UROVEKKENDE FUNN: Ifølge sosialbyråd i Oslo kommune, Øystein Eriksen Søreide, er omfanget av sosialhjelp-svindel større enn antatt.

UROVEKKENDE FUNN: Ifølge sosialbyråd i Oslo kommune, Øystein Eriksen Søreide, er omfanget av sosialhjelp-svindel større enn antatt. FOTO:Harald Henden,

NAV: Trolig svindles flere millioner fra NAV-kontorene i Oslo

Oslo kommune vil anmelde syv personer for trygde-bedrageri

- Vi vil gi et tydelig signal om at denne type misbruk ikke tolereres, sier sosialbyråd Øystein Eriksen Søreide i Oslo kommune.

Katrine Asheim
ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

- Alle som forsøker å svindle til seg sosialhjelp risikerer å bli oppdaget, sier sosialbyråd i Oslo kommune, Øystein Eriksen Søreide (H).

I fjor skrev VG om hvordan NAV-kontoret på Tøyen, som er landest største, skulle avsløre trygde-juks, etter at de oppdaget stadig mer utspekulerte forsøk på å svindle seg til seg urettmessige sosialkroner. Høsten 2013 ble det igangsatt et eget prosjekt i bydel Gamle Oslo for å avdekke misbruk og forbedre kontrollmetodene.

200 utvalgte risikosaker er kontrollert, hvorav 30 prosent av sakene har uregelmessigheter. Prosjektet, som nå har vart i et år, har resultert i at syv politianmeldelser er under utarbeidelse fra bydelen.

- Flere vil komme, sier sosialbyråden.

- Misbrukte skattekroner

Eriksen Søreide er bekymret for omfanget av misbruk i kommunen. Han påpeker likevel at de 200 sakene som har vært gjennomått hos NAV Tøyen ikke er et representativt utvalg.

- Disse tilfellene var risikosaker der det allerede lå en mistanke om svindel og avvik, sier han.

Oslo kommune utbetalte godt over én milliard kroner i sosialstøtte og bohjelp i fjor.

- Totalt vil det trolig kunne dreie seg om flere millioner kroner som svindles fra NAV-kontorene i Oslo. Dette er misbrukte skattekroner, og omfanget er større enn antatt.

Nå skal Oslo kommune vurdere om det bør etableres en permanent kommunal kontrollinstans for sosialhjelpen som vil utføre hjemmebesøk og gå dypere inn i enkeltilfeller der mistanke om skattesnylting er tilstede.

- Prosjektet fortsetter frem til høsten 2015, og da vil vi gjøre opp endelig status og avveie hva vi gjør videre. De foreløpige funnene er svært urovekkende, sier Eriksen Søreide.

Utenlandsopphold og fremleie av bolig

VG har fått en anonymisert oppsummering av seks av de syv tilfellene der bydelen vil anmelde for svindel av NAV Tøyen. En kvinne politianmeldes for å ha mottatt økonomisk sosialhjelp mens hun og barna har oppholdt seg i utlandet over flere måneder, mens andre anmeldes for ikke å ha opplyst om opptjente penger samtidig som de har mottatt støtte fra NAV.

Prosjektlansvarlig og NAV-leder i bydel Gamle Oslo, Kjell Ødegård, forklarer de mest typiske svindelsakene:

Enslig forsørgere: Det opplyses om at personen bor alene med barn, men i realiteten fortsatt bor sammen med barnefar.

Opphold i utlandet: Det skal ikke ytes økonomisk sosialhjelp til personer som oppholder i i utlandet.

Ulovlig fremleie av bolig: Flere personer som mottar bistand til dekning av husleie viser seg ikke å bo på opplyst adresse og fremleier boligen slik at de mottar flerdoblet husleie.

- Ved hjelp av dette prosjektet ønsker vi å forsterke og forberede kontrollrutinene innenfor NAV. Dette går ut over de som virkelig trenger sosialstøtte, sier Eriksen Søreide.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder