mot Det Norske Kartselskapet. Den avgjørelsen ligger på bordet til Rune Skjold, leder av Seksjon for økonomi- og spesialetterforskning. Foto: Bjåland, Nils

Full gjennomgang

I Time kommune er det en barnehage som har brukt 42.000 kroner på Laila Mjeldheims selskap. Kommunen lager nå en sammenfattende rapport på hva som skjedde da disse pengene ble betalt ut. Deretter vil de vurdere å gå til politiet.

– Det ville være rart om politiet ikke skulle gå inn i en slik sak. De enkelte beløp er gjerne små, men samlet er det snakk om landsomfattende virksomhet av svindel og bedrag som dreier seg om titalls millioner, sier Bjørn Meling i Time kommune.

les også

Politiet: Vurderer etterforskning av kartselskapet

– Politiet bør prioritere

For Rana kommune ligger historien tilbake i årene 2010 til 2012. Kommunen ble da fakturert for i underkant av 95.000 kroner. Kartselskapet ble svartelistet.

Siden den gang har kartselskapet holdt på i nye seks år og omsatt for mange titalls millioner mer.

– Jeg mener politiet bør prioritere dette, sier rådmann Robert Pettersen i Rana.

DIREKTØR: Helge Eide har ansvar for interessepolitikk i Kommunenes sentralforbund. Foto: KS

KS: Håper politiet tar det på alvor

– Det er selvsagt sånn at vi håper politiet tar det på alvor om en kommune mener seg utsatt for svindel og går til politianmeldelse. Det er saker som vil være mellom kommunene og politiet, sier Helge Eide, direktør for interessepolitikk i Kommunenes sentralforbund (KS).

Han sier at KS har merket seg de mange lokalavisene som nå stiller egne kommunale ledere spørsmål om pengene som har gått til kartselskapet i Oslo.

– Vi følger nøye med. I lys av oppmerksomheten, er det mange som nå reagerer. Det viser at vi her har et selskap som har solgt noe kommunene opplever at ikke har noen verdi. Det er det også den enkeltes kommunes ansvar å sørge for at ikke skjer, sier Eide.

Vurderer pengekrav

Ole Jørgen Jondahl i Odda kommune fortalte VG i helgen hvordan de ble lurt inn i avtale med Mjeldheims selskap gjennom et telefonsalg.

Tilsammen har kommunen brukt over 18.000 kroner på kartselskapet. Jondahl sier summen er liten, men at de nå må vurdere om de skal kreve pengene tilbake.

– Dersom det viser seg at politiet nå går til sak, og samler informasjon om hvordan kartselskapet har gått frem, og dette leder til en dom, så vil vi også vurdere å fremme våre krav, sier Jondahl.

TERAPIDUO: Laila Mjeldheim og Espen Andresen har samarbeidet siden 2013. Mjeldheim har selv offentlig uttalt at hun bruker 80.000 kroner per måned på Andresens tjenester på vegne av sine ansatte. Foto: Caroline Bremer

Vil koble inn kommuneadvokat

Økonomisjef Thomas Johansen i Tromsø kommune bekrefter at de har blitt fakturert over en rekke år av Det Norske Kartselskapet. Den samlede summen siden 2012 er på 150.000 kroner, opplyser han til iTromsø.

Nå vil han vurdere muligheten for å kreve pengene tilbake.

– Det er naturlig at når man har kjøpt en tjeneste over tid, og ikke har fått det man har betalt for, så vil man se hvordan man kan få refundert utgiftene, sier Johansen til VG.

les også

Hovedleverandør bryter med kartselskapet etter VG-avsløringer

Han forteller at blant annet Kulturskolen i Tromsø lenge har lenge ønsket seg økt profilering, og at de har kjøpt tjenester for 29.400 kroner de siste tre årene. De avsluttet avtalen med selskapet mandag denne uka.

For egen del sier han at Tromsø kommune vil ta kontakt med kommuneadvokaten, for å vurdere hva som kan gjøres for å kreve pengene tilbake. Kommuneadvokaten i Trømsø avventer å kommentere saken for VG før de formelt har fått et oppdrag.

TERAPI: Her ved Addictologi Akademiet, som eies av terapeuten Espen Andresen, var de ansatte i Det Norske Kartselskapet pålagt å gå for å dele om sine hemmeligheter og utfordringer. Foto: Sørbø, Krister

Halden kommune: 595 000 kroner

– Vi vurderer nå om vi har noen måte å kunne kreve pengene tilbake. Vi betalte uforholdsmessig mye for noe vi ikke har fått, sier Martin Vik, leder for kommunikasjon og service i Halden kommune til Halden Arbeiderblad.

Vik opplyser til VG at Halden kommune samlet har kjøpt tjenester fra Det norske kartselskapet for 595 000 kroner, gjennom en større innbetaling i 2012 og to mindre i 2013.

Kommunen sa ifølge Vik opp sitt forhold til til Det norske kartselskapet i 2013, etter at det kom frem at flere institusjoner, deriblant sykehus, hadde brukt penger på selskapet.

Nå, etter VGs avsløringer om kartselskaper, har Halden kommune satt kommunens jurister på å undersøke om kommunen juridisk sett kan kreve pengene tilbake fra Det norske kartselskapet, opplyser Vik.

Kartselskapet: Tar sterk avstand

Mjeldheim har ikke besvart VGs spørsmål i forbindelse med denne saken, men i forbindelse med VGs publisering av skjulte lydopptak fra opplæringen til kartselskapet og tilbakemeldingene fra kommuner som følte seg lurt, uttalte kartselskapets eneeier Laila Mjeldheim følgende i helgen:

«Jeg tar sterk avstand fra den type salgsmetoder som opptaket etterlater inntrykk av at finner sted ved DNKS. Det er ikke riktig at selgerne i DNKS blir opplært i metoder eller teknikker for å manipulere kundene, slik det insinueres av VG.»

«Det fremgår av VGs henvendelse til meg, at de aktuelle kommunene er blitt spurt av journalisten hvordan de ser på hva som har fremkommet om DNKS (kartselskapet, red. anm.) den siste tiden. I lys av den massive svertekampanjen som VG har ført mot meg og selskapet over flere måneder, ligger det derfor klare føringer for de som er blitt kontaktet, om at VG bare er ute etter det negative.»

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder