TERAPIDUO: Laila Mjeldheim driver salgsbedriften Det norske kartselskapet, som selger kartoppføringer på eget kart. Espen Andresen er grunnleggeren av Addictologi Akademiet AS. Foto: Caroline Bremer

Skattekrim slo til hos addictologi-ledere

Skatt Øst har aksjonert mot de omstridte terapeutene Espen Andresen og Laila Mjeldheim etter VGs avsløringer om den økonomiske driften i selskapene deres.

Dette skjedde uanmeldt og på flere adresser samtidig en tidlig morgen i juni, får VG opplyst fra uavhengige kilder.

Det var Skattekrim-avdelingen til Skatt Øst som gjennomførte aksjonen. Hjemmeadressen til Espen Andresen, grunnleggeren av Addictologi Akademiet AS, skal ha vært en av stedene som fikk besøk, får VG opplyst.

Skattekrim var også hos Det norske kartselskapet AS, som er salgsbedriften til Andresens nærmeste medarbeider, Laila Mjeldheim.

– Uanmeldte kontroller brukes blant annet dersom varsling vil sette formålet med kontrollen i fare, forklarer Øivind Strømme, direktør for regionavdelingen i Skatteetaten, på generelt grunnlag.

I løpet av det godt planlagte bokettersynet sikret Skattekrim seg innholdet på Andresens og Mjeldheims telefoner, samt ulike harddisker.

– Harddisker og telefoner som er brukt i virksomheten blir ansett som en del av virksomhetens «arkiver». Skattemyndighetene kan kopiere disse for senere gjennomgang, opplyser Strømme.

Addictologi-avsløringen: Finn alle artiklene her!

Kontanter

VG har siden før jul publisert flere større artikler om Espen Andresens terapivirksomhet og hans samarbeid med Laila Mjeldheim i kartselskapet.

Over 20 avhoppere har fortalt VG om den sterke sosiale kontrollen, utskjelling i gruppeterapi og jaget etter penger fra de ofte sårbare klientene.

Etter å ha forlatt miljøet rundt Andresen og Mjeldheim, har også enkelte opplevd å bli kontaktet av torpedoer.

I april dokumenterte VG videre hvordan Espen Andresen gjennom en årrekke har krevd betaling i kontanter for flere av tjenestene sine.

les også

Slik sikret kartselskapet seg tre millioner mindre i skatt

En avhopper fortalte også historien om hvordan han måtte overlevere titusener i kontanter til Laila Mjeldheim da han skulle slutte i Addictologi Akademiet.

Både Mjeldheim og Andresen har avvist alle forhold som er omtalt i VG.

LUFTING: Espen Andresen og Laila Mjeldheim utenfor lokalene til Addictologi Akademiet på Sinsen i Oslo. Foto: VG

Skatteetaten: Taushetsplikt

– Det hender vi går inn i enkeltselskaper om det er i samfunnets interesser at denne typen firmaer blir sjekket i kortene. Dette er oppgaver som skattekrimenhetene våre utfører, sa direktør Strømme til VG etter avsløringen i april.

les også

Torpedodømt: Laila sto ved siden av meg da jeg ringte

Skattekrims oppgave er å avdekke grove skatteunndragelser og håndtere de mest kompliserte sakene.

– Skatteetaten kommenterer ikke spørsmål om hvorvidt det pågår eller tidligere er gjennomført bokettersyn. Dette under henvisning til hovedregelen om taushetsplikt, sier pressesjef Merete Jebsen på spørsmål fra VG om de konkrete bokettersynene.

Ifølge Skattedirektoratet kan resultatet av et bokettersyn være «korrigeringer av skatter og avgifter, ileggelse av tilleggsskatt, bokføringspålegg og tvangsmulkt. Selv om det ikke er formålet med kontrollen, kan skattyter i enkelte tilfeller bli anmeldt til politiet.»

Under etterforskning: Statsadvokaten gjenåpnet voldssak etter VG-avsløring

LUKSUSBIL: Her setter Laila Mjeldheim seg inn i sin Bentley Continental GT V8 utenfor Det Norske Kartselskapet på Ulven i Oslo. Bilen ble kjøpt like før jul og har et salgspant på 1,6 millioner kroner. Foto: Tore Kristiansen

– Ingen kommentar

Både Laila Mjeldheim og Espen Andresen har nå engasjert Advokatfirmaet Hjort i forbindelse med ulike saker.

Mjeldheims advokat Pål Sverre Hærnes opplyser at hans klient ikke har noen kommentar til VGs spørsmål om bokettersyn.

les også

Slik blir kartselskapets kunder GPS-lurt

Advokat Finn Magne Prydz representerer Espen Andresen, men ikke i denne saken.

– For ordens skyld presiserer jeg derfor at jeg ikke bistår Espen Andresen i anledning noe bokettersyn. Det er derfor ikke noe jeg kan kommentere, skriver Prydz i en e-post til VG.

Andresen selv har ikke besvart VGs henvendelser. I april uttalte Andresen følgende i forbindelse med spørsmål om den økonomiske driften i hans akademi:

«Addictologi Akademiet (AA) driver lovlig virksomhet innen alle typer avhengighetsproblematikk. Det gjør vi i tråd med god forretningsskikk. Vi har regnskapsfører, og statsautorisert revisor som reviderer regnskapene. For øvrig anser jeg disse problemstillingene for å være Skatteetatens bord.»

Terapi og torpedoer: Les hele historien her

Tjener millioner

Til tross for et fallende antall klienter, ble 2017 et svært godt år for Addictologi Akademiet AS og FUN Norge AS. Det er de to selskapene Espen Andresen eier og driver terapi- og kursvirksomheten sin gjennom.

Totalt er det i 2017 regnskapsført en omsetning på 7,3 millioner kroner i de to selskapene. Det er 1,9 millioner mer enn i 2016. Det samlede overskuddet før skatt ble 2,3 millioner kroner.

Totalt tok Andresen selv ut over tre millioner kroner i lønn, utbytte og godtgjørelser fra selskapene sine, ifølge regnskapene.

Frithjof Jacobsen: Med kart, uten moralsk kompass

LOKALENE: I disse lokalene på gateplan på Sinsen holder Espen Andresen mye av sin terapi- og gruppevirksomhet. Foto: Sørbø, Krister

Tapt egenkapital

Samtidig viser de ferskeste regnskapstallene til Det norske kartselskapet til Mjeldheim at 2017 gikk dårlig.

Omsetningen gikk ned fra 11,7 millioner i 2016 til rundt ni millioner kroner i 2017 for selskapet til Laila Mjeldheim, det laveste siden oppstartåret 2007. Driftsresultatet endte med et underskudd på 2,1 millioner.

Styrehonoraret til Mjeldheim, selskapets eneeier og eneste styremedlem, ble likevel 2,3 millioner kroner.

Les også: Slik lurte Kartselskapet kommuner over hele Norge

Peker på media

I regnskapet fremgår det at Mjeldheim mener det siste året har vært ekstraordinært.

«Antagelser fra journalister og negative oppslag i dagsavisen VG har påført selskapet skade og vesentlige kostnader til juridisk bistand og andre medierådgivere i forbindelse med dette. Selskapet har til tross for dette klart å opprettholde en meget god omsetning og mener det i løpet av kort tid vil generere resultater som dekker negativ egenkapital,» står det i regnskapet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder