KAOTISK: Det har til tider vært fullt kaos ved Politiets utlendingsenhet (PU) i Oslo.
KAOTISK: Det har til tider vært fullt kaos ved Politiets utlendingsenhet (PU) i Oslo. Foto: Trond Solberg , VG

Slik svarer Anundsen om mangelfull asyl-ID

INNENRIKS

Justisminister Anders Anundsen erkjenner at jobben med å registrere asylsøkere «ikke blir opprettholdt på normalt nivå».

Publisert:

De siste dagene har VG avdekket hvordan UDI ikke har kontroll på over 1.500 asylsøkere som dette året er blitt registrert som «forsvunnet» fra norske asylmottak, og at flere trekk ved asylstrømmen skaper bekymring hos Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Sjef for Politiets utlendingsenhet ved gigantmottaket Råde har forklart at registreringen av asylsøkere foregår på et «minimum» og tillitsvalgte i PU har slått alarm om at tusenvis av asylsøkere kan være for dårlig registrert.

Bakgrunn: Frykter ID-glipp for 13.000 asylsøkere

VG har bedt om et intervju med justisminister Anders Anundsen (Frp), som har svart skriftlig i e-post:

** 1500 asylsøkere er registrert som «forsvunnet», er du bekymret for det?

– Det er selvsagt viktig å ha oversikt over hvor asylsøkere befinner seg. Dagens system er imidlertid slik at en ikke i særlig utstrekning kan pålegge personer å oppholde seg i mottak. Det forslaget til endringer i utlendingsloven som regjeringen har fremmet og som er til behandling i Stortinget, vil bedre denne situasjonen noe. Samtidig er det nok en del av dem som er forsvunnet fra mottak som har forlatt landet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

** Kilder i politiet sier til VG at registreringen ved PU er under press, og ikke er like god som den burde være. Hva er din kommentar på det?

– Det er ingen tvil om at Politiets utlendingsenhet (PU) er under press. Det sier seg selv når asylankomsten har økt så dramatisk som den har gjort de siste månedene. I tilleggsnummeret og i statsbudsjettet for 2016 har imidlertid regjeringen foreslått å bruke 160 millioner kroner på 170 nye stillinger knyttet til registrering og oppfølging av asylsøkere i PU, inkludert støttefunksjoner. I tillegg er det bevilget midler til 10 stillinger og økte transportutgifter knyttet til nedbygging av restansen fra 2015 (13 millioner kroner. Videre skal 174 av de 347 nyutdannede fra Politihøgskolen våren 2016 midlertidig benyttes for å håndtere oppgaver knyttet til økte asylankomster. Det er også foreslått bevilget 58,3 millioner kroner til 62 stillinger for å gjennomføre utvidet registrering av en betydelig del av asylsøkerne, sier Anundsen.

** Hva tenker du om presset PU er under, og om det påvirker kvaliteten på ID-jobbing?

– Jeg forstår godt frustrasjonen til PU-sjefen og hennes ansatte i den situasjonen vi nå befinner oss i. Jeg er selvsagt kjent med de beskrivelsene både PU-sjefen og lederen for PU i Råde gjengir i VG. En naturlig konsekvens av den store asylankomsten de siste månedene, er blant annet at registreringsarbeidet ikke blir opprettholdt på normalt nivå. PU er imidlertid allerede blitt styrket med flere stillinger, og i tilleggsnummeret til statsbudsjettet er det foreslått 30 stillinger til økt innsats for å avdekke uriktige opplysninger om identitet og statsborgerskap. De 18,8 millioner kronene som er foreslått til dette, vi gi gevinst i form av mer korrekte vedtak. I tillegg er det foreslått en vesentlig styrking av UDI som saksbehandle søknadene, sier statsråden.

– Jeg mener også det er viktig å forstå at vi er i en helt ny situasjon som har oppstått i løpet av noen uker, og vi kan ikke forvente at alt skal fungere som om ingenting er skjedd. Vi får nå på en drøy måned like mange asylsøkere som vi ventet å få i løpet av et helt år, sier Anders Anundsen.

Les også: Varsler PST ukentlig om «bekymringssaker»

Her kan du lese mer om