GLAD: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen er tilfreds med at EU vil ha Norge med i forsvarsfondet. Men i departementet omtales forhastelse som «uklokt».

GLAD: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen er tilfreds med at EU vil ha Norge med i forsvarsfondet. Men i departementet omtales forhastelse som «uklokt». Foto: Tore Meek, NTB scanpix

Internt notat: Deltakelse i våpen-fond vil ramme forsvaret

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og regjeringen har lenge presset på for å få Norge med i EUs forsvarsfond. I et internt notat i departementet blir det omtalt som «uklokt» å avgjøre for raskt om Norge skal bli med.

I juni åpnet EU-kommisjonen for at de tre EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein kan bli med i neste budsjettperiode for EUs pengefond for våpenindustrien, som løper fra 2021 til 2027.

les også

Forsvaret varsler milliard-investering i våpen og utstyr

Norges totale bidrag kan bli 3, 2 milliarder, ifølge Forsvarsdepartementet. Med det laveste anslaget vil den årlige prislappen ligge på 267 millioner.

I et internt notat fra i sommer som VG har fått tilgang til, og som er skrevet av generalmajor Odd-Harald Hagen og avdelingsdirektør Sunniva Tofte i Forsvarsdepartementet, blir kostnadsutfordringene ved deltakelsen skissert.

«Det er ingen steder hvor en slik sum kan hentes fra forsvarssektorens budsjetter uten at dette vil medføre betydelige konsekvenser og ambisjonsreduksjoner på andre områder i gjennomføringen av langtidsplanen», heter det i notatet.

les også

Ap advarer mot ny pengemangel i Forsvaret

Stortinget vedtok den gjeldende langtidsplanen for forsvarssektoren høsten 2016. Den gjelder frem til 2020, men inkluderer beslutninger med langsiktige økonomiske konsekvenser.

Kostnader som ikke ligger til grunn i en langtidsplan, som deltakelse i forsvarsfondet, vil derfor få konsekvenser hvis de legges innenfor den vedtatte rammen.

Mener forhastelse er uklokt

Daværende forsvarsminister Ine Marie Søreide (H) uttalte etter stortingsenigheten at langtidsplanen er en «betydelig kursendring».

Da det ble kjent at EU-kommisjonen ønsket Norge velkommen i forsvarsfondet, uttalte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) at «vi er svært tilfreds med dette». Han har tidligere vært krystallklar på at han ønsker at Norge blir med.

Norge deltar allerede i prøveordningen som omfatter forskningsdelen av fondet.

MØTE: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) under et møte med EU-kommissær Jyrki Katainen i Brussel tidligere i år. Hun var forsvarsminister da langtidsplanen ble vedtatt. Foto: Johan Falnes, NTB scanpix

les også

Statsråd: Støtter at EU tar mer ansvar for egen sikkerhet

– Regjeringen har ikke tatt stilling til norsk deltakelse i det permanente programmet, og følgelig heller ikke til finansieringen av en slik deltakelse. Det vil være naturlig at dette vurderes i sammenheng med ny helhetlig langtidsplan for forsvarssektoren, sier statssekretær Tone Skogen (H) i Forsvarsdepartementet til VG.

I notatet, som er en redegjørelse for forsvarsministeren, advarer Forsvarsdepartementet mot forhastelse.

«Det vil uansett være uklokt å forhaste en beslutning om Norge skal delta i etter 2021. Ettersom muligheten for norsk deltakelse i den permanente ordningen nå er etablert, vil det være viktig å bruke tiden frem til 2021 til å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag for en forpliktelse», heter det i notatet.

Skogen legger til at Norge vil bruke forsøksordningen og tiden frem til 2021 for å vurdere hensiktsmessig innretning av en eventuell videre deltakelse.

«Betydelig sum»

Det europeiske forsvarsfondet skal gi pengestøtte til forskning og utvikling av militærutstyr og nye våpensystemer.

Prislappen for deltakelsen blir påvirket av flere faktorer. Ifølge et internt notat utarbeidet av Kunnskapsdepartementet vil Norges BNP-andel kunne øke med 0,4 prosentpoeng dersom britene også skal delta.

les også

NATO: Norge brukte mer på forsvar i fjor. Men nå faller tallene igjen.

«Det vil i alle tilfeller være snakk om en betydelig sum», står det i notatet.

Summen kan også endre seg dersom BNP-andelen eller valutakurs endrer seg.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder