SPENT: Tanja Arntsen (til høyre) holdt torsdag foredrag sammen med sin bistandsadvokat Kristin F. Hammervik (til venstre) på politihøgskolen i Bodø. Foto: Jørgen Braastad

Tanja Arntsen (46) holdt foredrag for politistudenter: – Du er kanskje den første som får vite om voldtekten. Vis respekt.

BODØ (VG) – Dere må øve på å ta imot et menneske i krise. Det var budskapet fra Tanja Arntsen (46) da hun holdt foredrag for 150 politistudenter i Bodø.

Artikkelen er over ett år gammel

Foredragssalen på Politihøgskolen i Bodø er fylt med 150 blivende politibetjenter. Studentene går i tredje klasse, og skal snart ut i jobb.

Snart skal de etterforske grov kriminalitet og møte mennesker som har vært utsatt for blant annet vold og overgrep.

Mennesker som Tanja Arntsen (46).

– Som politi er du kanskje den første som får vite om voldtekten. Vis respekt for den fornærmede og vær tålmodig, sier Tanja til studentene.

les også

Voldtektssaker lider etter politireformen: Flere erfarne etterforskere slutter

Tanja ønsker å dele sine egne erfaringer med helsepersonell og politi, så de kan gjøre en forskjell i fremtiden.

I november fortalte VG historie om voldtekten hun anmeldte, og om kampen hun måtte kjempe for å bli trodd. Det er disse erfaringene hun er kommet til Politihøgskolen i Bodø for å dele.

– De første to månedene etter voldtekten gikk jeg ikke til politiet, fordi jeg var redd for å ikke bli trodd. Jeg var i fornektelse og kunne ikke begripe hva som hadde skjedd, sier Tanja.

Bistandsadvokat: – Dramatisk tidsbruk

Sammen med bistandsadvokat Kristin F. Hammervik forteller Tanja om sitt første møte med politiet. Om etterforskningstiden, og om det å sette livet på vent.

Politiet brukte 252 dager på å etterforske Tanjas sak – 112 dager mer enn Riksadvokatens krav.

les også

Riksadvokaten ber om evaluering av etterforskningen i voldtektssaker

– Det er et dramatisk tidsbruk, men dessverre noe vi ser i altfor mange saker, sier bistandsadvokat Hammervik.

– Kvaliteten på etterforskningen og tidsbruken varierer stort. Ikke fra distrikt til distrikt, men fra sak til sak. Dere som tjenestemenn har stor mulighet til å påvirke tidsbruken og oppfølgingen i disse sakene.

Foto: Jørgen Braastad

Tre måneders ventetid for å levere anmeldelse

VG har tidligere skrevet at tidsbruken i disse sakene øker for hvert år. Denne uken skrev NRK at det nå er tre måneders ventetid for å levere en voldtektsanmeldelse i Oslo. Statsadvokaten har bedt politidistriktet ta grep.

les også

Kine Guttormsen og Tanja Arntsen anmeldte samme mann for voldtekt: – Vi ønsker å hjelpe andre

– Man blir hardhudet av å jobbe med slike saker. Det kommer dere også til å bli. Men dere må ikke glemme sensibiliteten i disse sakene. Bevis vil gå tapt dersom ikke den enkelte tjenestemann i møte med fornærmede har god og oppdatert kunnskap om hva traumer gjør med et menneske både fysisk og psykisk, sier Hammervik.

les også

10 av 25 overgrepsmottak mangler døgnberedskap – kan ta timer før voldtektsutsatte blir undersøkt

Tanja forteller at hun slet mye med skyld og skam i den første perioden. Skammen lever hun med enda. Kanskje vil den aldri slippe taket?

– I tiden etter et overgrep brukte jeg all mental kapasitet på å skyve bort hendelsen. Jeg var ukonsentrert og gjentok meg selv hele tiden, jeg beskyttet meg mot lyd og lys, og glemte hva folk het, sier Tanja.

– I snitt har vi 70.000 tanker i hodet på en dag. For meg dreide alle de tankene seg om det han gjorde mot meg. Filmen fra den natten spilte konstant i hodet. Det var ikke plass til noe annet.

Råd til studentene

les også

Vil endre minstestraffen for voldtekt: – En fallitterklæring

Tanja har noen klare råd til de håpefulle politistudentene:

  • Øv på å ta imot et menneske i krise. Du er kanskje den første som får vite om voldtekten.
  • Tål det som kommer. Tør å vis følelser. Du kan puste tungt, gråte og være et menneske.
  • Vær observant på hva den fornærmede trenger. Still spørsmål: Ønsker du å stoppe? Ønsker du å snakke med noen andre?
  • Tål stillhet. For den fornærmede kan politistasjonen føles som det tryggeste stedet i verden. Bruk derfor god tid.
  • Ha et pledd tilgjengelig. Det gir en følelse av trygghet, sier Tanja. Ha et liggende i politibilen eller på kontoret.
  • Smil. Se på den fornærmede med milde øyne.
  • Bruk humor, dersom det er passende. Det virker avvæpnende.
les også

Tanjas traumeterapeut: – Forferdelig at kroppslige reaksjoner ikke teller i retten

Fikk mest støtte fra menn etter overgrepet

Som fornærmet i en voldtektssak har du krav på en tillitsperson i politiet. For Tanja ble etterforsker Ørjan Stenseth en trygghet i hverdagen.

– Hadde du foretrukket om det var en dame? spør en av studentene i salen.

– Godt spørsmål. Nei, jeg foretrekker menn. Mange synes det er rart. Men etter voldtekten fikk jeg mest støtte fra guttene jeg fortalte det til. De trodde på meg fra første stund og reagerte med sinne. Samtidig opplevde jeg at damer kunne stilte spørsmål som: Hva hadde du på deg? Er du sikker på at du ikke ga feil signaler?

Også bistandsadvokat Kristin Hammervik har to klare råd til studentene:

– Be den som har vært utsatt for vold og overgrep om å ta kontakt med hjelpeapparatet så fort som mulig. Kroppens forandringer og dokumentasjonen av dette kan være viktig bevis i en straffesak. I tillegger det svært viktig at politiet i sitt første møte med fornærmede i voldtektssaker sørger for å få på plass bistandsadvokat. Advokaten skal følge opp fremdriften i etterforskning, foreslå etterforskningsskritt, hjelpe fornærmede med å få på plass medisinsk oppfølging.

les også

Tanja får støtte fra hele Norge: – Lettet, rørt og takknemlig

Glippen fra politiet

Tanja er åpen om sine negative opplevelser med politiet. Da den tiltalte ble tatt inn til avhør og varetektsfengslet i desember 2015, fikk Tanja beskjed om at hun ville få beskjed når han slapp ut. Men politiet fulgte ikke opp løftet og slapp ham flere timer før avtalt.

De har senere lagt seg flate og beklaget hendelsen.

– Det var en voldsom påkjennelse, sier Tanja.

Jeg var sikker på at han skulle komme. Politiet sa at jeg skulle bruke voldsalarmen eller ringe 112. Jeg satt i kjelleren og ventet på ham hele natten.

les også

Politiet tar selvkritikk i Tanja-saken: – Det har tatt for lang tid

– Ingen ønsket å påføre Tanja den frykten, det var en glipp fra politiets side. Derfor er det viktig med gode rutiner og oppfølging av den fornærmede, sier Hammervik.

Mannen Tanja anmeldte for voldtekt ble dømt til syv år og ni måneder i Rana tingrett for voldtekt av Tanja og sin tidligere ektefelle. Dommen er ikke rettskraftig, den ble opphevet da gjerningsmannen døde før ankesaken skulle behandles.

Erstatningskravet fra tingretten ble ikke opphevet

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder