Sjekker alle fregattene

Forsvarssjefen Haakon Bruun-Hansen sier de undersøker om Norges fregatter er sikre.

Forsvarssjefen Haakon Bruun-Hansen og sjefen for Sjøforsvaret, kontreadmiral Nils Andreas Stensønes, møtte pressen torsdag ettermiddag, etter at Havarikommisjonen tidligere på dagen la frem en foreløpig rapport om hva som skjedde da KNM «Helge Ingstad» kolliderte med tankskipet «Sola TS».

Vannproblem

Ifølge kommisjonen skjønte ikke KNM «Helge Ingstad» at det var et tankskip som kom mot dem: De trodde lysene fra «Sola TS» var lys fra en havn på land.

De trodde også at de som kalte dem opp på radio var et annet skip.

I dag ble det kjent at det kom for mye vann inn i KNM «Helge Ingstad», ut ifra det som var forventet – ut fra hva skipets skrog skulle tåle.

les også

Nyhetskommentar: Oppsiktsvekkende uklart trafikkbilde

– Vi har iverksatt midlertidige tiltak for å utbedre denne utfordring, slik at fregattene kan seile, sier forsvarssjefen, admiral Haakon Bruun-Hansen i pressekonferansen.

Forsvaret er i dialog med selskapet som bygde de norske fregattene, Navantia, samt Forsvarsmateriell, med sikte på å utbedre manglene permanent.

les også

Sjekker alle fregattene

– Det kan hende det gjelder de andre fregattene også. Vi er i dialog med forsvarsmateriell og Navantia, slik at vi forsikrer oss om at det ikke er en sikkerhetsmessig utfordring, sa Bruun-Hansen.

Har ikke pratet med dem som var på broen

Han fortalte at Forsvaret faktisk ikke har hatt kontakt med dem som sto på broen under ulykken.

– På grunn av at Havarikommisjonen er i arbeid og politiet etterforsker saken, så har ikke vi fått snakket med dem.

På spørsmål om hvordan mannskapet om bord på milliardfregatten ikke kunne skjelne mellom Sola TS og en tankterminal, svarer Forsvarssjefen at de tar dette til etterretning.

– De var ikke inne på faktaene om hvordan teknologien var brukt. De var inne på at persepsjonen på situasjonen stemte ikke med virkeligheten. Og det er en konklusjon som er foreløpig. Vi kan ikke og vil ikke gå inn i detaljer, sier Bruun-Hansen, som mener dette må være Havarikommisjonens oppgave.

– Det at persepsjon er en viktig del av hvordan vi vurderer situasjoner må vi være veldig bevisst. Det å innskjerpe rutiner som kontrollerer hverandre, kanskje på en annen måte enn vi gjør i dag, må være noe av det første vi vurderer, sier Bruun-Hansen.

les også

Skal sjekke om torpedo-motorene starter etter kontakt med sjøvann

Han sier dette om hva besetningen har fått av hjelp.

– Vi har samlet de i grupper og så har de snakket seg gjennom hendelsene.

Til VG sier forsvarssjefen at det har vært tungt.

– Det har vært en forferdelig opplevelse. Vi priser oss lykkelige over at liv ikke gikk tapt.

Nektet kontakt

Det kom også frem at Forsvaret ennå ikke har vurdert erstatningskrav mot Navantia, men sjef i sjøforsvaret, Nils Andreas Stensønes, sier det er helt opplagt alvorlig at fartøyet tilsynelatende ikke har vært så sikkert som det skulle.

– Forsvarsmateriell har gitt en tilrådning om midlertidige tiltak, og de iverksatte vi umiddelbart. Da er vurderingen at det er trygt å seile fartøyene, sier Stensønes.

Det er ikke vurdert å ta Nansen-klassen ut av drift.

VG konfronterte Stensønes etter pressekonferansen om hvordan det var mulig at offiserene på broen trodde tankskipet som kom mot dem, var land.

les også

Stormen i gang på Vestlandet – farevarsel gult nivå

– Det var en vedvarende oppfatning at det dreide seg om et stasjonært prosjekt, slik det fremkommer i Havarikommisjonens foreløpige rapport. Vi vet ikke hva som har skjedd, fordi politiet har anmodet oss om ikke å ha kontakt med dem som var på broen, av etterforskningshensyn. Så vi vet ikke hva som skjedde på broen de siste ti minuttene.

Sjøforsvaret har innskjerpet kravene til AIS, og vil vurdere ytterligere innstramninger.

– Det er gjort klar havarimateriell, laget prosedyrer og besetningen er orientert om det så de kan iverksette tiltak hvis det kommer vann i det rommet, sier sjøforsvarssjefen, med henvisning til sikkerhetsbristen som er oppdaget, og som tillot vann og komme seg forbi de vanntette skottene.

Hovedfunnene

Dette er de viktigste funnene:

 • Skjønte ikke at det var et skip: 
  KNM «Helge Ingstad» trodde «Sola TS» var et stasjonært objekt. I nærheten av kollisjonsstedet ligger den godt opplyste havnen Stureterminalen. Og da «Helge Ingstad» kom inn i fjorden, lå «Sola TS» til kai inne ved Stureterminalen. 
  – På avstand vil det ha vært vanskelig å skille mellom lysene fra skipet og lysene fra terminalen, skriver Havarikommisjonen.
les også

Kjempekran må gi opp sikringen av KNM «Helge Ingstad»: – Økt risiko

 • Trodde skipet var terminalen:
  Da «Sola TS» begynte å seile nordover, var lysene de samme som de hadde vært da de lå ved terminalen. De hadde fortsatt dekkslysene var på. Og «Helge Ingstad» trodde derfor det var terminalen de så, mener Havarikommisjonen.
  – Selv om tankskipet la fra kai omtrent på det tidspunktet, var det fortsatt liten relativ bevegelse på lysene mens tankskipet styrte fra en sørlig til en nordlig kurs, sier leder fagstab Ingvild Ytrehus.
les også

Russiske medier latterliggjør Norge og NATO etter «Helge Ingstad»-forlis

 • Vaktskifte like før ulykken:
  Det var vaktskifte på broen mellom 03:40 og 03:45, altså like før ulykken. Oppfatningen om at lysene var terminalen, ikke et skip, fortsatte inn i det neste skiftet, skriver Havarikommisjonen.
 • Trodde de snakket med et annet skip:
  Mens «Helge Ingstad» var på vei rett mot «Sola TS» ber Sola dem om å svinge styrbord med en gang. Det gjør ikke krigsskipet, tross gjentatte advarsler. 
  – De trodde at de kommuniserte med et av de tre nordgående fartøyene de fulgte med på radaren, skriver Havarikommisjonen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder