INGEN LØSNING I SIKTE: En sentral kilde sier til VG at de mener hotellstreiken kan bli langvarig. Olav Thon er langt på vei enig. Foto: Trond Solberg VG

Thon varsler langvarig hotell-streik

Sentrale hotelleiere har bestemt seg for at de ikke vil gi seg overfor de streikende. De er innstilt på langvarig konflikt.

Artikkelen er over tre år gammel

– Hotellstreiken kan vare i måneder. Det er min forståelse basert på hvordan bransjen er organisert; det vil ikke fungere med tariffestet lokal forhandlingsrett. Det er forskjell på en industribedrift og et hotell eller restaurant, sier en sentral kilde på arbeidsgiversiden i hotellkonflikten, som nå snart har vart i tre uker.

Les også: Ny opptrapping

– Kan vare veldig lenge

Hotelleier Olav Thon går langt i å bekrefte at han er enig.

– Ja, jeg er enig i det; denne streiken kan vare veldig lenge, hvis ikke motparten forstår at de har fremmet et krav vi ikke kan være med på. De aller fleste hotellene er småbedrifter hvor det er upraktisk og ulogisk at lønnsdannelsen skal skje lokalt, sier Thon til VG.

Les også: Her tømmes Norges største hotell for folk

Han bruker et eksempel:

– I en by er det et lite hotell som går dårlig. Det betyr at de ansatte der skal ha dårligere lønn enn de ansatte på nabohotellet, som ligger rett over gaten. Det henger ikke på greip at de skal tjene bedre bare fordi at det er heldig å ha noen som av ulike årsaker greier å gå med overskudd.

– Er ikke det strengt talt ett arbeidstakerargument?

– Jo, jeg tror det vil kunne bli rabalder innad i LO når de ansatte ser mulige konsekvenser at dette kravet. Det rimer ikke at det skal være ulik betaling for likt arbeid. Jeg mistenker at Fellesforbundet har noen underliggende motiver her, sier Thon:

– Når det blir ulikt lønnsnivå, så vil det neste trekket være å kreve at de som tjener minst, skal heves opp på nivået til de som tjener mer.

Les også: Hotellstreik skapte trøbbel for Nordlie: – Nesten vært på campingtur

Kan være villig til å betale

Fellesforbundet gikk til streik på to krav: Økt lønn for en gruppe som påviselig har lav lønn og som har blitt hengende etter de siste årene og; rett til lokal lønnsdannelse.

Thon sier lønnskravet er noe de meget vel kan være villig til å diskutere.

– Ja, der må det være mulig å finne løsninger som vi kan leve med.

KAN VARE LENGE: Hotellstreiken ble innledet søndag for snart tre uker siden. Fortsatt har det ikke vært en eneste kontakt mellom partene for å undersøke om det er grunnlag for å gjenoppta mekling. Foto: Torstein Bøe NTB scanpix

VG har tidligere skrevet at NHO Reiseliv var villige til å gi 3,4 prosent i tillegg i siste del av meklingen. Det er atskillig mer enn rammen på 2,4 prosent, som frontfagoppgjøret industriene endte på tidligere i vår.

Argumenter imot

En sentral arbeidsgiverkilde sier det er flere forhold som gjør at motstanden er stor mot lokal tariffestet forhandlingsrett.

– Bransjen består av i hovedsak av små enheter med noen få fagorganiserte på hver sted. Og det er meget stor utskiftning av staben; unge mennesker som bare er innom en stund.

Se oversikten: Disse streiker

Han viser til en felles utredning som Fellesforbundet og NHO Reiseliv laget i fjor, som viser hvorfor Norsk Reiseliv er imot:

Der fremkommer det at NHO Reiseliv argumenterer med at bransjen preges av «lav organisasjonsgrad og lav tariffavtaledekning, høy turnover og dermed liten stabilitet blant de ansatte og lederne, samt høy andel ansatte på deltid eller midlertidige kontrakter. Dette gjør det vanskelig å etablere en kultur for lokale forhandlinger i bransjen».

Få organisert

Det vises til en oversikt som forteller av det bare er 23 prosent av de ansatte som er organisert i en fagforening.

De er bekymret for oppslutningen også på arbeidsgiversiden og sier at å knytte lokale forhandlinger til tariffavtalen, vil kunne gjøre at stadig flere bedrifter velger ikke å organisere seg, fordi de vil vegre seg mot å ta del av en slik tariffavtale.

– Dette viser at det ikke er mangel på vilje blant arbeidsgiverne, men mangel på forståelse fra motparten om hvordan bransjen fungerer, sier arbeidsgiverkilden.

Det fremholdes at Fellesforbundet tenker for mye industri og at løsningen med lokale forhandlinger fungerer mye bedre på i industrien enn på hoteller.

Trapper opp

Fellesforbundet trappet onsdag opp streiken ytterligere med noen hundre nyinnmeldte og er nå oppe i over 7200 streikende.

Informasjonssjef Vidar Grønli i Fellesforbundet sier det må være fullt mulig med lokal forhandlingsrett også i hotell- og restaurant.

– Vi ser liten forskjell på et konsern innen industrien og et konsern innen hotell og restaurant. Vi har hatt lokal forhandlingsrett i industrien siden 1907 og tror det skal være praktiske veier for å få det til også inne hotell- og restaurant, sier Grønli.

Han sier de har fått 2500 nye medlemmer siden 1. april, hvor 800 har kommet innen hotell- og restaurant.

Hotellstreiken: Fikk tilbud om å sprenge rammene

Det er dialog mellom partene, men det har ikke ført til reelle forsøk på å avslutte konflikten.

Men det blir antydet mulig forsøk en gang til uken.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder