UFORANDRET: Bomstasjonen ved Kambo på fylkesvei 311 i Østfold har ikke fått redusert takstene i år. Her koster det fortsatt 22 kroner å passere uten rabattordning. Foto: Espen Rasmussen VG

Regjeringen skulle kutte bomprisene 10 prosent. Det har ikke skjedd

I statsbudsjettet for 2017 ville Regjeringen redusere bompengetakstene utenfor byene med minst 10 prosent. Men prisene har snarere økt.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier nå at reduksjonen trolig kommer i løpet av første halvår 2018.

Fasit 10 måneder inn i dette budsjettåret er at kun tre bomstasjonerer har fått lavere takster, 19 har fått høyere priser mens 100 er uforandret.

Egen tilskuddsordning

Det kommer frem i et skriftlig svar fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til Senterpartiets Geir Pollestad. Steder hvor rabattene er endret, har vi tatt utgangspunkt i rabattert sats før og etter endringen. Vi har kun sett på takstene for personbiler og ikke tatt med strekningene som omfattes av de såkalte byvekstavtalene.

Ved to bomstasjoner er prisene riktignok halvert, nemlig på fylkesvei 175 Åsum og fylkesvei Fulu. Også ved Kongsveien nær Harstad har de gått kraftig ned – fra 33 til 12 kroner. Men dette er unntakene.

Fikk du med deg? Her kommer 20 nye veier med bompenger

I statsbudsjettet står det at «Regjeringen foreslår å bevilge 502,8 mill. kr. til en årlig tilskuddsordning. Beløpet benyttes til en generell reduksjon i bompengetakstene utenfor byområdene, anslagsvis på minst 10 pst.»

Det heter videre at målet med ordningen er redusert bompengebelastning for bilistene.

Les også: Ny transportplan med rekordhøye 10,9 milliarder i årlige bompenger

Kommer neste år

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Foto: Frode Hansen VG

– Beløpene til takstreduksjon er «klare til utbetaling», men avventer at de lokale bomselskapene skal bli ferdig med alle prosesser rundt bompengereformen. Da vil pengene utbetales og takster kan justeres ned, skriver samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en e-post til VG formidlet via hans kommunikasjonsavdeling.

– Når kommer bilistene til å se at takstene per passering går ned?

– Takstnedsettelsen for de fleste av prosjektene som får tilskudd i 2017, vil trolig skje i løpet av første kvartal/halvår 2018, formidler statsråden.

Dagens 50–60 bompengeselskap skal nemlig reduseres til fem permanente regionale selskap. For å få tilskudd, må bompengeselskapene legge innkrevingen til ett av de disse, bruke felles takst- og rabattstruktur og sette ned taksten med omtrent 10 prosent. Før tilskuddet utbetales, må selskapene sende dokumentasjon til Vegdirektoratet, noe som har krevd vedtak i berørte kommuner og fylkeskommuner. Derfor har det tatt tid.

Fikk du med deg? Nær dobbel bompris for dobbelt så mange i Oslo

Bompengeselskapene hadde frist 1. november til å oversende dokumentasjon som viser at disse kravene er oppfylt.

Samferdselsministeren opplyser at det ifølge Vegdirektoratet ser ut som om de fleste av prosjektene som omfattes av ordningen har oversendt dokumentasjon som viser at kravene for å få utbetalt tilskudd er oppfylt.

– Regjeringen jobber målrettet for å redusere bompengeandelene på veiprosjekt, både gjennom økte statlige bidrag og reduserte driftskostnader i bomprosjekter. Vedtak under dagens regjering har så langt medført at statlige bidrag vil være ca. 12 mrd. kr. høyere enn opprinnelig tenkt under forrige regjering. Det gir rom for lavere takster i både eksisterende og nye veiprosjekter, skriver Solvik-Olsen.

Les også: Frp slår alle bomrekorder: Aldri har vi betalt mer bompenger

Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp). Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

Men Sps Geir Pollestad er lite fornøyd med at det har tatt så lang tid, og han peker på at Stortinget allerede våren 2013 sluttet seg til at man skulle ha færre bompengeselskap.

– Prisene har blitt skrudd opp

For ett år siden var det stor ståhei rundt den såkalte bilpakken som førte til budsjettkrise og truet regjeringssamarbeidet.

– Bensin- og dieselavgiftene fikk en historisk høy økning. Dette skulle utjevnes blant annet ved reduserte bompenger på minst 10 prosent. Det har ikke skjedd. Bompengekuttet er det knapt spor av etter 10 måneder. Tvert imot har prisene blitt skrudd opp, sier Pollestad til VG.

Han mener Frp og regjeringene har ført velgerne bak lyset.

Sjekk dette: 177 kroner i bomringen i Oslo på verstingdager

– De har gjennomført de historisk høye avgiftsøkningene på drivstoff, men ikke prioritert kuttet i bompenger. Bilistene har fått både dyrere drivstoff og mer bompenger. Jeg har ingen tro på at alle bomstasjoner utenfor sentrale strøk vil gå ned med 10 prosent, sier Pollestad.

Se også: Her kan de nye Oslo-bommene komme

Når det gjelder de 19 bomstasjonene som har økt takstene i år, skriver Solvik-Olsen at dette er i tråd med forutsetningene i stortingsvedtakene om å justere takstene i tråd med konsumprisindeksen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder