INTERNASJONALE FORHANDLINGER: Daværende utviklingsminister Heikki Holmås (SV) hadde Gro Nystuen, medeier i det private selskapet ILPI, ved sin side da våpenkjøpsavtalen ble forhandlet frem i FN-hovedkvarteret i New York i 2012. Foto: Utenriksdepartementet

Bistandskonsulentene: UD sendte private konsulenter verden rundt på offisielle oppdrag

Her står ILPI-eier Gro Nystuen, skulder til skulder med tidligere utviklingsminister Heikki Holmås, som Norges representant i våpenhandelsavtalen i FN.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

VG kan i dag dokumentere at konsulentene i International Law and Policy Institute (ILPI) de siste fem årene har deltatt i 23 offisielle norske delegasjoner (se oversikt i bunn av denne artikkelen).

Disse har representert Norge i internasjonale forhandlinger i våpenhandelsavtalen, Minekonvensjonen, Konvensjonen om klaseammunisjon og FNs generalforsamling.

Reisene har gått til byer som Cancún, Genève, Maputo, Phnom Penh, New York, Wien og Berlin.

– Jeg tror dette er unikt. Det er vanskelig å se at noen andre kommersielle aktører kunne hatt denne typen impact. ILPI har en kompetanse som staten trenger, og har ikke gjort noe annet enn å selge tjenester. Det er UD som må under lupen her, sier professor Iver B. Neumann ved London School of Economics, aktuell med boken «Norsk utenrikspolitikks idéhistorie».

– Det har ikke vært vanlig fra Utenriksdepartementets side å inkludere eksterne konsulenter i delegasjoner, men det har skjedd i enkelte prosesser hvor vi har hatt behov for ekstern spisskompetanse, sier Frode O. Andersen, kommunikasjonssjef i UD.

Bakgrunn: Millionærer på bistand

Får unik kompetanse

– Det som derimot er vanlig er å ha representanter for andre institusjoner og aktører enn UD og andre deler av sentralforvaltningen i norske delegasjoner. Dette gjelder i hovedsak representanter for Stortinget, sivilt samfunn, organisasjonene i arbeidslivet, forskningsinstitusjoner og akademia, sier Andersen.
ILPI-medeier og tidligere UD-direktør Gro Nystuen var med UD-delegasjonen da den internasjonale våpenhandelsavtalen (Arms Trade Treaty, ATT) ble forhandlet i FN-hovedkvarteret i New York fra 28. februar til 4. mars i 2011.
11. mars samme år sendte hun millionsøknaden på den såkalte «Kjernevåpenavtalen». Søknaden ble innvilget og UD utbetalte nærmere 24 millioner kroner i tilskudd til ILPI. Avtalen fikk en forlengelse i 2014. Tilskuddsbeløpet denne gangen ble 18,8 millioner kroner – totalt 42,8 millioner kroner.

Terje Tvedt om ILPI: – Et åpenbart sugerør dypt ned i statskassen

Les mer om kjernevåpenavtalen: Fikk 24 mill. av UD – ga konsulenten jobb

SENTRAL I FORHANDLINGER: Gro Nystuen har over flere år vært helt sentral i UD-delegasjonen og forhandlingene om våpenhandelsavtalene. Hun gikk ut av UD noen år før hun startet opp ILPI sammen med Kjetil Tronvoll og Njål Høstmælingen. Foto: Hallgeir Vågenes VG

– Et aspekt ved bruken av konsulenter til slike oppdrag er mulig risiko forbundet med behandling av fortrolig informasjon, sier Tina Søreide professor ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Professoren understreker at hun er opptatt av de generelle problemstillingene i UDs bruk av konsulenter. Søreide påpeker at det er vanskelig å dekke alle forhold i konsulentkontrakter.

– Uavhengig av hvem konsulentene er i denne sammenhengen, kan det være fint å unngå at konsulenter som er med på interne og/eller politiske prosesser kan profittere på kjennskap til politisk sensitive avveininger i oppdrag de får hos andre oppdragsgivere, sier Søreide.

– Vi har ingen kommentarer til Søreides utsagn siden dette er forhold som UD rår over, sier Njål Høstmælingen, medeier og daglig leder i ILPI.

I søknaden til kjernevåpenavtalen av 11. mars 2011 skriver konsulentselskapet at de har som mål å «omsette lærdommen fra vellykket innsats i å håndtere kompliserte forhold innen nedrustning og internasjonal sikkerhet, slik som for eksempel konvensjonene på miner og klasebomber, til kjernevåpenfeltet».

– FN-avtalen om konvensjonelle våpen (ATT) ble håndtert i FN-avdelingen, mens det var Sikkerhetspolitisk avdeling som håndterte søknaden om støtte til arbeidet med kjernefysisk nedrustning i 2011. Dette er med andre ord forskjellige fagfelt, sier Andersen.

Forlenget arm

Neumann mener ILPI må betraktes som en «statlig finansiert privat økonomisk aktør».

KJERNEVÅPENAVTALEN: Camilla Waszink er programdirektør i ILPI. Hun har også vært en sentral del av norske delegasjoner i konvensjonen om klaseammunisjon og minekonvensjonen. Foto: ILPI

– De har blitt brukt intenst mye, for penger, slik at de har blitt en forlenget arm av statsapparatet. Land som Russland, Kina og Saudi-Arabia bruker aktører fra sivilt samfunn, for eksempel NGO’er (non-governmental organizations, journ.anm.), på denne måten. Ekspertisen blir underlagt staten og dette svekker deres uavhengighet. Når Norge gjør det samme sender dette signaler til disse landene om at dette er greit, sier Neumann og legger til:

– Vi har ikke ryggen fri til å si at vi har et sivilt samfunn med klare skillelinjer til staten når vi bruker private selskaper på denne måten.

Neumann ser også positive sider ved bruk av eksterne i delegasjoner:

– Ved å trekke inn ikke-statlige aktører så kan det øke offentlighetens innsikt og skape åpenhet rundt hvordan utenrikspolitiske prosesser fungerer.

Støttet delegasjonsleder

Det er ikke bare Nystuen UD har sendt til utlandet som Norges representant. En rekke andre ILPI-konsulenter har vært med i forhandlinger om ulike våpenkonvensjoner.

DELTOK I STATSPARTSMØTER: Tidligere ILPI-konsulent Christian Ruge har deltatt i forhandlingene om Minekonvensjonen frem til 2014. Foto: Berit Roald NTB scanpix

En tidligere ILPI-konsulent som deltok i en rekke delegasjoner var Christian Ruge, tidligere leder for kjernevåpenprogrammet til ILPI, og nå seniorrådgiver ved Norsk ressurssenter for fredsbygging (NOREF)

– Jeg deltok i disse delegasjonene som ekstern konsulent, med hovedoppgave å støtte delegasjonsleder innenfor ulike fagfelt, sier Ruge.

Han jobbet blant annet med spørsmål knyttet til minerydding og lagerdestruksjon.

– I delegasjon sto jeg vel oppført som konsulent, knyttet til ILPI, og presenterte meg stort sett som «consultant to MFA» (Ministry of Foreign Affairs, journ.anm.). Om andre oppfattet meg som UD eller ekstern er det vanskelig å si, men det er helt sikkert noen som ikke har oppfattet den forskjellen, sier Ruge, som forteller at han brukte ILPI-visittkort og ILPI-e-post i delegasjonsarbeidet.

Nå er det slutt

4. oktober fortalte Njål Høstmælingen, medeier og daglig leder i ILPI, til VG at Gro Nystuen jobber på mange ulike oppdrag også for UD, blant annet for å bidra til og være med i offisielle norske delegasjoner til utlandet.

5. oktober sendte utenriksminister Børge Brende ut en muntlig instruks til avdelingslederne i UD.

– Utenriksministeren har som et strakstiltak innskjerpet praksis rundt bruk av konsulenter, også når det gjelder deltagelse i delegasjoner.

– Internasjonale forhandlinger på vegne av Norge er en kjerneoppgave for utenrikstjenesten, og skal løses av utenrikstjenestens egne ansatte. Det vil derfor ikke lenger være anledning til å inkludere eksterne konsulenter i delegasjoner fra utenriksdepartementet, sier Frode O. Andersen i UD.

Innskjerpelsen kommer i kjølvannet av VGs gransking av tette bånd og millionavtalene mellom UD og ILPI. Og særlig den såkalte kjernevåpenavtalen, som førte til at Brende beordret gransking av tildelingen.

Hanne Skartveit om ILPI-arbeid: Kvinner og atomvåpen. 32 sider.

De 23 delegasjonene ILPI-konsulentene har vært del av siden 2011:

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder