Alle frikjent i bumerangsakene

Bergen: Alle de sju som var tiltalt for å ha kommet med falske forklaringer om politivold i Bergen på 1970-tallet, ble frikjent da Gulating lagmannsrett i dag tok opp sakene til ny behandling.

  • NTB

Aktor, førstestatsadvokat Walter Wangberg, hadde da oppfordret lagrettens ti medlemmer om å svare nei på skyldspørsmålet og han la ikke fram noen bevis i retten.

Forsvareren, advokat Cato Schiøtz, sier til NTB at det nå vil bli krevd erstatning på over 100.000 kroner for hver av de seks som har sonet fengselsstraffer i bumerangsakene.

I retten fortalte Schiøtz at han 17. januar i år, dagen etter at Høyesterett enstemmig hadde bestemt at bumerangsakene skulle gjenopptas, hadde mottatt et brev fra en mann som hadde vært politiaspirant i Bergen i 1970-årene og senere politimann i Oslo.

- Mannen forteller at han hadde vært vitne til og selv medvirket til tildels grove voldsutøvelser mot arrestanter på Bergen politikammer. Han skriver at mens politivold i Oslo var enkeltepisoder, var det i Bergen nærmest rutine og angikk hele politistasjonen, sa Schiøtz.

Walter Wangberg reagerte på at det ble sitert fra brevet i retten. I en replikk sa han at det blir galt når det blir framstilt slik at politivold var systematiske og dagligdagse hendelser ved Bergen politikammer på denne tiden. Høyesterett har nøyet seg med å fastslå at det høyst sannsynlig har skjedd i en viss utstrekning, sa Wangberg.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder