Intervju med helseminister Bent Høie om tvang i psykiatrien. Foto: Trond Solberg VG

Høie nedsetter nytt utvalg: Full gjennomgang av tvangsbruk

Et nytt utvalg skal bruke to år på en fullstendig gjennomgang
av regelverket for bruk av tvang i helsevesenet.

Pål Ertzaas
ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Ett av målene er å komme bort fra dagens system der ulike regler gjelder ulike grupper i samfunnet:

– I dag har vi fire ulike regelverk knyttet til tvang, ett for psykisk helse, ett for somatisk helse for demente, ett for psykisk utviklingshemmede og ett for rusmiddelavhengige. Reglene er også ulike etter om det gjelder kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten, sier helseminister Bent Høie (H).

VG-spesial: I belter hver dag i to år

Ikke tydelige skiller

Dagens lover har utviklet seg over tid, og passer ikke dagens samfunn, mener han:

– Reglene er bygd ut fra at man tilhører enten den ene eller andre kategorien, men i dag er det ikke så tydelige skiller, det er ikke uvanlig å ha både psykiske problemer og rusutfordringer, sier Høie.

Les også: Her legges flest i belter i Norge

– Hva er de største problemene med tvangsbruken i dag?

– Bruken av tvang varierer for mye, det er tilfeldig hva slags tvangsbruk man utsettes for, og lovverket tar ikke hensyn til at mennesker tilhører flere kategorier, sier Høie.

VG har i en rekke artikler vist at det offentlige mangler oversikt over tvangsbruken i psykiatrien. Det problemet vil Høie løse raskere:

– Vi kan ikke vente på et utvalg for å rette opp i problemet med manglende oversikt, vi har gitt i oppdrag til Helsedirektoratet og helseregionene å rette opp i dette, sier Høie.

Les om Nathalie: Lagt i belter da hun ikke ville sove

Styrke rettssikkerheten

Han sier de tar tak i problemet på tre måter:

– Det første er at vi undersøker at tvangsbruken rapporteres korrekt, det andre å gjennomføre Paulsrud-utvalgets forslag om å styrke rettssikkerheten til de som utsettes for tvang, og det tredje er å nedsette dette utvalget for ås e på større utfordringer, sier Høie.

Utvalget skal levere sin rapport innen september 2018, og består av mennesker med ulik bakgrunn og kompetanse:

– I utvalget sitter det mennesker med erfaring fra helsetjenesten, noen representerer brukere og pasienter, og det er fagfolk på de ulike delene av regelverket, sier Høie.

Les også: Tenåringer bundet fast over 300 ganger

Fra schizofren til utvalgsmedlem

NY ROLLE: Arnhild Lauveng hadde diagnose schizofreni i mange år, og ble utsatt for tvang. Nå er hun psykolog og skal utrede tvangsbruk i Norge. Foto: Line Møller VG

Utvalget ledes av jusprofessor Bjørn Henning Østenstad. Med seg har han blant annet Arnhild Lauveng.

Hun hadde tidligere diagnosen schizofreni, har skrevet to bøker om sin egen vei inn og ut av psykosen, og harvunnet priser for åpenheten om egen psykisk lidelse.

– Jeg er veldig glad for å få sitte i dette utvalget å få se grundig på helheten, sier Lauveng til VG.

Hun har selv utdannet seg til psykolog, og er nå doktorgradsstipendiat i psykisk helsevern.

– Det er store regionale forskjeller i tvangsbruk i dag, og det viser at det er mye unødvendig tvangsbruk mange steder. Og jeg er ikke motstander av tvangsbruk, men av unødvendig tvangsbruk, sier Lauveng.

– Opplevde du mye unødvendig tvangsbruk da du selv var pasient?

– Ja, og det kunne vært redusert dersom de ansatte hadde hatt mer tid til å prate med meg, sier Lauveng.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder