KREVENDE: Anders Anundsen mener det er viktig at varsler behandles på en god måte. Foto: Helge Mikalsen VG

Anundsen om narkovarselet: Bekymret for at ting har tatt så lang tid

Justisminsteren uttaler seg om varslingssaken. Han er enig med varsleren om at ting har gått for sakte.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Lørdag kunne VG fortelle om hvordan en betrodd polititjenestemann i april leverte et 52 sider langt varsel til politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt. I varselet beskriver politimannen hvordan bergenspolitiet over lengre tid har unnlatt å gripe inn mot grov narkotikakriminalitet, etter det han omtaler som en «stående føring» fra ledelsen i politidistriktet.

Praksisen er ifølge varseleren både etisk og juridisk uholdbar.

Stor spesial: Høyt betrodd tjenestemann slår alarm i Bergen

Da VG slapp nyheten ville ikke justisminister Anders Anundsen kommentere det som var kommet fram, i motsetning til blant annet leder av Justiskomiteen Hadia Tajik. Hun kalte varslerens eksempler for «grov tjenesteunlatelse».

Mandag tar justisministeren likevel bladet fra munnen. Selv fikk han vite om situasjonen i Bergen i et tre siders brev fra varsleren i juli i år.

– Hvordan reagerte du på det du leste?

– Jeg reagerte på det på samme måte som jeg gjør med alle varsler, nemlig at varsler skal behandles på ordinær måte, og videresendte det raskt for at det skulle bli fulgt opp i en ordinær varslingskanal.

Varselet: Spanere ble «straffet» fordi de pågrep narkoselger

Saken fortsetter under videoen

Har handlet

Justisministeren fikk brevet den 7., men er ikke sikker på når han leste det.

– Jeg husker ikke datoen når jeg leste det, men det er videresendt fra meg den 25. juli.

– Da du sendte det videre, vil du si at du dermed slo alarm?

– Jeg mener det er viktig at alle varsler blir håndtert på en riktig og ryddig måte, og det er viktig for meg som statsråd at det faktisk blir gjort. Derfor var det nødvendig å sende det videre slik at det blir fulgt opp i henhold til det som er gjeldende rutiner.

– Hva er de gjeldende rutiner?

– For mitt vedkommende er det å sende det videre for å sikre at det blir fulgt opp i varslerkanalene. I politiet er det en egen varslerkanal internt. Og det er en ekstern varslingskanal for justissektoren. Så vidt jeg forstått har begge disse vært i bruk.

– Skal alle varslingssaker behandles helt likt?

– Det jeg sier er at varslingssaker skal behandles i henhold til de rutinene som gjelder for varsler. Det har jeg forsøkt å bidra til.

– Men det er vel ikke helt likegyldig hva det er som kommer frem i en varsling, det kan jo være ting av mer akutt karakter? Kan man da bare lene seg på de rutinene man har, da må man vel handle?

– Ja, og det er vel det som er hele poenget med behandlingen av varsling, nettopp at man skal handle, og det er jo det vi da har gjort, sier justisministeren.

Varsleren: – Reagerte ikke på doping-tips om politiansatt

– Enig og bekymret

Han sier han har registrert at varsleren mener at han ikke er blitt tatt på alvor, og at det har tatt altfor lang tid å få behandlet varslet i de varslingskanalene som faktisk finnes.

– Det er jeg enig i, og jeg er bekymret. Jeg har allerede tatt en runde på behandlingstiden av sånne saker. For hele poenget med disse varslingskanalene er jo at varsleren skal tas på alvor, at det skal gjennomføres umiddelbare oppfølgingstiltak for å vurdere innholdet i varselet, og det har nok tatt for lang tid her. Uten at jeg med det sier noe om innholdet i varselet.

Varsleren i narkotikaskandalen: – Jeg ble ikke tatt alvorlig

Skal handles raskt

– Hva er grunnen til at det har tatt så lang tid?

– Det er jeg faktisk litt usikker på. Varslet får vi jo i varslingskanalene, relativt hyppig, og det skal være gode rutiner for oppfølging av slike varsler. Hvis det er slik at flere varslere opplever at dette tar for lang tid, så må vi gjennomgå rutinene på nytt, rett og slett, og sette tidsfrister for det. Samtidig er jo noen av disse sakene av en sånn karakter at det er nødvendig å gå grundig igjennom varslet, hvilket noen ganger kan ta noe tid. Men det skal handles så raskt som overhodet mulig

Leste du? Riksadvokaten reagerte på lavt antall saker fra Bergen

– I denne varslingen legges det frem helt konkrete opplysninger om blant annet avblåste politiaksjoner, som stoppes i siste liten, i alvorlige kriminalitetssaker. Hvordan rimer det med Regjeringens kriminalpolitikk?

– Det var en lur måte for å få meg til å kommentere innholdet på, men på generelt nivå, uten å ta hensyn til det eksemplet du nå drar opp, vil jeg si at det er viktig for Regjeringen å bekjempe alvorlig narkotika-kriminalitet. Det fremkommer av vårt tildelingsbrev, og det fremkommer av vår satsing mot alvorlig profittmotivert kriminalitet. Jeg har forventninger til at politiet generelt prioriterer alvorlige narkotika-saker.

Krevende med flere saker

– Er det noe som hindrer deg som justisminister å gå direkte inn i denne type saker ganske umiddelbart?

– Det vil være helt uhørt for en justisminister å kommentere innholdet, eller agere på et varsel som skal behandles av andre organer først.

– Hva tenker du om at det samme politikammeret og -distriktet for kort tid siden har hatt en annen og vanskelig varsler-sak, nemlig Monika-saken?

– Det viser i hvert fall at det er viktig å ha et veldig sterkt fokus på å gjenopprette tilliten til politiet i Vest. At en får nok en varsler-sak på dette nivået er i seg selv krevende. Men jeg har vanskelig for å gå noe dypere inn i det basert på at det faktisk er en varsler-sak.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder