MISFORNØYD: Norad-direktør Jon Lomøy mener for mye av støtten Norge gir til sivilt samfunn i utviklingsland blir igjen i Norge.
MISFORNØYD: Norad-direktør Jon Lomøy mener for mye av støtten Norge gir til sivilt samfunn i utviklingsland blir igjen i Norge. Foto: Jon Olav Nesvold NTB scanpix

Norad: For mye bistandspenger blir igjen i Norge

INNENRIKS

Norge støtter 1.000 organisasjoner innen sivilt samfunn i utviklingsland. For mye penger og makt blir igjen i Norge, viser en ny evaluering.

  • NTB
Publisert:

Støtte til sivilt samfunn utgjør samlet over en femdel av det norske bistandsbudsjettet. Den norske støtten har bidratt til å styrke blant annet fagforeninger, rettighetsorganisasjoner og religiøse organisasjoner i utviklingsland, og organisasjonene når fram til verdens aller fattigste og mest marginale grupper.

Arbeidet som gjøres er viktig, men har noen klare svakheter, viser Norads årlige resultatrapport, som legges fram fredag.

Fikk du med deg? Slik ble ILPI-eierne millionærer på bistandsmidler

Må utvikles innenfra

En hovedkonklusjon er at organisasjonene i Norge sitter med for mye makt og innflytelse over arbeidet i de ulike landene, og det er for mange ledd mellom organisasjonenes hovedkontorer og de fattigste gruppene.

– Land kan ikke utvikles utenfra. Det er viktig at organisasjonene er forankret i bistandslandet, og det er viktig at deres røst styrkes. Når røstene fra samarbeidslandene blir sterkere og tydeligere, må partnerne fra rike land finne nye roller, sier Norad-direktør Jon Lomøy.

Rapport viser også at mange prosjekter gir gode resultater og har stor betydning for enkeltmennesker, men at samfunnsutvikling for land og regioner er vanskeligere å påvise.

Bistandskonsulentene: UDs egne eksperter slo alarm allerede i 2014

Vil støtte færre

Norsk bistand støtter cirka 1.000 partnere innen sivilt samfunn, og rapporten tar til orde for at støtten bør gis til færre organisasjoner. Spredningen fører blant annet til høyere kostnader til administrasjon i Norge, påpekes det.

– Vi tror vi kan få bedre bistand av større og færre innsatser. Norad vil fremover arbeide for en betydelig reduksjon av antall partnere, sier Lomøy.

Rapporten overleveres utenriksminister Børge Brende under en Norad-konferansen i Oslo fredag.

Les også: 700 kroner forskjell i timepris til Norad og UD

Her kan du lese mer om