23 AV DISSE: I løpet av et liv spiser Ola og Kari Nordmann cirka 23 lam og sau, ifølge en ny rapport. Foto:Espen Braata,VG

Fersk rapport: Så mange dyr spiser du i løpet av livet

Spiser 1.288 kyllinger før vi dør

Helsedirektoratet: Svært mange spiser for mye rødt kjøtt

I fjor spiste Ola og Kari Nordmann til sammen rundt 82 millioner dyr. Halvparten av oss spiser mer kjøtt enn helsemyndighetene anbefaler.

Camilla Tryggestad Visjø
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Dersom du spiser kjøtt, vil du antagelig spise omtrent 1352 dyr i løpet av livet.

Det går frem av rapporten «Så mange dyr spiser vi», utarbeidet av miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender, basert på blant annet SSBs og Helsedirektoratets tall over kjøttforbruk og forventet levealder.

– Jeg tror svært få tenker over hvor mange dyr som må bøte med livet for at de skal få spise kjøtt, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender, til VG.

Eksperter knuser mytene: - Dette bør du spise

Bare i 2014 spiste Kari og Ola Nordmann 17,5 dyr hver. I 2013 var de tilsvarende tallene 18 dyr. Totalt i landet ble det spist cirka 82 millioner dyr i 2014.

Ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), står kjøttproduksjonen for 15 prosent av de globale klimautslippene.

– Det er veldig få som er klar over at kjøttproduksjon medfører store klimautslipp. Det virker heller ikke som mange tar dette på alvor, og det kommer nok av både lite kunnskap og lite tro på at de kan gjøre en forskjell. Derfor er det viktig å snakke mer om dette slik at forbrukerne forstår at de spiller en stor rolle, sier Siri Karlsen Bellika.

Hun har en mastergrad fra Senter for Utvikling og Miljø (SUM) ved Universitetet i Oslo, der hun fokuserte særlig på hvordan folks forbrukermønstre påvirker miljøet.

Les også: Danske forskere vil utvikle klimakyr

– Forbrukeren spiller en viktig rolle

Bellika gjennomførte en undersøkelse ved SIFO i 2013, som viste hvordan nordmenn i svært liten grad ser på redusert kjøttforbruk som et effektivt grep for å redusere miljøproblemene.

– Selv om dette er et av de viktigste tiltakene med tanke på klimaregnskapet, er det bare ti prosent av forbrukerne som setter dette øverst når de blir bedt om å rangere ulike tiltak som «redusere matavfall», «kjøpe mer lokalmat», «kjøpe mer økologisk» og «å redusere forbruk og produksjon av kjøtt». På spørsmål om de hadde redusert kjøttforbruk som følge av miljøproblemer, svarte bare 14 prosent bekreftende på dette, sier hun.

UBEVISSTE: Leder i Framtiden i våre hender, Arild Hermstad tror svært få tenker over hvor mange dyr som må bøte med livet for at de skal få spise kjøtt. Foto:Trond Solberg,VG

Hun støttes av Hermstad

– Norske husdyr spiser enorme mengder importert kraftfôr, som er laget av menneskemat og i hovedsak består av korn, planteolje og soya. Det er både enkelt og helt nødvendig å redusere kjøttforbruket, sier han.

Visste du? Kjøttspising nesten like stort klimaproblem som bilen

Halvparten spiser for mye

Et høyt inntak av kjøtt, og særlig rødt kjøtt, forbindes også med negative helsekonsekvenser, blant annet øker risikoen for kreft i tykk- og endetarm.

Ifølge Helsedirektoratet, anslår man at vel halvparten av befolkningen spiser mer rødt kjøtt enn anbefalt.

BEKYMRET: Divisjonsdirektør Ole-Trygve Stigen i Helsedirektoratet. Foto:Rebecca Ravneberg,Helsedirektoratet

Det totale kjøttforbruket per person i Norge er mer enn fordoblet fra 38 kg i 1959 til 80 kg i 2013. Siden 1999 har det økt med 20 prosent. Det bekymrer divisjonsdirektør Ole-Trygve Stigen i Helsedirektoratet.

– Svært mange nordmenn spiser mye mer rødt kjøtt enn vi anbefaler, og det er ikke bra for helsen. Vi er også opptatt av klimaperspektivet, og derfor oppfordrer vi folk til å redusere kjøttinntaket til fordel for vegetabilske alternativer. Høyt inntak av rødt kjøtt har en helt klar helseulempe, samtidig som det er bra for miljøet at folk reduserer inntaket, sier Stigen til VG.

Basert på data fra matforsyningsstatistikk, forbrukerundersøkelser og kostholdsundersøkelser, anslår man at gjennomsnittlig inntak av spiseferdig rødt kjøtt ligger på cirka 560 gram i uken. Myndighetene anbefaler å begrense inntaket til 500 gram.

Det er store individuelle forskjeller i inntak. Kvinner spiser mindre rødt kjøtt enn menn og de spiser oftere hvitt kjøtt enn menn.

Ernæringsfysiolog: Ingen grunn til å kutte ut alt kjøtt

Ifølge ernæringsfaglig ansvarlig Trine Thorkildsen ved Matprat, Opplysningskontoret for Egg og Kjøtt, ser et høyt inntak av spesielt bearbeidet rødt kjøtt i noen grad ut til å øke risikoen for å utvikle tykk- og endetarmskreft.

VIKTIGE NÆRINGSSTOFFER: Ifølge ernæringsfaglig ansvarlig Trine Thorkildsen ved Matprat, Opplysningskontoret for Egg og Kjøtt, bør man ikke kutte ut kjøtt fullstendig. Foto:,Matprat, Opplysningskontoret for Egg og Kjøtt

– I kunnskapsgrunnlaget for de norske kostrådene kan man imidlertid lese at inntak som er i tråd med anbefalingen ikke øker risikoen for de nevnte kreftformene. Det er altså de som spiser mest som bør redusere inntaket sitt.

– Er det noen helserisiko knyttet til å spise mer av hvitt kjøtt?

– Kostrådene fra Helsedirektoratet anbefaler oss å velge hvitt kjøtt, rent kjøtt og magre kjøttprodukter med lite salt. Det er med andre ord ingen mengdebegrensning her for inntak av kjøtt av kylling og kalkun.

Ifølge Thorkildsen er det imidlertid ingen grunn til å kutte ut kjøtt fullstendig, snarere tvert imot.

– Kjøtt bidrar med en rekke næringsstoffer i det norske kostholdet, deriblant protein og flere av B-vitaminene. Kjøtt av storfe og lam er i tillegg viktige kilder til sink og jern. Magre kjøttprodukter bør derfor inngå i et sunt og variert kosthold. Å begrense inntaket av rødt kjøtt til betydelig mindre enn anbefalt kan øke risiko for å utvikle jernmangel, spesielt blant unge jenter og kvinner i fertil alder.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder