ETTERFORSKER DØDSFALL: Politiet i Innlandet gransker saken, og Statens helsetilsyn har opprettet tilsynssak mot sykehuset i Elverum etter hendelsen. Foto: Geir Olsen/VG

Etterforsker dødsfall ved Elverum sykehus: Pasient skal ha fått medisin feil

En eldre mann døde på sykehuset i slutten av november etter at et legemiddel som skulle ha blitt gitt oralt, i stedet skal ha blitt gitt intravenøst.

– Jeg kan bekrefte at det er slik hendelsesforløpet er blitt forklart av sykehuset til mine klienter, sier advokat Anders J. Bækkemoen ved Advokatfirmaet Hartz & Co AS til VG.

Hendelsen skjedde ved sykehuset i Elverum i slutten av november i fjor.

Bækkemoen er oppnevnt som bistandsadvokat for mannens pårørende, og sier følgende på deres vegne:

– De pårørende er svært kritiske til behandlingen han ble gitt ved medisinsk avdeling på sykehuset, og opplevde også at han ikke fikk god nok oppfølging i forkant av at dette skjedde, sier Bækkemoen.

les også

Tilsynssak mot Haukeland sykehus: Fjernet tykktarm ved en feil

Han sier familien opplevde at mannen var på bedringens vei, etter at han ble operert ved et annet sykehus i forkant av innleggelsen på Elverum sykehus:

– Det var et stort sjokk for familien da han døde som følge av feilmedisinering, og en stor belastning nå i etterkant, sier Bækkemoen til VG.

I en e-post til VG skriver kommunikasjonsrådgiver Line Fuglehaug ved sykehuset Innlandet at de kan bekrefte at det har vært en alvorlig hendelse ved sykehuset i Elverum:

– Saken er varslet Statens helsetilsyn og politiet i tråd med praksis i slike saker, og vi har forståelse for de pårørendes reaksjoner. Sykehuset Innlandet bidrar med å oppklare og belyse de faktiske forhold rundt hendelsen, skriver Fuglehaug

Politiet etterforsker

Hun opplyser at saken nå vurderes av tilsynsmyndighetene og politiet.

– Sykehuset Innlandet har ingen ytterligere opplysninger å gi før disse undersøkelsene er avsluttet, skriver Fuglehaug.

Påtaleansvarlig Kaja Løhren Borg i Innlandet politidistrikt bekrefter til VG at politiet etterforsker en sak hvor en person døde på Elverum sykehus i slutten av november i 2018.

les også

Sykehus ga feil blodtype til pasient

Borg opplyser at ingen er formelt siktet i saken.

– Politiet ble først kjent med saken ved at sykehuset tar kontakt med politiet. På bakgrunn av dette ble det opprettet anmeldelse i saken. Politiet ønsker ikke si noe nærmere om hendelsesforløp eller dødsårsak på nåværende tidspunkt. Det gjenstår fortsatt etterforskning i saken, blant annet vitneavhør og vi venter svar på den endelige obduksjonsrapporten, sier Borg.

Tilsynssak

Den foreløpige obduksjonsrapporten er klar, men der fremkommer det ifølge Borg at det ennå ikke er påvist noen sikker dødsårsak.

les også

Sykehus får bot på 1,5 millioner etter at Djabrail (6) døde av feilbehandling

Fagsjef Bjørn Øglænd i Statens helsetilsyn sier til VG at Helsetilsynet gjennomførte et stedlig tilsyn ved Elverum sykehus den 14. desember som følge av denne saken.

– Det var fem medarbeidere fra Statens helsetilsyn i Oslo, og en representant fra fylkesmannen i Hedmark som deltok på tilsynet. Der snakket de med involvert helsepersonell, ledere, samt helsepersonell som ikke var involvert i hendelsen. Dette blir gjort for å skaffe et bilde av hvordan virksomheten legger til rette for at det skal gis forsvarlig helsehjelp, sier Øglænd.

Foreløpig rapport klar om noen uker

Statens helsetilsyn får hvert år mellom 650 og 700 varsler om alvorlige hendelser, som beskrevet i spesialisthelsetjenesten §3–3a, men rykker kun ut på mellom 10 og 20 av disse hvert år.

– Når det er svært alvorlige, kompliserte eller viktige saker gjennomfører vi stedlig tilsyn, sier Øglænd.

les også

Helsetilsynet i endelig rapport: Djabrail (6) fikk ikke forsvarlig helsehjelp

– Når det er svært alvorlige, kompliserte eller viktige saker gjennomfører vi stedlig tilsyn, sier Øglænd.

Han understreker at det ikke foreligger endelig rapport av tilsynet, og sier at en foreløpig rapport vil være klart i løpet av noen uker.

– Den foreløpige rapporten vil deretter sendes til de pårørende, de vi har snakket med under tilsynet og ledere ved sykehuset. Vi prøver å beskrive hendelsesforløpet så godt som mulig, sier han.

Øglænd sier de på nåværende tidspunkt ikke kan gå inn på hendelsesforløpet i saken.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder