Nye pålegg skal rense luften

Ny dag med høy luftforurensing i seks norske byer

Regjeringen pålegger nå kommunene nye og strengere grenser for  utslipp av svevestøv for å få opp luftkvaliteten – men får kritikk for at den ikke kommer med nye akuttiltak.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Folk i Oslo, Bergen, Stavanger og Østfold-byene Sarpsborg, Fredrikstad og Moss, våknet onsdag opp til nok en dag med høy luftforurensing, viser nettstedet luftkvalitet.info, som måler forurensingen fra time til time.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) sier til VG at nye regler vil bidra til å forbedre luftkvaliteten i byene, og ber kommunene ta i bruk alle verktøyene de har til rådighet for å få ned luftforurensingen.

Kommunene svarer med å beskylde regjeringen for å somle med nødvendige lovendringer.

Kom på julaften

Regjeringen publiserte de nye og strengere reglene på julaften i fjor: Fra nyttår er grenseverdiene for svevestøv på årsbasis senket. De nye reglene tillater heller ikke mer enn 30 døgn med overskridelser i året, mot 35 døgn etter de gamle reglene.

Her er de nye reglene presentert på regjeringens hjemmeside.

De siste årene har enkelte målestasjoner i Oslo vært så vidt over årsverdiene av nye reglene for svevestøv. Men i versting-året 2013 målte en av Oslos målestasjoner for høye mengder svevestøv i 44 døgn.

Onsdag morgen lå luftforurensingen på rødt nivå i seks byer. Tirsdag kveld var nivået i Sarpsborg på lilla en kort periode, det vil si svært høy luftforurensing med alvorlig helserisiko.

Verst i rushtiden

FARLIG FORURENSING: Forurenset luft forårsaker pusteproblemer, hjerte- og karsykdommer, kreft og tidlig død. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Situasjonen er verst i rushtiden på morgenen og ettermiddagen, samt på kveldstid når mange fyrer i ovnen hjemme.

Den forurensede luften kan få alvorlige konsekvenser for de mellom 10 og 20 prosent av befolkningen som fra før har problemer med luftveiene.

Forskere: Akkurat nå er luften i Oslo helsefarlig

KLIMA- OG MILJØMINISTER: Vidar Helgesen (H). Foto: Trond Solberg , VG

Nye grenseverdier

Det er kommunene som etter loven holdes ansvarlig for lokale utslipp til luft. De nye kravene er strengere enn minstekravene til svevestøv i EUs luftkvalitetsdirektiv.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) sier at det er opp til kommunene å velge virmelidler for å holde luftforurensingen nede:

– Kommunene lager planer og velger hvilke virkemidler de vil bruke. Effekten av de ulike tiltakene varierer fra by til by, derfor er det viktig at dette gjøres lokalt, sier Helgesen til VG.

Verktøykassen

– Vi vet at det er flere byer som ikke har tatt i bruk hele verktøykassen ennå. Dersom luftkvaliteten skal bli bedre, må virkemidlene tas i bruk. For eksempel har Oslo og Bergen innført piggdekkgebyr, legger han til.

Fra 1. februar kan Bergen sjokk-øke takstene i bomringen som et akuttiltak, og stenge enkelte områder for biltrafikk.

Oslo kommune har nå et forslag om forbud mot dieselbiler på kommunale veier ute på høring, et forbud bystyret vedtok i fjor.

Folkehelseinstituttet: – Barn med astma bør holde seg inne

– Vil de få tilgang til nye virkemidler for å begrense spredningen av svevestøv?

– Kommunene har mange virkemidler i dag. For eksempel kan man intensivere vasking og feiing av veibanen, innføre miljøfartsgrenser, piggdekkgebyr, skifte ut forurensende ovner og dieselbusser og andre tunge dieseldrevne kjøretøy. På dager med svært mye svevestøv har kommunene også anledning til å innføre tiltak som datokjøring, midlertidig økning av bompengene eller avvisning av skip fra havnen, sier Helgesen.

Han viser også til at regjeringen arbeider med å gi kommunene nye virkemidler.

– For eksempel prioriterer vi arbeidet med lavutslippssoner, sier Helgesen.

Utålmodig

KRITISK: Heikki Holmås (SV). Foto: Therese Alice Sanne , VG

Heikki Holmås (SV) reagerer på det han mener er manglende tiltak mot den akutte luftforurensingen.

– Jeg er utålmodig på vegne av alle som utsettes for helseskadelig luft. Spesielt er jeg bekymret på vegne av barn og de som er syke. Barn under seks år er ekstra sårbare og luftforurensningen kan gi skader på lunger og gjøre at barna utvikler luftveissykdommer.

– I dag er det sånn at friske blir syke, syke blir sykere og de sykeste dør, skriver Holmås i en e-post til VG.

– Det er veitrafikken og vedfyring i gamle forurensende ovner som er hovedproblemet, legger han til.

Mener regjeringen somler

Holmås mener regjeringen somler, og sier han forventer at statsminister Erna Solberg nå stiller klarere krav til at byene må gjøre mer for å sikre ren og trygg luft.

– Så langt har ikke regjeringen kommet med ett eneste grep for raskt å få ned luftforurensingen i byene. De har somlet med å gi mulighet for å øke bompengene for de mest forurensende kjøretøyene og de har ikke fulgt opp Stortingets vedtak som lar kommunene få holde de mest forurensende bilene unna deler av byen, for på den måten å forebygge helseskadelig luft, sier SV-representanten.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder