KOMMUNE-KUNDER: Selskapet Sødermann AS har et titall norske kommuner som kunder, og skriver at de har bistått med å øke tilskuddene med 30 millioner de siste fire årene. Foto: Odin Jaeger/VG

Konsulentselskapet Sødermann etter VG-avsløring: – Ser at vi har gjort feil

Sødermann AS skriver i en pressemelding at de endrer sin prismodell, samtidig som de skriver at de siden 2014 har bistått norske kommuner med å øke tilskuddene med 30 millioner kroner.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Tirsdag avdekket VG at konsulentselskapet Sødermann har tilbudt flere titalls norske kommuner hjelp til å registrere flere innbyggere som psykisk utviklingshemmet, noe som vil gi kommunene større inntekter. Mot at Sødermann får en andel av merinntektene.

I en pressemelding søndag kveld skriver selskapet at de ikke kjenner seg igjen i det bildet VG har tegnet av dem, men at de ønsker å ta selvkritikk på to områder: uformell tone og prismodellen.

– Vi har den siste tiden lært mye om hva det vil si for et lite selskap å plutselig være i sentrum for medias kritiske blikk. Vi ser at vi har gjort feil, skriver Hilde Langtangen i Sødermann AS i pressemeldingen.

Les også: Tre brødre på Tolga

les også

Tilbyr kommuner hjelp for å øke tilskudd for psykisk utviklingshemmede

Tar kritikk for språkbruk

– Vi har i helgen gått gjennom en del skriftlig dialog vi har hatt med våre kunder over tid og ser at vi i e-post-dialog med kunder ofte har hatt en uformell og muntlig språkbruk. Den uformelle tonen har gjerne oppstått etter at våre ansatte har jobbet tett med en kommunal kunde over lengre tid. Denne muntlige språkbruken i e-poster kan misforstås når enkeltsetninger blir tatt ut av sin helhet. Muntlig språk i skriftlig kommunikasjon gir rom for mistolkninger. Vi beklager at vi ikke har vært mer bevisst dette og utarbeider nå interne retningslinjer for hvordan denne kommunikasjonen skal foregå, skriver selskapet i pressemeldingen.

GRUNNLEGGER: Petter Sødermann startet konsulentselskapet Sødermann Rådgivning i 2013. Selskapet har siden skiftet navn til Sødermann AS. Foto: Odin Jæger / VG

VG har tidligere omtalt et tilbud fra Sødermann til Oslo kommune i 2014, hvor selskapet skrev følgende:

«I forbindelse med en stor undersøkelse av psykisk utviklingshemmede og kommunal økonomi så ser man at Oslo kommune har noen fantastiske muligheter»

Selskapet anslo da at Oslo kommune potensielt kunne få nesten en halv milliard kroner i ekstra overføringer fra staten. Flere norske kommuner har mottatt lignende tilbud, og flere har takket ja til slik bistand.

les også

Monica Mæland etter VG-avsløring om registrering av psykisk utviklingshemmede: – Jeg er rystet

Avvikler prismodell

I tillegg skriver selskapet at de nå avvikler prismodellen «no cure, no pay», som betyr at selskapet tar provisjon av det de kaller «skapt resultat».

«Vi har siden starten operert med to ulike prismodeller: fastpris og resultatbasert pris, eller såkalt «no cure, no pay». Flere kunder har valgt fastprismodell. Enda flere kommuner har valgt en resultatbasert pris. Vi ser i dag at det kan stilles spørsmålstegn ved våre motivasjon når vi bruker en «no cure, noe pay»-modell. Sødermann har derfor nå bestemt at vi ikke lenger vil tilby kundene våre en resultatbasert prismodell i fremtiden.», skriver de i pressemeldingen.

les også

God journalistikk handler om å følge – alle – pengene

I pressemeldingen skriver Sødermann at de siden 2014 har bistått norske kommuner med å øke statlige tilskudd med rundt 30 millioner kroner.

Selskapet opplyser også at de kommer til å utarbeide interne retningslinjer for kommunikasjonen med kommunene.

– I e-post-dialog med kunder har vi ofte hatt en uformell og muntlig språkbruk. Muntlig språk i skriftlig kommunikasjon gir rom for mistolkninger. Vi beklager at vi ikke har vært mer bevisst dette og utarbeider nå interne retningslinjer for hvordan denne kommunikasjonen skal foregå.

VG har tidligere omtalt at selskapet i fjor doblet inntektene fra 7,5 til 15 millioner kroner, ifølge lokalavisen Fjordabladet i september.

Selskapet har 21 ansatte.

Mæland ba om gransking

Kommunalminister Monica Mæland reagerte kraftig etter VGs avsløring rundt registreringen av psykisk utviklingshemmede i norske kommuner.

– Vi driver ikke oppsøkende virksomhet for å fastsette diagnoser for å bruke det økonomiske systemet. Det er ikke slik vi oppfører oss. Mitt utgangspunkt er at jeg tror kommunene vil sine innbyggere vel. Jeg har tillit til kommunene, men når dette fremkommer så er vi nødt til å gå inn i det. Og det skal vi, forteller Mæland.

les også

Regjeringen iverksetter full gransking av Tolga-saken

VG har tidligere fortalt hvordan brødrene Lars Peder, Arvid og Magnus Holøyen ble registrert som psykisk utviklingshemmede av Tolga kommune.

Ordfører i Tolga, Ragnhild Aashaug, har tidligere opplyst til VG at kommunen ikke har kjøpt tjenester fra selskapet.

Kommunalminister Monica Mæland varslet mandag at regjeringen vil undersøke om kommuner kan ha misbrukt ordningen som gir ekstra overføringer for psykisk utviklingshemmede som mottar tjenester.

Mandag møter Mæland styreleder Gunn Marit Helgesen i KS, og ledelsen i Norges kommunerevisorforbund. Oppfølging av Tolga-saken er tema på begge møtene.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder