TRUET: Andøya Flystasjon er nedleggingstruet. Ifølge ordfører Jonni Solsvik vil flytting av flybasen ikke være lønnsom før i andre halvdel av dette århundret. Foto: Forsvaret

Forsvaret skal legge ned baser - frykter milliardsprekk

Syv militære baser og flere tusen ansatte kan bli berørt

I langtidsplanen for Forsvaret ligger det an til at regjeringen vil flytte på minst syv baser. Men offiserene advarer og frykter at regningene blir større enn nytten.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Nå går ledelsen i Norges Offisersforbund ut og advarer mot å flytte operativ virksomhet, og dermed legge ned baser på steder som Andøya, Sortland, Harstad, Kjevik, Dombås, Porsanger og Kolsås i Bærum kommune.

Les også: Slik blir det nye Forsvaret - om forsvarssjefen får bestemme

– Vi aksepterer at man må legge ned baser for å styrke den operative evnen, men advarer mot å flytte virksomhet hvis målet er å spare penger. Vi frykter at de vil spise langt mer av forsvarsbudsjettet på kort sikt, enn man kan få igjen i form av mer effektiv drift i det lange løp, sier Torbjørn Bongo, nestleder i Norges Offisersforbund, til VG.

Forsvars-opprør og tydelige landsmøtevedtak i begge regjeringspartiene, Høyre og Frp, tidligere i år, varslet stor misnøye med rammene for langtidsplanen for Forsvaret.

Også opposisjonen har advart regjeringen mot å stikke av fra forsvars-regningen.

I NATO har Solberg-regjeringen stilt seg bak målet om at landene skal bruke to prosent av BNP på forsvar, men statsminister Erna Solberg har flere ganger sagt at hun ikke vil binde seg til dette målet.

Lav tillit

Neste fredag legger regjeringen fram planen, som Stortinget skal behandle til høsten.

Bongo har lav tillit til Forsvarsdepartementets anslag for flyttekostnader, etter en rekke overskridelser de siste årene, og nevner to eksempler:

ADVARER: Torbjørn Bongo i Norges Offisersforbund er ikke imponert over regnemakerne i Forsvarsdepartementet, og sier at flytting av baser alltid blir dyrere enn beregnet. Foto: Mattis Sandblad VG

10 milliarder dyrere

– Nye Ørland Flystasjon som skal ta imot de nye kampflyene, var beregnet å koste fem-seks milliarder kroner, Nå har regningen kommet opp i omlag 15 milliarder.

– Da det ble bestemt at Generalinspektøren for Luftforsvaret skulle flytte fra Rygge til Bodø, sa FD at det ville koste 100 millioner. Så viste deg seg at et nytt hovedkvarter ville koste minst 400 millioner, og senere ble flyttingen lagt på is, forklarer Bongo.

Når politikerne skal vedta en ny langtidsplan, mener offiserene at hver eneste krone må brukes til økt operativ evne, og ikke til det de mener er uforutsigbare flytteprosesser med høyst uklar nytteverdi.

Les også: Mangler reservedeler

– Ingen av disse flyttingene er forsvarlig i forhold til økonomisk gevinst på kort sikt, sier Bongo.

– Går dere imot disse planene fordi medlemmene ikke har lyst å flytte på seg?

– Jeg skjønner at du spør. Men vi ser ikke at noen av de planlagte flyttingene gir så stor gevinst at det er forsvarlig å sette i gang. All erfaring fra de 10 siste årene, tyder på at flytting nesten alldig blir dyrere enn forutsetningen var da man planla flyttingen. Pengene bør i stedet brukes på bedre utstyr og mer øving i både hær, sjø o luft, sier Bongo.

Taus forsvarsminister

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) skal legge fram regjeringens forslag til Forsvarets langtidsplan neste fredag.

Hun vil ikke kommentere noe rundt langtidsplanen før den er presentert, ifølge kommunikasjonsrådgiver Asgeir Spange Brekke i Forsvarsdepartementet.

Andøya i Nordland er et av stedene som risikerer militær fraflytting. Forsvarssjefen har foreslått å legge ned basen hvor Orion-overvåknngsflyene nå har sitt hovedkvarter, når flyenes levetid er over om noen år.

Dersom regjeringen senere skal kjøpe nye overvåkningsfly, er det trolig at de vil få hjemmebase på Evenes.

Ulønnsomt å flytte

Andøy-ordfører Jonni Solsvik (H) sier at en nedleggelse ikke vil være lønnsom de neste 35 årene:

– Vi har hentet inn uavhengige beregninger som viser at avvikling koster fem-seks milliarder kroner, og at det ikke vil gi noen samfunnsmessig gevinst før i andre halvdel av vårt århundre. Mellom 500 og 700 arbeidsplasser vil forsvinne, og vi risikerer at 1000 av kommunens 5 000 innbyggere flytte rut. Så hvorfor legge ned noe som nå fungerer helt optimalt i forhold til oppdraget, spør Solsvik.

Undervurderer kostnadene

Også Befalets Fellesorganisasjon, BFO, ber Forsvarsdepartementet regne nøye over om prisen er verd kostnaden:

– Vi har ikke full oversikt over regnestykkene, men erfaringen er at Forsvarsdepartementet konsekvent har undervurdert hva det koster å flytte, sier BFO-leder Jens B.Jahren til VG.

Les mer her: Smertegrensen er passert

Han har flere eksempler: Flyttingen av Forsvarets ledelse fra Huseby til Oslo sentrum ble langt dyrere enn planlagt. Og budsjettet sprakk grundig da Forsvarers operative hovedkvarter skulle flyttes til Bodø fra Rogaland.

Flytteplanene

Her er noen av de aktuelle aktuelle flytteplaner som forsvarssjef Haakon Brun-Hansen foreslo i sitt fagmilitære råd i fjor:

** Kystvaktbasen på Stortland legges ned. Ledelsen overføres til Bergen mens Ramsund består som forsyningsbase.

** Alliert treningssenter på Åsegarden utenfor Harstad kan bli flyttet til Elvegårdsmoen i Narvik kommune.

** Luftforsvarets skolesenter på Kjevik flyttes trolig til Værnes utenfor Trondheim.

** Heimevernets skolesenter på Dombås og befalsskolen i Porsanger kan også få Værnes som ny adresse.

** En stor del av Cyberforsvaret med 2-300 ansatte kan bli flyttet fra Kolsås leir i Bærum og til Jørstadmoen ved Lillehammer.

** Forsvarssjefen foreslo å legge ned Andøya flystasjon når levetiden til Luftforsvarets Orion-fly er over. Ifølge flere kilder vil regjeringen trolig kjøpe nye overvåkningsfly om noen år, men legge deres bare sammen med kampflyenes nye beredskapsbase på Evenes.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder