Den kriminelle gjengen Young Bloods fra Holmlia er en av gjengene som Stortinget vil stoppe. Foto: Privat / Privat

Justiskomiteen foreslår nye gjenglover: – Vi står i en kritisk situasjon

Stortingets justiskomité ber regjeringen bygge opp en permanent, konsentrert politiinnsats mot kriminelle gjenger i alle berørte distrikt i Norge.

Dette er bare ett av ti vedtak som flertallet i justiskomiteen avga i sin innstilling til Stortinget i formiddag, etter å ha behandlet Arbeiderpartiets 14 tiltak mot kriminelle gjenger og organisert kriminalitet, lansert i fjor høst.

Nylig varslet Riksadvokaten at han har gitt ordre om en «kraftfull og bred bekjempelse» av de kriminelle gjengene på Østlandet.

Fra Stortingets justiskomité foreslås det nå straffansvar for dem som lar gjengkriminelles verdier, biler og leiligheter stå i sitt eget navn, samt et lovverk som gir politiet anledning til å inndra økonomisk utbytte fra kriminalitet.

– I dag kan politiet for eksempel beslaglegge 30.000 kroner fra et gjengmedlem på gaten, som de straks må levere tilbake, selv om det er åpenbart at pengene kommer fra narkotikasalg, sier justispolitiker Jan Bøhler (Ap).

– Det må bli lavere terskel for å ta penger og verdier. Det må aldri lønne seg å være kriminell.

BEKYMRET: Arbeiderpartipolitiker Jan Bøhler mener det haster med å stoppe gjengene. Foto: Espen Rasmussen

Tjener millioner

I fjor sommer avslørte VG hvordan den kriminelle gjengen Young Bloods fra Holmlia har tjent millioner på narkotikasalg uten at politiet vet hvor pengene er blitt av.

I over ti år så politiet guttegjengen vokse frem til å bli Oslos største gjengtrussel.

Flertallet i justiskomiteen har også disse forslagene til Stortinget:

  1. Etablering av et nasjonalt Exit-program som gjør det lettere å bryte ut av gjengene.
  2. Stortinget ber regjeringen rapportere om de nye lovhjemlene for dataavlesning fra våren 2016 er benyttet i arbeidet mot organisert kriminalitet.
  3. Stortinget ber regjeringen fremme et forslag om forbud mot å markedsføre kniver som selvforsvarsprodukter.

Bøhler mener det haster med å få på plass nye lover mot gjengkriminaliteten, men frykter at regjeringspartiene vil stemme ned forslagene.

les også

Justisministeren: Det er en ny type kriminalitet vi står overfor

– Siden våren 2016 har jeg gjentatte ganger tatt opp i Stortinget at samfunnet står overfor et økende gjengproblem. Disse tre årene har jeg blitt møtt med mye forståelse og velvilje, men ingenting av det regjeringspartiene snakker om i avisene og forteller at de skal gjøre med situasjonen, blir fremmet som konkrete forslag, sier Bøhler:

Bekymret for fremtiden

– Enda verre er at de stemmer imot alle gode forslag fra andre. De lover ingenting og forteller heller ikke om når de skal komme med egne forslag. Som vanlig bare advarer de mot detaljstyring av politiet. Dette gjør at vi står i en veldig kritisk situasjon. Jeg er veldig bekymret for fremdriften, sier Bøhler.

Sammen med Senterpartiet foreslår Arbeiderpartiet flere egne forslag for Stortinget, selv om det ikke fikk flertall i justiskomiteen. Blant annet å endre straffeloven, så den gir forhøyet straff for organisert kriminalitet, slik at den bedre kan ramme kriminelle gjenger. I tillegg ønsker partiene at regjeringen utarbeider forslag til lovhjemler som forbyr deltagelse og rekruttering til kriminelle gjenger.

– Dette lanserte justisministeren selv. Likevel støtter de ikke forslag om det i justiskomiteen. Det er rett og slett oppsiktsvekkende, mener Bøhler.

Til dette svarer justisminister Tor Mikkel Wara til VG:

– Vi er helt enige om at vi må gjøre flere tiltak for å knuse de kriminelle gjengene. Derfor er pengene til politiet på plass, og lovarbeidet er under utarbeidelse. Representantforslaget er ren symbolpolitikk der Arbeiderpartiet ber Stortinget be regjeringen gjøre det den allerede er i gang med. Det er en ganske fantasiløs og mekanisk opposisjonspolitikk.

Forslagene skal behandles i plenum i Stortinget 11. april

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder