PARTITOPPER: Partiledelsen i Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre på reise i Stavanger i oktober. Foto: Marie Von Krogh VG

Dette er bilpakken som førte til budsjettkrise

Den såkalte bilpakken er hovedårsaken til at regjeringen nå risikerer ikke å få flertall for 2017-budsjettet - noe som kan sette hele Erna Solbergs regjeringsprosjekt i fare.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

I fjor kom regjeringspartiene med en lovnad til Venstre og KrF om at neste års statsbudsjett skulle inneholde en omlegging av skatter og avgifter i en mer miljøvennlig retning.

«Avgifts- og skatteomleggingen skal være av en størrelse som forsterker klimaforliket og gir betydelige reduksjoner i klimautslippene», het det i avtalen mellom de fire partiene.

Siden den tid har Norge også forpliktet seg til store utslippskutt gjennom Paris-avtalen.

Forventningene til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 var derfor skyhøye i KrF og særlig i Venstre. Men allerede før forslaget ble lagt frem, kom statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen med et ultimatum som har ridd forhandlingene som en mare siden starten.

– Vi har tenkt å forhandle om en masse andre ting. Men når det gjelder bensin- og dieselavgift, så mener vi at vi har nådd en grense, sa statsministeren til VG.

Med andre ord: Dette var så langt bil- og bensinpartiet Frp var villige til å gå i å øke avgiftene på drivstoff, og partiet hadde med dette sikret seg statsministerens ryggdekning til å stå knallhardt på dette kravet i forhandlingene med Venstre og KrF.

Forslagene som tirret Venstre

Seks dager senere, den første uken i oktober, la finansminister Siv Jensen (Frp) fram regjeringens budsjettforslag.

Høyre og Frp foreslo der den berømmelige «bilpakken», som på den ene siden gjør det dyrere å fylle tanken, men på den annen side inneholder tiltak som gjør det billigere å være bilist:

  • Øke dieselavgiften med 35 øre per liter og bensinavgiften med 15 øre per liter. Dette var et svært smertefullt forslag for bilpartiet Frp, mens økningen i utgangspunktet ikke var på langt nær stor nok for klimavennene i Venstre. Likevel har Venstre underveis i årets forhandlinger akseptert den samlede økningen i drivstoffavgiftene som regjeringen har foreslått.
  • Kompensere bilistene for de økte drivstoffavgiftene. Dette skulle skje ved å redusere årsavgiften med 12 prosent, øke satsene i pendlerfradraget og heve avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer. I tillegg kommer reduserte bompengetakster slik at bilistene «får tilbake» 900 millioner kroner i året. Dette synes KrF og Venstre er altfor rundhåndet, mens Høyre og Frp mener det utjevner de økte drivstoffavgiftene.

Forslagene fikk Venstre-leder Trine Skei Grande til å rase:

Så startet forhandlingene 2. november. Venstre har komme med flere forslag regjeringspartiene ikke kunne være med på:

  • Flat CO2-avgift eller en pris på 500 kroner per tonn CO2-utslipp uansett utslippskilde. Regjeringens forslag er på 428 kroner per tonn CO2. Dette vil føre til at pumpeprisen på bensin og diesel vil øke enda mer enn det regjeringens forslag til økning i drivstoffutgifter legger opp til.
  • Økt bruk av biodrivstoff. Venstre viser til Finland, der de har over 20 prosent innblandet biodrivstoff i diesel. Partiet mener regjeringens plan om øke til sju prosent er altfor defensiv.

Brøt forhandlingene

De fire partiene har møttes til nye forhandlinger en rekke ganger de siste ukene. Mandag kveld møttes de igjen, men kom heller ikke den gangen til enighet.

Etter det VG får opplyst, skal statsminister Erna Solberg (H) ikke ha lagt ett eneste nytt forslag til løsning på bordet under møtet.

Kilder opplyste også til VG at KrF og Venstre under møtet gikk til angrep på bilpakken, men at Høyre og Frp avviste ethvert forsøk på å justere pakken.

I går varslet Venstre at de bryter budsjettforhandlingene med regjeringspartiene.

– Vi ønsker oss en forhandlingsløsning, men slik situasjonen er nå, synes Venstre vi holder hverandre for narr ved å holde på sånn fram og tilbake, sa Venstre-leder Trine Skei Grande til VG.

Les også: Frp nekter fortsatt å røre bilpakken

Ekstraordinært KrF-møte

Onsdag formiddag holder regjeringens andre støtteparti et ekstraordinært møte for å avgjøre hvordan partiet skal forholde seg til budsjettkrisen.

Hva dagens KrF-gruppemøte fører til, kan avgjøre hvordan dagene og ukene fremover vil se ut.

Partileder Knut Arild Hareide sa i det møtet skulle begynne litt etter klokken 10 onsdag formiddag, at han fortsatt håpet på en firepartiløsning. Med andre ord: At regjeringen skal legge noe på bordet som får Venstre til å komme tilbake til forhandlingene.

Men dersom møtet ender med at KrF velger å fortsette forhandlingene med regjeringspartiene uten Venstre, regnes det som sannsynlig at partene kommer til enighet.

Mandag 5. desember er datoen for finansdebatten i Stortinget, og det er ikke aktuelt å flytte denne, sa stortingspresident Olemic Thommessen (H) til VG mandag.

– Folk skal vite at dette er i trygge hender uansett hvilket utfall vi får. Dersom vi står igjen etter neste mandags finansdebatt og vi ikke har flertall for noen ting, så får folk peke på meg. Da er det mitt ansvar å sørge for at Stortinget vedtar et budsjett, slik at landet kan styres fra 1. januar 2017.

Les mer: Dette kan bli utfallet av budsjettkrisen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder