Pelsdyrutvalget la frem sin rapport: Flertallet vil beholde pelsdyrnæringen

Listhaug: – For tidlig å konkludere

Dyrevernalliansen: – Utrolig skuffende

Fem av ni medlemmer av pelsdyrutvalget vil beholde norsk pelsdyrnæring. Tre medlemmer ønsker en styrt avvikling.

Eira Lie Jor
ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

I dag la fagutvalget for pelsdyrnæringen frem sin rapport om fremtiden til pelsdyrnæringen i Norge for landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp).

Et flertall på fem medlemmer ønsker å fortsette med pelsdyroppdrett i Norge. Et mindretall på tre ønsker en styrt avvikling av næringen. De tre begrunner motstanden med frykt for at dyrevelferden ikke blir godt nok ivaretatt når mink og rev holdes i bur. Ett medlem av utvalget ønsket ikke å ta stilling.

– Selv om flertallet går for en bærekraftig utvikling, er det flere utfordringer. Det ene er store variasjoner i priser fra år til år. Det andre er at motstanden mot pelsdyrhold aldri vil forsvinne, uavhengig av hvilke tiltak man gjennomfører, sa leder av utvalget og fylkesmann i Sogn og Fjordane, Anne Karin Hamre da hun la frem deres konklusjon.

Avl og forskning

PELSDYR: Fylkesmann Anne Karin Hamre la mandag frem rapporten om fremtiden til norsk pelsdyrnæring. Foto:Terje Pedersen,NTB scanpix

Anne Karin Hamre la vekt på at for at næringen skal få fortsette må man blant annet bedre testingen av hvilke dyr man velger å avle frem.

– Det må utvikles bedre metoder for lynnetester, som kan brukes i avlsarbeidet. Dette må brukes jevnlig, og dokumenteres, sa Hamre.

Utvalget ønsker også økt forskning på alternativer til dagens nettingbur hvis næringen skal få fortsette driften i Norge. I tillegg til dette vil de innføre varslings- og tiltaksplikt hvis dyr rømmer. Ifølge utvalget må man også se på tiltak for å redusere påvirkningen av natur og artsmangfold ved rømming.

Pelsdyrnæringen har fått mye oppmerksomhet den siste tiden, etter at dokumentaren «Pels» ble sendt av NRK Brennpunkt i forrige uke. Den er laget av dyrevern-aktivister og filmet med skjult kamera, noe som gjør at filmen har fått sterk kritikk, men også mye ros fra blant andre dyrevernere.

Listhaug: - For tidlig å konkludere

FOR TIDLIG: Landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) mener det er for tidlig å konkludere vom pelsdyrnæringens fremtid. Foto:,VG

Før Stortinget tar stilling til saken skal rapporten sendes ut på høring.

– Vi har fått en bred gjennomgang av situasjonen både i Norge og internasjonalt, og det syns jeg er bra, sa landbruksminister Sylvi Listhaug etter fremleggingen.

Hun var imidlertid ikke klar til å trekke en konklusjon på bakgrunn av utvalgets delte innstilling.

– Jeg mener det er alt for tidlig å konkludere. En delt innstilling viser at utvalget er bredt sammensatt, noe som er sunt og gir oss et godt utgangspunkt å diskutere videre på, sa Listhaug.

Hun understreket at hun kom til å legge vekt også på tilbakemeldingene hun og departementet får når rapporten sendes ut på høring.

– Denne næringen er stadig oppe til debatt, og det er viktig å få faktabasert informasjon. Vi regner med å se et stort engasjement for denne rapporten når vi sender den ut på høring, sa landbruksminister Sylvi Listhaug da hun takket for utvalgets arbeid.

Dyrevernalliansen: - Utrolig skuffende

Den delte innstillingen til utvalget kommer ikke som et sjokk på informasjonslederen i Dyrevernalliansen, Line Kleveland.

– Dette er utrolig skuffende, men ikke overraskende. Dette er den konklusjonen vi forventet, sier Kleveland til VG.

Hun varsler at Dyrevernalliansen kommer til å fortsette kampen mot pelsdyrnæringen, og at de fremdeles forventer av avvikling av næringen. Kleveland aksepterer heller ikke utvalgslederens utsagt om at alle instanser har blitt lyttet til i prosessen.

– Dette utvalget har ikke lyttet til alle innspillene de har fått. De har ikke lyttet til verken Dyrevenalliansen, Veterinærinstituttet eller de landene som har avviklet pelsdyroppdrett.

Flere land i Europa har vedtatt en avvikling av pelsdyrnæringen, og både Sverige og Danmark har vedtatt begrensninger i sine pelsdyrnæringer. Den norske pelsdyrnæringen mottar årlig rundt 40 millioner kroner i statsstøtte.

HOVEDPERSONEN: Mink i bur - eller ikke mink i bur. Det er spørsmålet pelsdyrutvalget i dag har tatt stilling til. Et flertall ønsker at næringen skal få fortsette i Norge. Foto:Geir Olsen,VG

Fremdeles velferdsutfordringer

Det finnes fremdeles dyrevelferdsutfordringer hos pelsdyrnæringen, ifølge utvalget.

– Dette handler spesielt om dyrets muligheter for utfoldelse og aktivitet, sa Hamre under fremleggingen.

Hun trakk frem at de ønsket at næringen i større grad kunne ta i bruk leker eller liknende, for å øke muligheten for aktivitet hos pelsdyrene. Hun snakket også om en bekymring for overvekt hos blårev i fangenskap.

Samtidig stilte hun spørsmålet om et eventuelt forbud mot salg og import av pels i Norge ville være i strid med EØS-avtalen, og at dette spørsmålet måtte utredes bedre hvis man gikk inn for et forbud.

De fem medlemmene av utvalget som gikk for en videre utvikling av pelsdyrnæringen er Anne Karin Hamre, Torstein Steine, Steen Henrik Møller, Hadle Nevøy og Camilla Kielland. De tre som gikk for en styrt avvikling av næringen er Sveinung Eikeland, Kathrine Ryeng og Guri Tveito. Marianne Olssøn ønsker ikke å gi en anbefaling.

Negativ mediaomtale årsak til motstand

Anne Karin Hamre har ledet utvalget, og la frem innstillingen til det regjeringsoppnevnte utvalget. Ifølge Hamre har utvalget brukt tid på å diskutere motstand mot pelsdyrhold, og lyttet til ulike dyrevernsorganisasjoner og fagorganer.

– Det finnes to hovedårsaker for pelsdyrmotstand. Det ene er dyrevelferden, det andre er hva produktet skal brukes til. Mange ser på pels som et unødvendig luksusprodukt, og det er riktigere å holde dyr som brukes til mat, sier Hamre.

I tillegg trakk Hamre frem negativ omtale i media som en sentral årsak til pelsdyrmotstand.

Pelsdyrutvalget ble satt ned av den rødgrønne regjeringen. Mandatet var å utrede og drøfte en styrt avvikling eller bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringen i Norge. Høyre-/Frp-regjeringen har i tillegg bedt utvalget om å anbefale ett av alternativene.

Under kan du se landbruks- og matminister Sylvi Listhaugs reaksjon på pelsdyrrapporten.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder