GRIPER INN FOR SENT: Mange lærere og rektorer griper for sent inn mot mobbing, mener Bente Thorsen (Frp) i Stortingets utdanningskomite. ILLUSTRASJONSFOTO Foto: Bjørn Sigurdsøn , NTB scanpix

Frps skoletalskvinne: Spark rektorer som ikke stopper mobbing

Frps skoletalskvinne vil sparke rektorer og lærere som over tid ikke klarer å stoppe mobbing.

  • Frank Ertesvåg
  • Eirik Linaker Berglund

Artikkelen er over fire år gammel

Det understreker partiets skoletalskvinne Bente Thorsen i et intervju med VG. Hun vil ved første anledning ta opp behovet for å ansvarliggjøre skoleansatte med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Bakgrunnen for utspillet er saker som har fått pågå over tid og der langvarig mobbing har fått fatale følger for mobbeofrene.

– Det foreligger allerede en mulighet i dag til å si opp rektorer og lærere som stadig har latt være å gripe inn mot mobbing i skolen. Men meg bekjent blir ikke denne muligheten brukt, sier Thorsen til VG.

Les også: Barneombudet ber om gransking på skole i Bærum

Alvorlig ansvar

VIL SPARKE OFTERE: Bente Thorsen (Frp) sitter i Stortingets utdanningskomitè. Foto: Frp ,

Hun etterlyser mer bevissthet og vilje blant kommunepolitikerne som skoleeiere - til å ta denne muligheten i bruk.

– De som jobber i skolene har et svært alvorlig ansvar for å sikre elevene et trygt arbeidsmiljø. Dersom de gjentatte ganger ikke følger opp dettte ansvaret, så gjør de ikke jobben sin. Da må det få samme konsekvens som vi av og til ser i næringslivet - de må avskjediges, utdyper Thorsen.

Les også: – På tide med mobbetiltak

– Er det ikke en for lettvint løsning å sparke rektor - det er vel ingen garanti for at mobbingen forsvinner på skolen?

– Jeg har tro på at det vil være et effektivt virkemiddel og at en så hard lut må til. Mobbing er livsfarlig, og dersom man som lærer eller rektor ikke makter å gripe tak i det, så bør man ikke jobbe i skolen, svarer Thorsen.

Ingen motsetning

– Kan fokus på resultater, karakterer, prøver og tester gå ut over lærere og rektors arbeid mot mobbing?

– Elever skal også utvikles til «gagns mennesker». Jeg ser ingen motsetning mellom å skape et trygt arbeidsmiljø uten mobbing og bidra til elevenes læring, svarer Thorsen.

KrFs skolepolitiker Anders Tyvand, er ikke enig med Thorsen. Han mener prestasjonsjaget i skolen kan gå utover kampen mot mobbing.

– Det blir for mye fokus på resultater og testing av kunnskap. Mange lærere opplever dette som et stort press. De prioriterer ofte at skolene gjør det godt på tester, klasseresultater og nasjonale prøver. Men hvis ikke det psykososiale miljøet er på plass, så er det dårligere kår for læring også, sier Tyvand til VG.

Tidligere har Fremskrittspartiets Ungdom også sagt at rektorer som ikke får bukt med mobbing på skolene, bør miste jobben. Men Fremskrittspartiets skoletalskvinne har tidligere ikke kommet med forslaget.

– Kan ikke være en lettvint løsning

Lederen for landets rektorer, forbundsleder Solveig Hvidsten Dahl i Skolelederforbundet, synes ikke det er for vanskelig å avskjedige rektorer og lærere som har håndtert mobbesaker for dårlig.

REKTOR-LEDER: Leder i Norsk Skolelederforbund, Solveig Hvidsten Dahl. Foto: Tore Kristiansen , VG

– Jeg kjenner ikke godt nok omfang og de ulike sakene. Jeg kan ikke svare for lærere, men når det gjelder skoleledere er ikke det mitt generelle inntrykk, sier hun til VG.

Hun mener det i dag er en reell risiko for at skoleansatte kan miste jobben i slike situasjoner.

– Rektorer og lærere kan ikke ha dårligere rettssikkerhet enn andre ansatte i offentlig sektor. Men om du ikke følger opp det ansvaret du har i jobben din, så kan du miste den. Det gjelder allerede for rektorer og lærere. Men det kan ikke være en lettvint løsning. At man ikke lykkes med de grepene man har gjort, er noe annet enn ikke å gjøre noe og ta det ansvaret som ligger til jobbe.

Hun påpeker at mobbesaker ofte er svært krevende og komplekse og vanskelige å komme til bunns i, og at det allerede er et sterkt fokus på skoleledelsens jobbing med mobbesaker.

Djupedal-utvalget pekte på flere forbedringspotensialer, og en del av det var nettopp rektors håndtering av slike saker – og stilte spørsmål ved om kompetansen og handlekraften er god nok.

– Vil ikke forebygge mobbing

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal synes ikke utspillet fra Thorsen tilfører debatten noe nytt.

– Skoleledere og lærere har en forpliktelse til å møte elever med respekt, og hvis man i sitt arbeidsforhold ikke lever opp til det, og unnlater å se eller gripe inn overfor mobbing, så vil det kunne få konsekvenser for arbeidsforholdet til lærerne. Hvis det er alvorlige tjenesteforsømmelser det handler om, så vil det i ytterste konsekvens kunne føre til at man mister jobben, sier han og fortsetter:

LÆRERLEDER: Steffen Handal. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

– Dette er ikke hovedgrepet for å forebygge mobbing. Dette er ikke et nytt tiltak, og jeg har mindre tro enn Thorsen på at dette ville kunne virke forebyggende. Når det er sagt, så har lærere en profesjonsetisk plattform, der vi sier at vår forpliktelse er å gripe inn dersom man ser overgrep mot barn. Så vi har også lagt dette ansvaret på oss selv.

Mer om

  1. Mobbing
  2. Skole og utdanning
  3. Oppvekst

Flere artikler

  1. Eksperter tviler på at Osloskoler kuttet mobbing fra 11 til null prosent

  2. Offisielt er det rekordlite mobbing i norsk skole. Nå kritiseres statistikken.

  3. Vil innføre tre eksamener for alle

  4. 39.000 elever mobbes - mange opplever at voksne ikke merker det

  5. Får toppskår for å løfte elever med lav skår

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder