MYE Å GJØRE: Mange helsetopper sitter i styreverv. Her er adm. dir i de regionale helseforetakene; Stig Slørdahl i Helse- Midt-Norge (ingen verv), Herlof Nilssen i Helse Vest RHF (flere verv), Lars Vorland i Helse Nord (flere verv), og Cathrine Lofthus i Helse Sør-Øst (ingen verv) med helseminister Bent Høie. Foto: Frode Hansen/VG

Helsetoppene tjener hundretusener på styreverv i andre bransjer: – Kan ta vekk noe fokus

Flere av de administrerende direktørene i norske helseforetak sitter i andre styrer innad i helsesektoren. Enkelte tjener også fett på styreverv i andre sektorer.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Jeg har vært tydelig på at jeg ikke ønsker at sykehusdirektører sitter i andre sykehusstyrer i egen region. Lederne for de regionale helseforetakene kan heller ikke sitte i styrene i de sykehusene de er satt til å utøve eierskap til i egen region, sier Høie.

«Ledende ansatte skal ikke ha særskilt godtgjørelse for styreverv i andre selskaper i samme konsern» står det i statens retningslinjer for lønn fra februar 2015.

VG har denne uken omtalt helsetoppenes millionlønninger, og samtidig undersøkt helsetoppenes styreverv.

Det er noe annet om det er snakk om at helsetoppene sitter i styrer i samme sektor med «nasjonalt overblikk», mener Høie.

les også

Helse Nord-sjef Lars Vorland sier fra seg tre millioner i sluttpakke

Styreleder i annet sykehus

Administrerende direktør Stein Kinserdal ved Sykehuset i Vestfold tjener 1.735.800 kroner i året på direktørjobben.

Samtidig fikk han i 2017 utbetalt 214.000 kroner for jobben som styreleder i Helse Møre og Romsdal HF.

Kinserdal sier til VG at han ble spurt om å ta på seg styreledervervet i Helse Møre og Romsdal i 2014 av daværende styreleder, etter at hun hadde bedt Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til ny lederkandidat:

– Jeg tok kontakt med daværende adm. direktør i Helse Sør-Øst, Peder Olsen, som ga støtte til at jeg påtok meg vervet. Deretter tok jeg det opp dette med daværende styreleder ved Sykehuset i Vestfold. Styret var omforent om at jeg kunne påta meg vervet, skriver han i en e-post til VG.

Fra og med mars i år er ikke Kinserdal lenger styreleder i Helse Møre og Romsdal.

STYRELEDER OG ADM.DIR: Stein Kinserdal ved Sykehuset i Vestfold har vært styreleder i Helse Møre og Romsdal samtidig som han er administrerende direktør ved eget sykehus. Fra og med mars innehar han ikke lenger vervet. Foto: VIDAR RUUD / NTB scanpix

Ekspert: – Bør stå i kontrakten

Arbeidsrett-ekspert og advokat Jan Tormod Dege sier til VG at statens retningslinjer for lederlønninger i det offentlige er klare på at man ikke skal ha godtgjørelsen for styreverv i andre selskaper i samme konsern.

– Det er i utgangspunktet uproblematisk at administrerende direktør ved Sykehuset i Vestfold var styreleder i et annet helseforetak, altså Helse Møre og Romsdal, men jeg vil påstå at det vil kunne ta vekk noe fokus fra den jobben han er ansatt til å gjøre, sier Dege.

– Når man har en ansvarsfull jobb med flere tusen ansatte skulle man tro at disse lederne har nok å gjøre, sier Dege.

Han understreker at det vanligvis bør stå i arbeidskontrakten hvorvidt en leder kan ta på seg andre verv.

les også

Bent Høie om helsetoppenes lønnsfest: – Vurderer ytterligere innstramminger

Sitter i styrer – mottar ikke honorar

Flere andre helsetopper har styreverv innenfor samme helseforetak:

  • Administrerende direktør Just Ebbesen ved Sykehuset i Østfold, sitter som styremedlem i Sykehuspartner HF. Han mottar ikke honorar for vervet.
  • Administrerende direktør Paul Martin Strand ved Nordlandssykehuset HF, er styremedlem i Helse Nord IKT, men mottar ikke styrehonorar for vervet.
  • Også Marit Lind, administrerende direktør ved UNN er styremedlem i Helse Nord IKT, men mottar ikke styrehonorar for vervet.

Flere av de administrerende direktører i sykehusene i Helse Vest er også styremedlemmer i andre foretak i foretaksgruppen:
Administrerende direktør Herlof Nilssen Helse Vest RHF er styremedlem i Helse Vest IKT AS.

* Administrerende direktør Inger Cathrine Bryne i Helse Stavanger HF er styremedlem i Sjukehusapoteka Vest HF, og Helse Vest IKT AS.

* Administrerende direktør Ole Godtfred Klasen ved Helse Fonna HF er nestleder i Sjukehusapoteka Vest HF, samt styremedlem i Helse Vest RHF.

* Administrerende direktør Jon Bolstad i Sykehusapotek Vest HF har verv som styremedlem i Helse Vest IKT AS.

Ingen av sykehusdirektørene får honorar for disse vervene.

– Ulike juridiske enheter

– Foretakene er organisert i ulike juridiske enheter og de administrerende direktørene har ikke styreverv i egne eller overordnede foretak. Helse Vest IKT AS og Sjukehusapoteka Vest HF er støtteselskaper, der det er avgjørende for utviklingen av selskapene at toppledelsen i sykehusforetakene er involvert i styringen, sier kommunikasjonsdirektør i Helse Vest, Bente Aae.

les også

Krever gjennomgang av lukrative lønnsavtaler i Helse-Norge

Helseminister Bent Høie mener sykehusdirektører har et godt grunnlag for å gi råd om styringen av andre sykehus:

– De kan dele kunnskap og sørge for «læring på tvers». Innenfor samme region kan det bli et problem med habilitet og legitimitet fordi det kan oppstå et spørsmål om hvor lojaliteten til vedkommende ligger, sier Høie.

Han sier den enkelte må vurdere om han eller hun har kapasitet til å påta seg styreverv:

– Det er likevel ikke noe tvil om at mange kan bidra konstruktivt, og at tjenesten samlet sett er tjent med dette, sier Høie.

Bransjeorganisasjon-styre

VG har i en stor oversikt denne uken skrevet om helsetoppenes millionavtaler i arbeidet som administrerende direktør ved helseforetakene. I tillegg til de fete lønnsslippene har flere lukrative etterlønnsavtaler og fete tilleggsgoder.

Administrerende direktør Tore Prestegård i Sykehusapotekene fikk i fjor 100.000 kroner for å være styremedlem i Apotekforeningen, som er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere.

– Som en konsekvens av at Sykehusapotekene HF er medlem av Apotekforeningen er det naturlig at sykehusapotekene er representert i styret for å sikre at foreningen jobber for best mulig betingelser, sier kommunikasjonsrådgiver Camilla Shalchian-Tabrizi.

Tjener på styrearbeid i andre sektorer

I VGs gjennomgang av helsetoppenes styreverv kommer det frem at flere av de administrerende direktørene også tjener godt på styreverv utenfor helsesektoren:

Administrerende direktør Lars Harry Vorland i Helse Nord fikk i 2016 201.000 kroner som styremedlem i KLP.

– Dette er et styreverv som en av oss fire administrerende direktører må ha. Vi er de største kundene i KLP og har en plass i styret. Siste tre år har jeg innehatt dette vervet, skriver Vorland til VG.

* Adm. dir Herlof Nilssen i Helse Vest HF fikk 216.500 kroner som styremedlem i Avinor AS. Han fikk også 220.000 kroner for jobben som styreleder i Spekter, samt 175.000 kroner som nestleder i Norsk Helsenett.

– Styrevervene er avklart med styreleder i Helse Vest RHF, sier kommunikasjonsdirektør Bente Aae i Helse Vest til VG.

* Nils Fredrik Wisløff, administrerende direktør i Vestre Viken får utbetalt 149.000 kroner i året som styreleder i Pensjonskassen For Helseforetakene i Hovedstadsområdet.

Kommunikasjonsrådgiver Birgitte Gransæther i Vestre Viken sier Wisløff har vært nestleder i styret oppnevnt av Helse Sør-Øst-styret, som også har vedtatt honorarer.

– Styrevervet medfører ansvar og arbeidsoppgaver som ikke direkte er i forlengelse av primærjobb. Wisløff er nå oppnevnt som styreleder for en toårsperiode, skriver hun i en e-post til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder