MANGE SLITER: NITOs president Trond Markussen sliter med mange ledige medlemmer i oljesektoren, men sier det vil være stort behov for ingeniører i årene som kommer. Foto: NITO Foto: Nito ,

Professor: Ny trend presser lønningene nedover

Hver fjerde ingeniør tror på null i lønnsøkning i år

Ledighetskrisen har skapt 0-tillegg-holdning blant ingeniører i Norge. Professor sier vi står foran en ny trend, hvor de høye oljelønningene presses ned og ikke vil komme tilbake.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Hver fjerde ingeniør i Norge forventer null ører og kroner i årets lønnsoppgjør. Det viser en bred undersøkelse Norges Ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO) har foretatt blant sine medlemmer.

Ny trend

Professor Øivind Anti Nilsen ved Norges Handelshøyskole er ekspert å lønnsdannelse. Han sier en ny trend med lønnskutt vil redusere lønningene i oljeindustrien – for godt.

– I løpet av de siste månedene har vi sett at det i flere og flere bedrifter har blitt fremforhandlet reduserte lønninger. Dette vil være med på å redde arbeidsplasser. Uten en slik reduksjon i kostnadsnivået ville dette ført til en enda lavere etterspørsel etter arbeidskraft, sier han.

– Vanskelig for fagforeningene

– Nå er det slik at det i mange av de fremforhandlede avtalene blir sagt at dette er midlertidige lønnskutt som skal reforhandles etter en viss tid. Men gitt at det er nødvendig omstillinger som skyldes lave oljepriser, og et relativt høyt kostnadsnivå i mange oljerelaterte bedrifter, er det lite sannsynlig at vi vil komme tilbake til det samme lønnsnivået. Dette er tross alt strukturelle endringer og ikke bare et midlertidig negativt fall i etterspørselen, sier han.

– Sier du at lønnskutt som metode vil presse seg frem i stadig flere bedrifter, slik vi har sett tendens til i det siste?

– Det er nok sannsynlig at vi vil se det samme i mange bedrifter innenfor olje- og oljeleverandør industrien. Og spesielt nå som det er blitt gjort i mange bedrifter allerede, blir det vanskelig for fagforeningene å kjempe imot.

NY TREND: Professor Øivind Anti Nilsen ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole sier vi ser en ny trend i lønnsdannelsen i Norge i vinter, hvor lønnskutt driver lønningene ned. Foto: NHH ,

LO krangler om pensjon og gir moderasjonssignaler før årets lønnsoppgjør.

Ingeniørene er blant gruppene som er rammet av oljekrisen og det gir derfor ganske store regionale forskjeller i lønnsvurderingene i år.

Hovedtall

Her er hovedtallene fra NITO-undersøkelsen:

25 prosent forventer 0 i tillegg.

9 prosent regner med å få en prosent i tillegg.

26 prosent forventer to prosent lønnstillegg.

22 prosent forventer tre prosent.

7 prosent regner med å få fire prosent tillegg.

6,5 prosent forventer å få fem prosent.

2 prosent regner med å få så mye som 6-7 prosent.

– Når hver fjerde ingeniør forventer null i lønnsøkning i år, sier det ganske mye om at problemene i oljebransjen har dempet lønnsforventningene blant våre medlemmer. Når det er sagt, betyr det at tre av fire forventer lønnsvekst, og ganske mange reallønnsvekst, så det er også en optimisme der ute, sier NITO-president Trond Markussen.

LO bekrefter

– Jeg kan bekrefte at det er slike holdninger her i Rogaland-regionen. Det er små forventninger til lønnsøkning i en tid hvor det er sterkere fokus på å redde arbeidsplassen, sier distriktssekretær Morten Larsen i Fellesforbundet, som er LOs største forbund i privat sektor.

– Mener du det er riktig?

– Jeg tror utgangspunktet for mange er å ikke tape kjøpekraft; at de får et tillegg omtrent på linje med prisveksten.

– Gull

Det ligger an til at prisveksten i Norge blir litt over to prosent, så det betyr at en lønnsvekst på tre prosent, vil gi såkalt reallønnsvekst; lønnsveksten er høyere enn prisveksten/inflasjonen.

– Jeg ser at Norsk Industri-leder Stein Lier Hansen sier at det vil bli gitt null kroner og øre i generelt tillegg i frontfag-oppgjøret i år og at det som skal tas ut, skal tas ut i de lokale forhandlingene. Det synes jeg er gull, sier Markussen:

– Vi ønsker selvfølgelig å ta ut vår del av verdiskapningen, men er helt enig i at det bare skjer der det er noe å ta ut.

56 prosent forventer null

Underlagtallene viser ganske store geografiske forskjeller, hvor ingeniørene på Vestlandet er mer pessimistiske enn andre områder.

– I Nord-Rogaland og Sunnhordaland er det 56 prosent som forventer null i tillegg, mens det bare er mellom ti og tjue prosent av ingeniørene i innlandsfylker som Hedmark og Oppland. Vi opplever en optimisme i de regionene og det er ganske mange oljeingeniører som får seg nye jobber der, sier Markussen.

– Hva tenker du om lønnskutt som virkemiddel for å beholde arbeidsplasser?

– Det er vi skeptiske til. Vi ser at det kan være mulig å diskutere over en kort tidshorisont for å komme gjennom en vanskelig tid, men som generell løsning er det noe vi er imot.

Veldig aktuell grafikk: Derfor stanser tog-Norge

Kritisk

Også Larsen er kritisk til det.

– Vi ser at det skjer endel steder, men vi mener et lønnsoppgjør i stor grad bør skje uten trussel om lønnskutt.

Men selv om mange tror på svært moderate tillegg, er det 22 prosent av landets ingeniører som tror på en prisvekst på tre prosent, altså en reallønnsvekst. Og tar en med de som tror på enda høyere tillegg, er det opp mot førti prosent som tror de får mer enn tre prosent.

– Vi ser at flere markeder i innlandet og i nord går godt og der er forventningene mer normale, sier Markussen i NITO.

Undersøkelsen omfatter 1928 spurte ingeniører organisert i NITO, som er den ledende ingeniørorganisasjonen i Norge, med 81000 medlemmer.

Den nye trenden

Professor Nilsen sier det ikke lenger bare er inflasjonen som er viktig for nivået på lønningene.

– Det er rimelig å anta at arbeidsgiverne vil være i stand til å beholde flere arbeidstakere dersom lønnsveksten dempes. Vanligvis har man tenkt at det er vanskelig å få nominelle lønninger til å bli redusert. Dermed har det kun vært inflasjonen som hjelper til å senke reallønnsnivået, slik at kjøpekraften faktisk går ned hos de som rammes av en lav eller ingen lønnsvekst. Når de nominelle lønningene vokser mindre enn inflasjonen, snakker vi om reallønnsfleksibilitet, sier han.

Nominell lønn er lønnen du får i kroner og øre på lønnsslippen.

– Det er ellers verdt å merke seg at mer enn femti prosent av de spurte tror på en lønnsvekst på to prosent eller mer. Og to prosent er omtrent inflasjonen. Det betyr at de tror på en positiv reallønnsvekst. Igjen så vil nok dette være ingeniører som jobber i næringer relativt langt fra oljenæringen, sier NHH-professoren.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder