GÅR AV: Politidirektør Odd Reidar Humlegård. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Odd Reidar Humlegård går av som politidirektør

Odd Reidar Humlegård slutter som politidirektør når åremålet utløper i november.

vaktsjef@ntb.no
ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Det opplyser Humlegård selv til NRK.

– Jeg velger rett og slett å ikke søke et nytt åremål. Politiet har gjennomført betydelige endringer de siste seks årene. Nå er vi på vei over i en annen fase, og det kan kreve nytt lederskap med andre tanker, og nytt blod på toppen, sier han til kanalen.

– Ikke i mål med organiseringen

Humlegård har vært politidirektør siden 2012, da daværende justisminister Grete Faremo (Ap) beordret han til stillingen, etter at Øystein Mæland trakk seg etter 22. juli-rapporten. Humlegård har tidligere vært sjef for Kripos.

– De siste seks årene har politiet styrket beredskapen betraktelig, og gjennomført et omfattende arbeid med ny organisering. Men vi er ikke i mål, og mange er utålmodige etter å se bedre resultater. De endringene vi er i gang med må få tid til å virke, og vi skal fylle på med mer ressurser og flere folk i tiden som kommer, sier Humlegård.

Stilling utlyses i oktober

Han mener det nå er et naturlig tidspunkt for et lederskifte, og at en ny politidirektør får ansvaret for å utvikle politiet videre.

– Humlegård har ledet etaten i seks år i et meget krevende reformarbeid, og jeg har respekt for at han ikke ønsker å søke på nye seks år. Hans lederskap har vært svært viktig i arbeidet med nærpolitireformen, sier justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

les også

Politidirektoratet eser ut under Frp

– Humlegård har også bidratt til at tilliten til norsk politi er svært høy i befolkningen, legger han til.

Wara opplyser at stillingen som politidirektør bli utlyst når ny departementsråd i Justisdepartementet er på plass i oktober.

Fikk kritikk

Under Humlegårds ledelse har Politidirektoratet også fått kritikk.

To år etter at Gjørv-kommisjonen kom med sin nedslående rapport, i desember 2014, fikk SINTEF i oppdrag å evaluere en avdeling i Politidirektoratet; politifaglig avdeling. Denne avdelingen har ansvaret for å gi styring til resten av Politi-Norge for alt som omhandler straffesaker, etterretning, forebygging og forvaltning.

I rapporten fikk de kritikk på to hovedpunkter

• Politifagavdelingen og seksjonen makter i liten grad å fylle rollen som den sentrale fagenheten for utvikling av politifagets metoder og praksis.

• Politifagavdelingen og seksjonen evner i for liten grad å sette retning, prioritere og organisere arbeidet mot et fremtidsrettet norsk politi.

Humlegård har også, i 2013, fått kritikk for ikke å ha utlyst en nyopprettet lederstilling i Politidirektoratet. I stedet beordret han en tidligere kollega til stillingen.

– Han var ute i ett år og skulle tilbake til politiet. Situasjonen var kritisk i politifagavdelingen. Vi trengte mer ledelse med fagkunnskap, siden Politidirektoratet skal ha en sterkere rolle i styringen av særorganene. Derfor var det viktig å få inn folk med hans kompetanse, sa Humlegård den gang.

Feilinformerte

Nylig har også Humlegård vært involvert i en Stortings-strid. Både Ap og SV mener at det er grunn til å slå fast at regjeringen feilinformerte Stortinget om status i terrorsikringen.

På en åpen høring i Kontrollkomiteen forklarte Humlegård at bare to av politiets 12 egne skjermingsverdige objekter nå er ferdig sikret etter kravene i sikkerhetsloven.

Det var i høringen at Odd Reidar Humlegård erkjente overfor komiteen at hans stab feilrapporterte status for objektsikring, opp til regjeringen og Justisdepartementet.

I 2015 og 2016 rapporterte Politidirektoratet «grønt» om at arbeidet med sikringsstyrker på mulige terrorobjekter, var i orden.

– Det var feil. Det er mitt ansvar, sa politidirektøren.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder