TRUSSEL FRA EKSTREME: PST-sjef Benedicte Bjørnland sier det har vært en økende trend av høyreekstrem propaganda og ytringer på nett. Foto: Terje Bendiksby ,

PSTs trusselvurdering 2016: Økende trussel fra høyreekstreme miljøer i Norge

Men radikale islamister utgjør størst fare

PST-sjefen forteller at den generelle terrortrusselen anses som svekket, men at tilstrømningen av asylsøkere har vekket andre krefter i samfunnet.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

– Dette skyldes i hovedsak mobiliseringen knyttet til det økte antall asylsøkere. Samtidig består de høyreekstreme miljøene fortsatt i hovedsak av uorganiserte og løst tilknyttede nettverk og er spredt over hele landet, sier Bjørnland.

På spørsmål fra VG om hvor farlig den høyreekstreme radikaliseringen som foregår på nett er, svarer Bjørnland følgende:

– Hvor farlig det er med radikalisering på nett er vanskelig å måle, men det er der vi ser veksten tydeligst. De vi er mest opptatt av er de som er i stand til også å gjennomføre voldelige handlinger.

Les også: Slik skal farlige asylsøkere lukes ut

Størst trussel fra radikale islamister

I sin trusselvurdering skriver PST at norske myndigheter vil kunne få et sterkere fokus på høyreekstreme i løpet av året. Sikkerhetstjenesten mener derimot at det er lite sannsynlig at de høyreekstreme miljøene vil kunne samles, fordi de ikke har noen felles ideologi.
– De høyreekstreme miljøene fremmer konspiratoriske teorier og påstander om at innvandringsgrupper har en plan for å overta, endre eller ødelegge samfunnet. Myndighetene anklages for å stå i ledtog med fienden eller for å unnlate å iverksette nødvendige mottiltak. Hat mot myndighetene og mistillit til demokratiet er derfor utbredt i miljøene, heter det i trusselvurderingen.

Høyreekstreme vil fremdeles utgjøre en mindre trussel enn radikale islamister, da disse miljøene er preget av svak organisering, skiftende ledelse og interne konflikter, ifølge sikkerhetstjenesten.

Trusselen er først og fremst tilknyttet enkeltindivider og små grupper i og utenfor slike miljøer.

Les også: Dømt – drept – utvist: Slik gikk det med de norske islamistene

Høyreekstrem propaganda

PST mener at de høyreekstreme miljøene i Norge sannsynligvis vil vokse og bli mer aktive i løpet av året.
– Det siste året har det vært en økende mengde høyreekstrem propaganda og hatefulle ytringer på internett. Mange som ytrer seg, har i utgangspunktet ingen tilknytning til organiserte grupper, men ulike nettsider utgjør potensielle radikaliseringsarenaer. Noen nettsteder har flere tusen medlemmer, og enkelte ekstreme uttalelser får stor spredning. Økende oppslutning om miljøene øker på sikt også faren for voldshandlinger, skriver PST, som mener det er meget sannsynlig at høyreekstreme også vil delta på offentlige demonstrasjoner som omhandler temaer som opptar dem, og forsøke å kuppe dem for å fremme sin egen agenda.

ØKT TRUSSEL FRA HØYREEKSTREME: PST-sjef Benedicte Bjørnland og justisminister Anders Anundsen var på plass for å orientere om den nåværende terrortrusselen. Foto: Terje Bendiksby , NTB Scanpix

Flyktningstrømmen: – Vet lite om hvem som kommer

Bjørnland og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er også svært bekymret over det økende antallet asylsøkere som kommer til landet.

– Når antallet migranter blir ekstraordinært stort på kort tid, blir det vanskelig å gjennomføre en kvalitetsmessig god asylregistrering før ordentlige søkerintervjuer er gjennomført. Vi vet lite om hvem som kommer til landet, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.

En spesiell bekymring er faren for at enkeltindivider som kommer til Norge blir fanget opp av ekstreme miljøer og radikalisert her.

– Særlig de mindreårige og enslige asylsøkere er utsatt og må fanges opp, sier hun, og påpeker at rekrutteringen kan øke på grunn av som følge av den massive tilstrømningen.

IS-trusselen

Selv om det generelle trusselnivået er senket og høyreekstremisme er på fremmarsj, er det fremdeles ekstrem islamisme som vurderes som den største trusselen mot Norge.

«Når det gjelder trusselen fra ikke-statlige aktører, er det ved starten av 2016 særlig to forhold som potensielt kan få store konsekvenser. Det ene er hvorvidt Den islamske stat i Irak og Levanten (ISIL) og eventuelt andre terrorgrupper vil klare å gjennomføre terroraksjoner i vestlige land», heter det i rapporten.

PST presiserer at er de vurderer det som mulig at radikale islamister vil forsøke å gjennomføre terrorangrep i Norge det kommende året.

Les også: Slik var kjønnsfordelingen blant asylsøkere til Norge i 2015

Utenlandsk etterretning

Den sikkerhetspolitiske utviklingen de siste årene gir også grunn til å tro at flere stater er villige til å bruke sine etterretningstjenester for å undergrave norske interesser i fremtiden.

I trusselvurderingen trekkes Russland frem som nasjonen som kan gjøre størst skade på Norge.

– Etterretningstjenester vil bruke alle virkemidler som er tilgjengelige. Dette inkluderer å oppfordre, presse eller true egne borgere som har tilgang til norsk sensitiv informasjon til å samarbeide. Et annet virkemiddel vil være digital spionasje og nettverksoperasjoner, heter det trusselvurderingen.

– Vår vurdering er fortsatt at russisk etterretning har det største skadepotensialet for norske interesser, sier PST-sjef Bjørnland, og sier det er snakk om kartlegging av norske beredskaps- og sikkerhetskapasiteter.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder