KRAFTIG REGN: Klimaendringene vil føre til kraftig nedbør i fremtiden, advarer Norsk Klimaservicesenter (KSS). Bilde er fra Oslo. Foto: Trond Solberg VG

Oslo og Akershus vil få mer nedbør og regnflom

Oslo og Akershus vil i fremtiden få større utfordringer med regnflom, overvann, skred og havnivåstigning, advarer Norsk Klimaservicesenter (KSS).

NTB
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– I Oslo og Akershus vil klimaendringene særlig føre til behov for tilpasning til kraftig nedbør og økte problemer med overvann, sier Inger Hanssen-Bauer, leder for KSS og klimaforsker ved Meteorologisk institutt.

Mandag overleverer hun den nye klimaprofilen for Oslo og Akershus til fylkesutvalget i Akershus.

Klimaprofilen viser at man forventer flere og større regnflommer, og i mindre bekker og elver må man vente en økning i flomvannføring. Slike hendelser kan oftere føre til problemer med flom- og jordskred.

Les også: Derfor saksøker vi oljestaten Norge

Utfordringer

Hansen-Bauer påpeker at dersom klimagassutslippene fortsetter å øke som nå, vil vi ved slutten av århundret få flere og større regnflommer, og i mindre bekker og elver må man forvente en økning i flomvannføringen

Andre konsekvenser er økt fare for jord- og flomskred. Økt erosjon som følge av kraftig nedbør og økt flom i elver og bekker kan utløse flere kvikkleireskred.

Vi vil også få kraftig nedbør, som trolig kommer oftere og blir mer intenst.

– Dette vil gi større utfordringer med håndtering av overvann, understrekes det i pressemeldingen.

Også stormflonivået forventes å øke som følge av havnivåstigning.

Les også: Dette må Norge kutte på 13 år

Infrastruktur

NVE påpeker at klimaendringene kan bidra til større ødeleggelser på infrastruktur og eiendom, og at kommunene derfor må gjennomføre klimatilpasningstiltak.

– Klimakunnskapen må inn i arealplanleggingen. Kommunene må styre arealbruken bort fra fareområder. Dette er det beste og mest effektive virkemiddelet for å forebygge skader fra flom og skred på ny bebyggelse, sier NVEs regionsjef Petter Glorvigen.

Les også: Frykter flodbølger på opp mot åtte meter

– I Oslo og Akershus er det flere forhold som gjør at det er særlig viktig å planlegge for alt vannet. Tettstedene ligger mange steder langs vassdrag, og bysentrene er ofte under arealpress. Det er viktig at man holder avstand til bekker, elver og lavpunkt, og samtidig holder bekker og vannveier åpne – ikke legg dem i rør, understreker Glorvigen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder