TROSSPØRSMÅL: På de 85 årene som er gått siden KrF ble stiftet i 1933, har partiet aldri sittet i regjering sammen med Ap. Foto: Tore Kristiansen

Hareide om muligheten for å sikre KrF-flertall for Ap-samarbeid: – Tror Støres gudstro kan få betydning

KrF-leder Knut Arild Hareide tror det faktum at Ap-leder Jonas Gahr Støre er uttalt kristen, kan tippe usikre delegater i salen over på den rødgrønne siden – slik at Erna Solberg blir kastet som statsminister.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Den 2. november skal KrF – i et ekstraordinært landsmøte – ta ­stilling til om partiet skal skrote det borgerlige samarbeidet og innsette Jonas Gahr Støre som statsminister i en regjering som også inkluderer Senterpartiet. Eller om KrF skal gå inn i dagens regjering.

les også

KrF-nestleder stiller abortkrav til Solberg og Støre for å gå i regjering

I Erna Solbergs Høyre håper man intenst at Hareide skal få flertallet mot seg, og i stedet gå inn i dagens regjering bestående av Høyre, ­Venstre og Frp.

Fikk du med deg? Kjempenederlag for Hareide: 15 av 16 Rogaland-delegater vil beholde Solberg som statsminister

På de 85 årene som er gått siden KrF ble stiftet i 1933, har partiet aldri sittet i regjering sammen med Ap. Partiet så dagens lys for å stoppe avkristningen av Norge.

I dette intervjuet innrømmer Hareide at Støres omfavning av kristendommen kan spille en ­avgjørende rolle i KrFs historiske veivalg.

les også

KrF-Valgerd refser Hareide-kritikerne i Facebook-post

– Det at Jonas Gahr Støre har tydelig tilkjennegjort over ­mange år at han er en troende ­kristen, hvor vesentlig er det i forhold til KrF?

– Jeg har hatt en meget god ­dialog med både Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg. Stoltenberg har et annet trosmessig ståsted. ­Verdimessig vil jeg ikke si at det ikke har betydning, for det er noe med å forstå KrF som politisk parti. Vise respekt. Så jeg vil ikke si at det ikke har betydning, men det er jo ikke det som er det avgjørende i dette. For meg er det sånn at når jeg nå ser det politiske landskapet, så ønsker jeg en regjering som skal være mest mulig sentrumsbasert, og uten ytterfløyene i norsk politikk. Og det er naturlig synsvinkel for et sentrumsparti, sier Hareide.

Se video der Hareide hyller Støre som Ap-leder:

– Har snakket om det

– Har du snakket mye med ­Støre om trosspørsmål?

– Vi har snakket om det. Han har jo sågar kommet til meg og spurt: «Har du hørt radiogudstjenesten?» Og da er jeg vært tydelig med ham og sagt at det er KrF-lederen som skal fortelle Ap-lederen om hva som har vært på radiogudstjenesten, ikke motsatt. Vi har hatt to opptredener felles. Den ene i Sarons dal, og den andre i Misjonsforbundet i Oslo.

Støre om Ernas abort-frieri til KrF: Blir ikke med

– På landsmøtet i KrF 2. november vil det etter alt å dømme ­befinne seg en gruppe delegater som ikke har bestemt seg for om de ønsker Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre som statsminister. At Jonas Gahr Støre offentlig har sagt at han er kristen, kan det ha noe å si når du skal gi ditt råd til landsmøtet om at de skal gå inn for Støre som regjeringssjef?

– Jeg kommer ikke til å legge vekt på det, men det er klart at relasjonen har betydning, selvfølgelig.

KrF-topper krever tydelig svar: Går du av om du taper, Knut Arild?

Foto: Helge Mikalsen

– Når du går på talerstolen på landsmøtet 2. november, er du enig i at det er en fordel for ditt syn at de som sitter i salen vet at lederen i Ap er kristen?

– For å svare på en annen måte: Det er ikke negativt. Det har noe betydning, men er ikke avgjørende.

les også

Sp-lederen slakter Erna Solbergs abort-frieri: – Uverdig spill

– Men det kan bli avgjørende under en avstemning?

– Det vet jeg ikke.

– Men du ser ikke bort fra det?

– At det har en viss betydning ser jeg ikke bort ifra.

– Men det kan jo bli jevnt, og da kan dette faktisk bli avgjørende?

– Ja, det kan det, innrømmer ­Hareide.

Trykk her for å se hvilken side som leder:

Robuste skylapper

I sin allerede berømte landsstyremøtetale i slutten av september, brukte Hareide også tid på å poengtere at Støre er kristen.

Han sa:

«I samtale med ­biskop Nordhaug på Litteraturhuset i Bergen nylig, etterlyste Støre en større bevissthet om hvor verdiene våre kommer fra. Han viste til at likhet, likestilling og menneskers likeverd ikke bare er ideer vi har funnet opp etter den franske revolusjon.

Hør forskjellen på Hareides Erna-løfter selv: Er dette samme mannen?

Støre sa ting ingen Ap-leder har sagt før ham. Som at det å gi tiende er et uttrykk for kraftfull ­fordelingspolitikk. Som Dagen konkluderte med i en lederartikkel ­under tittel «Tal broder, tal», «Man trenger ganske robuste skylapper for å overse at noe er forandret.»

Se hele talen her:

Hareide har senere gjentatt ­dette poenget når han har reist rundt til KrF-forsamlinger og argumentert for at partiet skulle skifte side i ­politikken.

– Mange i KrF mener at Ap ­tradisjonelt har vært en sekularisende kraft i Norge?

– Noen tiår tilbake så opplevde man et Arbeiderparti som et ­«avkristningsparti». Det er det ikke i dag. Så enkelt er det. Det som er viktig for meg, er at de partiene som sitter i regjering sammen må en felles retning. Der har jeg syntes avstanden blir for stor mellom KrF og Frp. ­Enkelte mener det er bra å ha Frp innenfor regjeringskontorene. Men da må jeg spørre om det også er bra å ha SV og Rødt innenfor, sier Hareide.

Denne grafen viser hva som står på spill for KrF, et parti som har sett et massivt velgertap:

Støre: Ingen kommentar

VG har presentert Ap-leder Jonas Gahr Støre for Hareides uttalelser om den politiske betydningen av hans kristentro for Støre, men Aps leder ønsker å forholde seg taus.

– Jeg har ingen kommentar til dette, sier Støre til VG.

Hareide svarer VG-kommentator: – Hvor har du vært de siste fem årene?

Men i et dobbeltintervju med nettopp Hareide om tro og kristendom i Dagsavisen i 2015, sa ­Støre:

– Vi har ennå noe å gå på med å være åpnere for tro og undring i et parti som er kjent for å være ­ganske materialistisk i sin måte å tenke på og beregne fremskritt på.

les også

Hareides retorikk er konstruert og misvisende

«Du sier at du leser mer i Bibelen, Støre?» spurte Dagsavisen.

Støre svarte:

– Det har med utviklingen i livet å gjøre. Jeg kommer til en fase der denne type spørsmål har appellert mer til meg. Før julehøytiden er jeg sammen med Kirkens Bymisjon og Røde Kors på aktiviteter i byen. Ellers er jul ensbetydende med å søke sammen med familien.

POSITIV: KrFs parlamentariske nestleder Hans Fredrik Grøvan. Foto: Helge Mikalsen, VG

– Gode vibrasjoner

En av dem som innrømmer at han lar seg påvirke av at Støre er ­kristen, er KrFs parlamentariske nestleder Hans Fredrik Grøvan.

– Jeg tenker litt i samme retning som Hareide. At Støre fremstår med en personlig tro, som han har vært åpen på, og som har vært veldig annerledes med de tidligere lederne i Ap, vekker positiv respons hos våre velgere og folk, inkludert meg selv, sier Grøvan.

les også

Marte W. Goksøyr om abortkrangelen: – Støtter Hareide

Stortingsrepresentanten fra Agder støtter hverken Hareides rødgrønne linje eller Ropstad og Bollestads borgerlige linje. Grøvan mener tvert imot at KrF skal fortsette som nå, i opposisjon, men med en støtte til Erna Solberg som statsminister.

– Når vi skal velge politisk retning, så handler ikke dette først og fremst om personer, men om politikk.

– Du mener jo noe helt annet om regjeringsspørsmålet enn din partileder. Vil du advare KrF mot å legge for stor vekt på at Støre er kristen?

– Jeg vil skille veldig klart mellom person og det valget vi skal gjøre. Men jeg vil igjen understreke at det er helt klart at Støres fremtoning, med sin kristne tro, vekker gode vibrasjoner hos meg og jeg tror hos veldig mange i KrF, sier Grøvan.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder