Regjeringen iverksetter full gransking av Tolga-saken

Regjeringen har bedt Fylkesmannen i Hordaland om å granske alle sider av Tolga-saken. De vil i tillegg undersøke om noen kommuner misbruker ordningen som gir dem ekstra midler for psykisk utviklingshemmede.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Bakgrunnen for granskingen er VGs saker om de tre brødrene Lars Peder, Arvid og Magnus Holøyen.

– Vi skal komme til bunns i hva som har skjedd, slik at vi kan unngå at noe slikt skjer igjen, sier kommunalminister Monica Mæland.

Allerede før granskingen er gjennomført slår kommunalministeren fast at det er begått alvorlige feil i Tolga-saken.

– Vi kan jo slå fast at noen har fått en diagnose de ikke skulle hatt, noen har fått midler de ikke skulle hatt, og noen har fått et vergemål de ikke skulle hatt. Så vi kan slå fast at denne saken er alvorlig, sier Monica Mæland til VG.

les også

Kommentar: Et soleklart bevis på uretten som er begått

Stikkprøver i flere kommuner

Fylkesmannen i Hordaland har også fått i oppdrag å undersøke om norske kommuner følger regelverket for registrering av psykisk utviklingshemmede.

– Fylkesmannen kommer også til å bli bedt om å undersøke om det er grunn til å tro at dette er noe som kan ha foregått andre steder. Det skal vi gjøre gjennom stikkprøver, sier Mæland.

– Spørsmålet er om dette er et system som misbrukes. Det skal vi finne ut av.

Tre instanser skal samarbeide om den store granskingen: Helsetilsynet, Sivilrettsforvaltningen, og Fylkesmannen, som koordinerer samarbeidet.

Dette opplyste Monica Mæland på en pressekonferanse hun holdt sammen med helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) mandag ettermiddag.

– Håper det kan hjelpe andre

VG fortalte lørdag historien om brødrene Lars Peder, Arvid og Magnus Holøyen som ble registrert som psykisk utviklingshemmede av Tolga kommune – uten at de visste det selv. Brødrene ble også satt under vergemål mot sin vilje.

Les hele historien: Tre brødre på Tolga

FORNØYD: Magnus Holøyen er glad for at regjeringen setter i gang en større gransking av hans og brødrenes sak, og håper det også kan hjelpe andre som skulle få opprettet vergemål mot sin vilje. Foto: Krister Sørbø

Magnus Holøyen (25) var den siste av de tre brødrene som fremdeles var underlagt vergemål, frem til torsdag forrige uke. I vergemålet ble det hevdet at Magnus var psykisk utviklingshemmet, noe som ikke stemmer.

Mandag så han den direktesendte pressekonferansen live på mobilen.

– Det er jo litt morsomst at tre statsråder står og snakker om oss, sier Magnus Holøyen til VG.

Han er glad for nyheten om at saken skal granskes.

– Det er veldig bra at de setter i gang en gransking. Det viser at de bryr seg, og forhåpentligvis kan det også hjelpe andre i samme situasjon.

Liv Melgård, moren til de tre brødrene, ønsker også granskingen velkommen:

– Jeg synes det er veldig bra. Det måtte komme en gransking. Jeg blir ganske forskrekket når jeg hører Tor Mikkel Wara si at det skal være omtrent umulig å sette verge på mennesker i Norge i dag på den måten, og tenker på hvor lett det var å gjøre det på mine tre gutter, sier hun.

– Det er skremmende at dette kunne skje.

Tolga-ordfører: Ønsker gransking velkommen

Søndag møtte ordfører i Tolga, Ragnhild Aashaug de tre brødrene og moren hjemme hos dem. Her ga hun dem en uforbeholden unnskyldning.

Mandag skriver hun i en pressemelding at kommunen også ønsker å gjennomføre en granskning i kommunen.

– Vi har ønsket en statlig gransking velkommen og imøteser det. En statlig gransking vil ikke være et godt nok verktøy for kommunestyret i Tolga til å gi svar på hvordan saksbehandlingsrutinene kan bedres. Derfor er det viktig for oss som kommune å ha en egen ekstern gjennomgang, skriver Aashaug.

Påvirker kommunenes inntekter

Søndag publiserte VG en kartlegging som viser at norske kommuner har registrert 3000 flere psykisk utviklingshemmede enn for ti år siden.

Se utviklingen og søk opp din kommune her.

Den årlige registreringen av psykisk utviklingshemmede som får tjenester, påvirker hvor mye penger hver kommune får i overføringer fra staten. Det er rådmannen og en revisor som garanterer for at tallet er riktig.

Staten har ikke ført tilsyn med ordningen på ni år.

Kommunalministeren sier det ikke er grunnlag for å endre denne ordningen nå.

– Men det vil vi jo måtte vurdere det når fylkesmannen i Hordaland leverer sin rapport, sier Mæland.

les også

Erna Solberg med unnskyldning til Tolga-brødrene

les også

VG-leder: Det vanskelige ordet

– Skal ikke skje

Tester fra februar i år viste at to av brødrene Holøyen ikke har psykisk utviklingshemming. Helseminister Bent Høie sier han nå vil be Helsedirektoratet gå gjennom dagens praksis knyttet til diagnostisering.

– Det er ting som tyder på at det her kan være ulik praksis, og så må vi eventuelt se på behovet for å lage nasjonale retningslinjer, sier Høie.

les også

Magnus fra Tolga: – Føler jeg får friheten tilbake nå

De tre brødrene på Tolga fikk opprettet vergemål, uten at noen spurte dem hva de selv ville. Statens sivilrettsforvaltning skal nå ha ansvar for å gå igjennom det som omhandler vergemålsordningen.

– Dette skal i utgangspunktet ikke skje. Nå har disse sakene vært oppe for statens sivilrettsforvaltningen, og de har underkjent fylkesmannens vedtak, men jeg synes likevel det er grunn til å gå igjennom både regelverk, praksis og prosedyre, sier justisminister Tor Mikkel Wara.

Vil ta opp saken i Stortinget

Til tross for at regjeringen varsler en gransking av Tolga-saken, vil Fremskrittspartiet fremme et forslag i Stortinget om en større nasjonal gransking tirsdag.

– Jeg er glad for at regjeringen vil granske Tolga-saken og ta stikkprøver i flere kommuner for å se om omfanget er større. Men jeg mener det som har kommet fram i denne saken er så alvorlig at Stortinget bør diskutere en større gransking av kommunenes praksis, sier Sylvi Listhaug.

– Jeg har fått mange henvendelser de siste dagene som tyder på at saken fra Tolga ikke er enestående, sier hun.

Erfaren jurist skal granske

En av landets mest rutinerte jurister, Rune Fjeld (67), skal frigjøres fra stillingen som assisterende fylkesmann i Hordaland for å lede granskingen av Tolga-saken.

Innen 29. oktober skal Fylkesmannen i Hordaland gi regjeringen beskjed om hvor lang tid de trenger for å gjøre sin gjennomgang, og komme med en fremdriftsplan.

– Det er slik at Fylkesmannen i Hordaland skal koordinere blant annet undersøkelsene av Statens helsetilsyn, som skal se på diagnose-aspektet, og Statens sivilrettsforvaltning, som skal se på vergemål-aspektet. For øvrig vil vi måtte foreta lovlighetskontroll i forhold til hvor personer er brukt som inntektskilde for kommunene. Det er også gitt signaler om at dette skal vurdere for flere kommuner enn Tolga – muligens gjennom stikkprøver, sier Fjeld.

Fjeld håper å være ferdig med Tolga-granskingen til jul.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder