ELDREBOOM: Når Ravn (1 år) blir 65, vil det være flere eldre enn barn og ungdom i Norge. Her med pappa Tom Erik Bergseng. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Nå kommer eldreboomen: Hvem skal ta seg av de gamle når Ravn (1) blir stor?

RASTA (VG) Når Ravn (1) står til konfirmasjon, vil antall personer på 70 år eller eldre ha økt med mer enn 50 prosent i forhold til i dag.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Forventet levealder blir stadig høyere. Samtidig holder fruktbarheten seg relativt stabil. Det gjør at andelen eldre blant oss vokser raskt, sier forsker Stefan Leknes i Statistisk sentralbyrå.

SSBs siste befolkningsfremskrivning viser hvordan eldrebølgen vil slå over de kommende generasjoner. Det er sannsynligvis åtte millioner av oss i år 2100.

Guro Hoftun: Har vi sørget for at samfunnet er i stand til å ta vare på oss?

– Skremmende

Ravn (1) og hans jevnaldrende vil derfor måtte ta seg av mange flere pleietrengende eldre når de blir voksne, enn hva pappa Tom Erik Bergsengs (26) generasjon må i dag:

• Før Ravn feirer 50-årsdagen sin, vil det være dobbelt så mange eldre i forhold til yrkesaktive, sammenlignet med da han ble født.

• Når Ravn fyller 65 vil det være flere eldre enn barn som trenger omsorg i Norge.

• Kvinner lever i gjennomsnitt lengst, men forventet levealder ved fødsel øker mest hos menn, med syv år fra 2015 til 2060. For Ravn er forventet levealder 80,2 år.

• Hvis Ravn selv får en sønn når han er godt voksen i år 2060, vil sønnens forventede levealder være 87,2.

• En jente født i fjor har forventet levealder på 83,9 år, mens en som blir født i 2060, kan forvente å leve til hun er nesten 90 år.

Thorvald Stoltenberg (85) om alderdommen: – Jeg vil bli så gammel som mulig

BLIR ELDRE: Når Ravn (1 år) har forventet levealder 80,2 år. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Pappa Tom Erik Bergseng synes det er både fint og skremmende at vi blir eldre.

– Fint at vi kan leve lenge. Men skremmende å tenke på hva slags alderdom det kan bli når det er mange flere eldre blant oss. Jeg både har og har hatt besteforeldre på sykehjem, og har allerede sett mye passivitet og ensomhet på nært hold. Mange gamle bare sitter der dag etter dag med TV-en som det eneste aktivitetstilbudet. Og de er de heldige. Mens min farfar kom på sykehjem satt min farmor alene hjemme, med veldig kjappe besøk fra hjemmesykepleien, sier han.

Les også: Vestlendinger lever lengst

Stor sykepleiermangel

SSB opererer med begrepet «omsorgsbyrde». Det betyr antall barn i alderen 0 til 19 år, pluss antall eldre (70 år eller mer), delt på antall personer som kan være i yrkesaktiv alder (20 til 69 år).

SER UTFORDRINGER: Leder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By. Foto: Ole Gunnar Onsøien NTB scanpix

Til nå har omsorgsbyrden vært størst for barna. Men etter som befolkningen blir eldre, blir det flere omsorgstrengende eldre per person i yrkesaktiv alder.

Rundt 2080 vil det være flere innbyggere som har fylt 70 år i Norge, enn barn og tenåringer.

Leder av Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By, legger ikke skjul på at utfordringene allerede i dag står i kø.

– Det er stor mangel på sykepleiere i sykehjem og i hjemmesykepleien. I tillegg viser en fersk undersøkelse fra Nova at halvparten av sykepleierne vurderer å slutte i jobben, og bare åtte prosent av nyutdannede sykepleiere ønsker å jobbe i sykehjem, sier hun.

Les også: Antall innvandrere i Norge dobles fram til 2060

Nye tall fra KS viser også at sykepleiere nå er den gruppen som det er vanskeligst å rekruttere i kommunene. Ifølge By er sykehjemspasienter i dag mye sykere enn før. Av den grunn er det stort behov for flere sykepleiere og spesialsykepleiere. Det trengs også flere helsefagarbeidere fra videregående skole.

– Nå må KS og kommunene forstå at de må tilby lønns- og arbeidsbetingelser samt gode fagmiljøer for at det skal være attraktivt å jobbe der, sier hun.

JOBBER MYE: Sykepleier Madeleine Wilberg på Rolvsrudhjemmet i Lørenskog skulle ønske hun hadde flere kollegaer. Foto: Mona Langset VG

Innvandrere kan bremse

Når SSB beregner hvordan befolkningssammensetningen blir i fremtiden, legger de forventet levealder, fruktbarhet og innvandring til grunn.

Leknes understreker at det alltid er en viss usikkerhet knyttet til dette.

– Hvis for eksempel innvandringen blir høyere enn vi har regnet med, bidrar det til å bremse aldringen siden innvandrere vanligvis er relativt unge når de kommer til landet.

Likevel vil selv ikke høy innvandring stoppe aldringen helt, blant annet fordi også innvandrerne blir eldre etter hvert.

I dag er det bare fire prosent innvandrere blant de av oss som er 70 år eller eldre. Men ifølge SSBs beregninger vil denne andelen øke. I 2060 vil hver fjerde person blant de eldste av oss være innvandrer.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder