UTNEVNT: Toril Marie Øie (55) er utnevnt til ny høyesterettsjustitiarius etter Tore Schei (70 år fredag) som går av 29. februar. Foto: Gorm Kallestad , NTB scanpix

Første kvinnelige høyesterettsjustitiarius: Valgte sentrumsdommer
som Høyesteretts nye sjef

Stortingsrepresentanter i Høyre og Frp ønsket Hans-Petter Graver

Regjeringen så bort fra fløy-kandidatene da Toril Marie Øie (55), ble utnevnt som ny justitiarius i Høyesterett.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Landets nye øverste dommer har aldri vært politisk aktiv eller uttrykt sterke meninger offentlig.

– Jeg er veldig motivert for denne jobben, sa Øie da hun ble presentert av justisminister Anders Anundsen (Frp) etter at Kongen i statsråd hadde utnevnt henne fredag.

NUMMER TO: Jusprofessor Hans Petter Graver var i finalen om toppjobben i Høyesterett Foto: Tore Kristiansen , VG

Ifølge VGs opplysninger hadde regjeringen fått et helt annet råd av stortingskolleger i Høyre og Frp: De skal ha foretrukket jusprofessor Hans Petter Graver (60) som ny sjef i Høyesterett.

Men ifølge Anders Werp, som er Høyres justispolitiske talsmann på Stortinget, har det ikke vært noen formelle konsultasjoner med regjeringen i denne saken.

– Vi har vært opptatt av å være ekstremt ryddige. Derfor har verken stortingsgruppen eller Høyeres fraksjon i justiskomiteen gitt justisministeren noen råd om utnevnelsen av ny høyesterettsjustitiarius, sier Werp.

Les også: Regjeringen hemmeligholdt rapport om søkerne

Svært godt likt

Toril Marie Øie beskrives som en hardt arbeidende og svært godt likt dommer i Høyesterett gjennom 11 år. Hun har aldri hatt ønske om noen høy offentlig profil, og er også umulig å plassere i noen av de rettspolitiske fløyene som har kommet til syne gjennom de siste månedene.

– Høyesterett ligger på tillitstoppen både nasjonalt og internasjonalt. Vi har gode dommere og medarbeidere, og vi har rask saksbehandling, sa Øie etter at utnevnelsen ble offentlig fredag.

Hun varsler heller ingen store endringer når hun overtar som landets øverste dommer 1.mars.

Ikke fastlåst syn

Det stemmer bra med hennes omdømme også utenfor domstolen:

– Høyesterettsdommer Øie går til hver eneste sak uten et fastlåst syn. Hun er lydhør overfor sakenes egenart, og det er ikke mulig å fremskrive hvor hun vil lande. Hun er veldig saksorientert og representerer et helt vanlig juridisk syn, jeg vil si i likhet med tre firedeler av dommerne i Høyesterett, sier Jørn Øyrehagen Sunde til VG.

Han ga nylig ut bokverket om Høyesteretts historie gjennom 200 år.

VG skrev i januar at to av de interne søkerne fra Høyesterett, dommerne Arnfinn Bårdsen (49) og Jens Edvin Skoghøy (60), risikerte å bli vraket fordi de ansees som for liberale i sitt syn på menneskerettighetenes forrang foran norsk lovgivning.

Ifølge VGs opplysninger ble en av dem - eller begge - vraket allerede før jobbintervjuet med justisminister Anundsen.

To kandidater i finalen

Regjeringen kunne også ha valgt jusprofessor Hans Petter Graver (60), som står for et på mange måter motsatt rettspolitisk syn, og som offentlig har uttrykt skepsis til i hvor stor grad Høyesterett skal være rettsutviklende og utøve politisk makt.

Det synet skal ha gjort Graver til favoritten blant stortingsrepresentanter i Høyre og Frp.

Ifølge flere kilder som VG har snakket med, var Graver den kandidaten som ble veid mot Øie helt inn i den endelige avgjørelsen.

– Uten den offentlige debatten om rettspolitisk syn, kunne vi fått et annet resultat. Regjeringen ser ut til å ha valgt det som fremsto som den tryggeste løsningen; En person som viderefører avtroppende justitiarius Tore Schei sin måte å lede Høyesterett på. Så blir det spennende å følge henne videre for å se hva hun vil gjøre annerledes, sier Jørn Øyrehagen Sunde til VG.

Med åpent sinn

Den nyutnevnte sjefen i Høyesterett bekrefter dette synet:

– Jeg går til sakene med et åpent sinn. Jeg ser på rettskildene, altså loven, forarbeidene, rettspraksis, og internasjonale forliktelser. Noen ganger er det rom for rettsutvikling, andre ganger ikke, sier Øie.

– Opplever du at det er internt sprik i Høyesterett i synet på hvor langt menneskerettighetene skal ha forrang?

– I noen saker er det helt overlatt til domstolene å trekke de grensene. Der hvor menneskerettighetene er involvert, vil det kunne være uenighet. Det er slik et levende rettsliv fortoner seg. Mange avgjørelser i menneskerettsdomstolen i Strasbourg er skjønnsmessige. Det ligger i sakenes natur at det vil være dissenser i noen saker, sier Toril Marie Øie til VG.

Omstridt prosess

VG og Norsk Redaktørforening ønsket innsyn i rådene som regjeringen innhentet fra sin egen ekspertgruppe, og klaget til Sivilombudsmannen da Justisdepartementet avslo innsynsbegjæringen.

Onsdag kom ombudsmannens avgjørelse. Avslaget ble opprettholdt, men ombudsmannen ba likevel regjeringen om å sørge for mer åpenhet i utnevnelsen av justitiarius ved senere anledninger.

Friluftsmenneske

55-årige Toril Marie Øie fra Bærum beskriver seg selv som et friluftsmenneske som er glad i å gå på ski, trives i fjellet og i gode venners selskap.

Hun har aldri vært politisk aktiv eller engasjert seg i det offentlige liv. Toril Marie Øie er gift og har tre sønner mellom 20 og 25 år.

Mellom familien og dommergjerningen har hun skrevet juridiske lærebøker, blant annet om strafferett og sivilprosess.

Som ung student skrev hun hovedfagsoppgave om forskjell i beskatning mellom samboere og ektefeller, og gikk rett fra universitetet til jobb i Justisdepartementets lovavdeling.

Nå bryter hun en 200 år lang tradisjon med menn i landets fjerde høyeste embete, nest etter kongen, Stortinges president og statsministeren:

– Kjønn er underordnet i denne jobben, men jeg ser det som en ære å være den første, sier Øie.

PS: Regjeringen får to nye sjanser til å påvirke Høyesteretts sammensetning senere i år, når to av de 20 dommerembetene lyses ut. Øyes embete vil bli utlyst om kort tid, og senere i år pensjoneres høyesterettsdommer Ingse Stabell (69).

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder