GRÅBEIN: Ulven er ikke populær i deler av Hedmark, sier fylkeslaget til Senterpartiet. Foto:Jan Petter Lynau,VG

Vil bruke pepperspray mot ulv

Senterpartiet tar i bruk et nytt våpen i kampen mot ulven: Pepperspray!

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

– Vi kommer med dette forslaget fordi mange personer tar kontakt med oss og sier at de er redde for ulv, sier fylkesleder i Hedmark Sp, Aasa Gjestvang til VG.

Lørdag fikk fylkeslaget landsmøtet i Sp med på å gå inn for følgende forslag:

** Folk som har farlige rovdyr i sitt nærmiljø, skal få tillatelse til å erverve pepperspray til selvforsvar.

PEPPERSPRAY: Den svenske kystvakten er utstyrt med pepperspray av denne typen. Foto:Linn Cathrin Olsen,VG

** Ulv som ikke viser naturlig skyhet overfor folk, skal skytes.

Opplever sterk frykt for ulv

Senterpartiet skriver blant annet følgende om frykten for rovdyr: «På grunn av det store antallet farlige rovdyr, opplever mange innbyggere sterk frykt for at de eller deres barn kan bli utsatt for direkte rovdyrangrep. De har heller ingen lovlig mulighet i dag til å forsvare seg selv og sine.»

– Jeg tror dere som bor i Oslo ikke forstår hvordan det oppleves å ha rovdyr, og da spesielt ulv, tett innpå seg. I deler av Hedmark, særlig i Sør-Østerdalen, er dette noe mange opplever, sier Gjestvang.

– Dere sier mange er redde, hvordan formidles frykten til dere?

– Det står mye om det i lokalavisene og folk tar også direkte kontakt. Denne uken fikk jeg en MMS-melding med at bilde av et rådyr som ble drept like ved stueveggen til et familiehus.

Ulv omringet gård

– Det har også vært gjentatte hendelser av at ulv ikke lenger er sky for mennesker. En ulveflokk har flere ganger vært inne på gårdstunet til en familie i Nordre Osen, sier hun med henvisning til en sak som har fått flere oppslag i Østlendingen, der en ulveflokk skal ha «omringet» en gård.

Gjestvang sier partiet ikke har vurdert hvordan en slik ordning skal håndteres, men hun ser for seg at lokalpolitiet kan håndheve unntak fra dagens strenge regler om pepperspray.

– Vi forventer at Senterpartiets stortingsgruppe og ledelse jobber for å få dette innført, sier Gjestvang.

– Men er pepperspray en effektiv beskyttelse, dersom man skulle bli angrepet av rovdyr?

– De som har greie på det sier så, og det finnes videoer på YouTube fra blant annet Canada som viser at det er effektivt.

FÅR ULVE-OPPDRAG: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er selv fra Hedmark, fylket som vil bruke pepperspray mot ulv. Foto:Torstein Bøe,NTB scanpix

Partileder fra Hedmark

Partileder Trygve Slagsvold Vedum, som selv er fra Hedmark, har ikke svart på VGs henvendelse om saken.

I sin begrunnelse for forslaget skriver partiet:

«Senterpartiet er svært bekymret etter flere situasjoner der ulv oppholder seg i nærheten av gårder og hus. Livskvaliteten for dem som utsettes for dette forringes, og det har etter hvert blitt mange eksempler på at spesielt ulv viser liten frykt for mennesker.»

«Folk opplever at ulv beveger seg inne i boligområder og på gårdsplasser, der de skaper frykt. Det er farlig når ulv lærer at den ikke har noe å frykte av menneskene.»

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder