BESTILTE RAPPORT: Helseminister Bent Høie (H) ba OECD sammenligne Norges helseutgifter med fire andre rike land. Foto: Frode Hansen VG

Ny rapport: Norge har ikke verdens dyreste helsevesen

Norge bruker mindre penger på helse enn rike land vi sammenligner oss med. Helseministeren mener vi må være forberedt på å bruke mer i årene fremover.

  • Silje S. Skiphamn

Artikkelen er over tre år gammel

Både Tyskland og Sveits har større utgifter til helsetjenester enn Norge. Vi bruker cirka like mye som Danmark og Nederland, mens Sverige bruker mindre enn oss. Det er konklusjonen i en ny rapport fra OECD.

– Det har over flere år vært en debatt om Norge bruker mye eller lite penger på helsetjenester sammenlignet med andre land, sier helseminister Bent Høie (H).

– Rapporten viser at Norge ligger på nedre del av skalaen når det gjelder ressursbruken blant de rikeste landene i OECD. Skal vi holde utviklingen til disse landene, må vi være forberedt på å bruke mer ressurser til helsetjenesten i årene fremover.

Det var Høie selv som bestilte rapporten fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Han ba om at Norge ble sammenlignet med Danmark, Sverige, Nederland, Sveits og Tyskland, altså andre rike land.

Les også: Sykehusene klarer ikke budsjettene sine

Norge på 12. plass

Hvert år publiserer OECD to ulike indikatorer på hvor mye landene bruker på helse- og omsorgstjenester. For Norge slår de to indikatorene forskjellig ut:

• Hvis man ser på helseutgifter per innbygger, bruker Norge mye penger.

• Bruker man andel av BNP, ligger vi omtrent på gjennomsnittet av de rikeste OECD-landene.

Dette kan være en av grunnene til debatten om Norge bruker mye eller lite penger på helse.

Debatt: Oppgjør med helsemytene

Mens andre rike land i 2015 brukte mellom ti og 12 prosent av BNP på helsetjenester, brukte Norge 9,9 prosent, viser rapporten. Dermed havner vi bare på 12. plass hvis denne indikatoren brukes til å måle pengebruk.

USA har desidert størst helseutgifter med 17 prosent av BNP. Gjennomsnittet for alle OECD-land – både rike og fattige – er ni prosent.

Sykehus med millionunderskudd: Får ikke erstattet viktig operasjonsrobot

Bruker særlig mye på sykehus og sykehjem

Måler man derimot Norges pengebruk etter helseutgifter per innbygger, kommer Norge på 4. plass av OECD-landene. Bare USA, Luxemburg og Sveits bruker mer penger enn oss på helse med denne indikatoren.

VG-kommentar: «Husker du, Høie?»

Samtidig har Norge høyest inntekt per innbygger, høyest forventet levetid ved fødsel og lavest andel befolkning over 65 år. Rapporten konkluderer med at ressursbruken per innbygger er normal i forhold til Norges rikdom og demografi.

Norge har særlig høye utgifter til sykehus og langtids omsorgstjenester som sykehjem. Vi bruker ti prosent mer per innbygger enn Tyskland, Danmark og Nederland og rundt 30 prosent mer enn Sverige. Årsaken er at norske sykehus har høyere lege- og sykepleiertetthet og dermed større lønnskostnader.

Leger advarer: Frykter at enda et nytt sykehus skal bli for trangt

Helseutgiftene i rike land øker for hvert år, men alle land bortsett fra Sveits har hatt en nedgang i veksten de siste årene. Særlig Norge, Sverige og Danmark har hatt lavere økning siden de i større grad enn Sveits og Tyskland er offentlig finansiert.

Legeforeningen forventer mer penger til helse

Legeforeningen mener OECD-rapporten gjør det vanskeligere å forsvare dagens helsebudsjetter:

– Vi har hele tiden vært den brysomme aktøren som har sagt at det ikke er riktig at Norge bruker så mye på helse og får så lite igjen som det har blitt hevdet. Rapporten viser at vi bruker lite og får mye igjen, sier president i Legeforeningen, Marit Hermansen, til VG.

KREVER ØKNING: President i Legeforeningen, Marit Hermansen, forventer at politikerne bruker mer penger på helsetjenester i årene fremover. Foto: Legeforeningen

Hun viser til at norske sykehus har tusenvis av korridorpasienter, at bygg og utstyr er nedslitt og utdatert, og at ansatte føler at de har for dårlig tid til å gi pasientene den beste behandlingen.

– Vi burde ligget i øvre sjikt når det gjelder ressursbruk for å møte forventningene til befolkningen. Legeforeningen forventer at helse prioriteres høyere i budsjettene framover. Vi ønsker et sterkt offentlig finansiert helsevesen, slik at det ikke er lommeboka som bestemmer hvilken kvalitet du skal få på behandlingen, fastslår Hermansen.

Bakgrunn: Derfor må sykehusene gå med overskudd

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder