Du er verdens prøvekanin

Store, internasjonale merkevareprodusenter foretrekker Norge og nordmenn som testmarked. Coca-Cola lanserer nå sin nye light-brus i Norge.

Det skyldes at nordmenn drikker veldig mye brus, at Coca-Cola light har en sterk posisjon her og en kultur som ikke er ulik USA, sier produktansvarlig i Coca-Cola Norge Svein Optjernsberget til VG.

Dette er heller ikke første gang det enorme selskapet bruker nordmenn som forsøkskaniner. Testing av drikken Urge ble foretatt blant annet i Norge.

Oppvakte nordmenn

Også andre store selskaper benytter Norge når de skal undersøke om et produkt har livets rett. Toyota har lenge gitt Norge spesialbehandling. Årsakene er flere.

- En av grunnene til at vi får spesiell behandling er at vi har høy utdannelse, høye lønninger og et h . . . vær, sier førsteamanuensis ved BI Hans Mathias Thjømøe. Han jobber blant annet med å studere kjøpsatferden hos folk.

- Vi er en kritisk gruppe mennesker som lever under vanskelige forhold. Nordmenn oppfattes som oppegående og oppvakte. Det som går i Norge, går alle steder, sier Thjømøe.

Trendanalytiker Paal Fure i Bengal Consulting mener det er gode grunner til at Norge egner seg som testmarked.

- Det er et relativt lite marked som er oversiktlig, vi har over gjennomsnittet høy kjøpekraft, høy utdanningsgrad blant kvinner og høy teknologidistribusjon, sier Fure.

Disse faktorene er alle viktige for om en person vil adoptere et produkt raskt. Dermed har Norge en relativt høy andel av adoptører - personer som vil prøve ut nye produkter.

Kultur viktig

Selv om det er mange faktorer som gjør Norge til et egnet forsøksland, fremhever Fure at et produkt som er blitt en suksess i et land, ikke nødvendigvis slår an et annet sted.

- Det er veldig viktig at kulturene er like. Mobilt Internett som WAP ble ingen suksess i Norge selv om det var en kjempehit i Japan, sier trendanalytikeren. Årsaken mener han ligger i utbredelsen av Internett. Nordmenn har tilgang til nettet både på jobb og hjemme. Japanerne derimot har ikke den samme tilgangen på nettet. Derfor benytter de flittig tilgangen via sin mobiltelefon.

- Vi skal heller ikke være blærete og tro at dette er noe rent norsk fenomen. Det kunne like gjerne vært Sverige eller Finland, sier Fure.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder